to mænd ser på it-løsninger på en computer.

  Integrationsplatformen - en løsning, der giver overblik og effektivitet

  Systematic har i et agilt forløb på ni trin udviklet Serviceplatformen til KOMBIT. Den gør det enklere og billigere for kommunerne at anvende data fra forskellige kildesystemer. 

   

  Udfordring

  Det er et stort og tidskrævende arbejde for medarbejdere i kommunerne at arbejde med kildesystemer, der fungerer på vidt forskellige måder.

   

  Løsning

  En integrationsplatform, der udstiller data fra forskellige kilder ensartet og overskueligt.

   

  Udbytte

  Nem og hurtig adgang til data. Det sparer tid, frigør ressourcer og styrker digitaliseringen af den kommunale sagsbehandling.

  Alle, der arbejder i det kommunale system, ved, hvor vigtigt det er at have en enkel og problemfri adgang til data. Det er nøglen til effektiv opgaveløsning, god service til borgerne – og til en arbejdsdag, hvor man føler sig produktiv.

  Medarbejdere i kommunerne træffer mange beslutninger hver eneste dag, og disse beslutninger har ofte stor betydning for de borgere og virksomheder, de berører. For en borger på sygedagpenge eller en virksomhed med ansatte i ressourceforløb gør det en stor forskel, at kommunens sagsbehandling er hurtig, sikker og baseret på et komplet vidensgrundlag.

  Udfordringen: Mange bække små

  Kommunerne anvender en lang række fagsystemer (Kommunernes Ydelsessystem og Sagsoverblik/Partskontakt for blot at nævne et par stykker) og skal desuden trække data fra mange eksterne systemer (fx Skat, Jobcentre og Udbetaling Danmark). De mange kildesystemer gør det nødvendigt at have en fælles platform, der kan udstille data hurtigt og ensartet uanset kilde, og som gør det muligt for systemerne at kommunikere med hinanden.

  Ét samlet overblik

  Løsningen er Serviceplatformen, som vi udviklede til de danske kommuner. Det er en integrationsplatform, som er ”hovedbanegården” for kommunernes mange interne og eksterne kildesystemer; hér får brugerne overblik over og adgang til alle de data, de har brug for. Platformen gør det dermed enkelt, billigt og sikkert at anvende oplysninger fra mange kilder i de kommunale sagsbehandlingssystemer.

  Brugerne i første række

  Det var en interessant og udfordrende opgave at udvikle integrationsplatformen. Vi ville designe systemet så enkelt, logisk og brugervenligt som muligt, og derfor satte vi os, som det allerførste, grundigt ind i brugernes krav og daglige adfærd omkring informationsindsamling. Systemer som dette skal lette arbejdet, ikke komplicere det.

  Ressourcer frigøres til andre opgaver

  Resultatet blev en platform, der gør det lettere for brugerne at løse deres opgaver, og som således frigør ressourcer til andre opgaver. Landets kommuner og deres it-leverandører sparer nu mange mandetimer, der tidligere blev brugt på frustrerende datajagt, og som i stedet kan bruges på værdiskabende opgaver til glæde for borgere og virksomheder. Samtidig har Serviceplatformen sænket adgangsbarrieren til det kommunale it-marked væsentligt, fordi den sikrer nem adgang til nødvendige data for eksterne aktører.