mange mennekser i et rum der arbjeder ved hver deres computer.

  Forandringsprojekt skaber økonomiske besparelser og øget medarbejdertilfredshed

  Et forandringsprojekt i ATP drager nytte af Systematics erfaring med procesoptimering og CMMI, hvilket resulterer i besparelser og øget medarbejdertilfredshed.

   

  Udfordring

  Udfordrende at gennemføre interne IT-projekter, hvilket skabte konsekvenser for økonomi og ikke mindst medarbejdertilfredshed.

   

  Løsning

  Et forandringsprojekt med fokus på den anerkendte modenhedsmodel CMMI.

   

  Udbytte

  Forbedring på tid og økonomi, såvel som en mere lærende kultur og højere medarbejdertilfredshed.

  Som medarbejder i ATP er den fornemmeste opgave at gøre sig fortjent til danskernes tillid, da de er Danmarks største pensions- og sikringsselskab og udbetaler ca. 220 mia. kr. årligt. Derfor er målet at præstere bedst muligt hvad enten det handler om etableringer og opgraderinger af infrastruktur eller informationssikkerhed. Derfor var det til stor frustration, at gennemførelsen af interne it-projekter var en udfordring, fordi projektlederne havde svært ved at overholde budgetterne, levere til tiden og i den ønskede kvalitet. Det havde ikke blot økonomiske konsekvenser, men gik også udover medarbejdertilfredsheden.

  Kurs mod en mere moden procesorganisation

  Systematic var i denne sammenhæng med til at søsætte et forandringsprojekt med det formål at rette op på økonomi, kvalitet og ikke mindst tilfredshed, således at organisationen udviklede sig til en moden procesorganisation. I Systematic har vi stor erfaring med CMMI-modellen, hvilket gav en genvej til succes. Vi leverede en rapport til organisationen med nogle anbefalede indsatsområder, mens en af vores konsulenter hele tiden var til rådighed, så organisationen bedst kunne iværksætte de anbefalede tiltag.

  Vinder på både økonomi og kultur

  Forandringsprojektet skabte stor værdi i og med at arbejdsgangene blev forbedret. Der var en økonomisk besparelse på 25-35 %, mens der også blev skabt større forudsigelighed, som gjorde det nemmere at handle proaktivt. Forbedringen på tid og økonomi var en nødvendighed, mens den lærende kultur og høje tilfredshed var et ekstra gode.

  Læs mere om ATP her.