bøger stablet i en stor reol

  Det fælles bibliotekssystem

  Et bibliotekssystem, der sikrer overblik, samarbejde og lavere omkostninger. FBS er et brugervenligt system, der er fælles for alle og som gør det nemmere at samarbejde på tværs af kommuner. 

   

  Udfordring

  Mange lokale databaser gjorde det vanskeligt for bibliotekerne og de pædagogiske læringscentre at få overblik og at samarbejde effektivt. Omkostningerne til videreudvikling af systemerne lå hos den enkelte kommune.

   

  Løsning

  Et brugervenligt bibliotekssystem, der er fælles for alle, og som er opbygget på basis af eksisterende arbejdsgange.

   

  Udbytte

  FBS gør det nemmere at samarbejde på tværs af kommuner. Samtidig betyder den fælles drift af systemet, at omkostningerne for den enkelte kommune er reduceret markant, og at alle får gavn af de løbende opdateringer.

  Når en bibliotekar cykler på arbejde om morgenen, glæder hun sig til at formidle viden og inspiration til børn og voksne. Hun brænder for bøgerne, filmene og læremidlerne - og for de brugere, hun kan gøre en forskel for med sin ekspertise.

  Når hun er nået frem og kan tænde for sin skærm, skal hun hilses velkommen af et system, der hjælper hende med at gøre det, hun er bedst til. Et system, som ikke er en kilde til besvær, tidsspilde og frustration.

  Ét fælles system giver store fordele

  Det Fælles Bibliotekssystem (FBS) blev udrullet i landets kommuner med start i 2015, og i dag er det implementeret i stort set alle folke- og skolebiblioteker i Danmark. 

  FBS blev udviklet med det formål at understøtte medarbejdernes opgaveløsning, at gøre arbejdsdagen mere effektiv og brugervendt og at styrke samarbejdet mellem biblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet.

  FBS er udviklet af Systematic i samarbejde med KOMBIT (Kommunernes it-fællesskab). Det var valgfrit for kommunerne at tilslutte sig projektet, men alle kunne se de store fordele ved et fælles system, der ikke skal vedligeholdes og videreudvikles lokalt - og som sikrer effektiv kommunikation på tværs af kommunegrænser.

  En stærk motor

  Kernen i projektet er Cicero, vores library management system. Det er et modulært opbygget bibliotekssystem, der er let og intuitivt at anvende, også for dem, der ikke bruger det til daglig. Cicero bygger på en åben platform med anerkendte standarder, der gør det muligt at integrere løsningen med andre kommunale systemer og databaser.

  Fokus på god implementering

  At rulle et fælles system ud i alle landets kommuner kræver en massiv indsats. Vi udarbejdede en minutiøs slagplan og gik så i gang med at implementere hos to kommuner om ugen. Hver kommune havde implementeringskonsulenter tilknyttet og blev tilbudt kurser og anden hjælp til ibrugtagning, således at alle kom bedst muligt i gang med FBS.

  Altid på omgangshøjde

  Vi udvikler løbende videre på Cicero, motoren i FBS, således at det altid matcher brugernes ønsker og forventninger. Hver anden uge har vi en ny release, der øjeblikkeligt kommer medarbejderne på danske biblioteker, og deres brugere, til gavn.