Mand inde ved Vagtcentralen snakker i telefon.

  Københavns Politi effektiviserer med software og service fra Systematic

  Systematic har gennem 5 år leveret udvikling og support til vagtcentralen i Københavns system "HS2".

   

  Udfordring

  • Behov for bedre beslutningsgrundlag
  • Behov for overblik
  • Behov for øget performance
   

  Løsning

  • Mere ledelsesinformation
  • Simpel brugerflade
  • Løbende tilpasning til forretningsbehov
   

  Værdi

  • Dokumentere og bruge ressourcer rigtigt
  • Sikkerhed i disponeringerne
  • Effektiv varetagelse af opgaver

  I en hovedstad med over en halv million indbyggere kræves der en særlig indsats af politiet for at skabe ro og orden.

  På politigården i hjertet af København ligger vagtcentralen. Her arbejder specialuddannede politifolk med at håndtere borgernes alarmopkald.

  Vagtcentralen dækker København, Frederiksberg samt Amager, og det er herfra koordineringen af betjente fra politistation Bellahøj, Amager og City styres.

  Alle opkald til politiet går gennem vagtcentralen, som hver dag modtager op til 400 alarmopkald fra borgerne og samarbejdspartnere. Derudover modtages op mod 600 opkald som ikke er alarmopkald, hvorfor vagtcentralens unikke system - HS2- er vigtigt for, at Københavns politi kan rykke hurtigt ud.

  Det elektroniske blanketsystem gør kommunikationen let og direkte. Borgeren har kun kontakt med én person, men alle aktører fra telefonoperatører til vagthavende har adgang til den information, der er på den pågældende hændelse – også undervejs i løsning af sagen.

  Systemet er, på trods af kompleksiteten, let at anvende, logisk opbygget, hurtigt og let forståeligt.

  Dobbelt så mange samtidige større hændelser

  En af de store fordele ved systemet er også, at det giver mulighed for, at alle brugere (vagthavende, telefonoperatør, radiooperatør, KSN, Servicecentret, stationerne) i systemet kan håndtere flere sager samtidig, hvilket giver en unik mulighed for at prioritere og udnytte sin tid effektivt. Endvidere sikres alle data i systemet med det samme. Alt indtastes direkte, og kan straks efter deles med alle nævnte brugere i systemet.

  ”I sammenligning med andre vagtcentraler kan vi håndtere mere end dobbelt så mange samtidige større hændelser gennem vores system” udtaler konsulent på vagtcentralen Morten Steen Rasmussen.

  Systematic som serviceleverandør

  Systematic har gennem 5 år leveret udvikling og support til vagtcentralens system ”HS2”. I samarbejde med kunden har Systematic bl.a. udviklet systemet til at kunne levere statistik og dokumentation til topledelsen, udviklet CPR integration samt diverse større og mindre applikationer og tilretninger.

  Tillid er altafgørende

  Det er vigtigt, at borgerne har tillid til, at politiet kommer hurtigt, og at de er i stand til at hjælpe. Den del skal understøttes af systemerne – 24 timer på alle ugens dage. Derfor er det vigtigt, at Systematic leverer udvikling og support som passer ind i de krav og forventninger, der er til Politiet. Det betyder bl.a., at tilretninger ofte skal laves på live miljøet, at der ikke må være afbrydelser i driften, og at de løsninger, der udvikles, skal være simple at anvende og lette at sætte i drift.

  ”Vi er meget tilfredse med vores samarbejde med Systematic. Vi har mulighed for at prioritere ressourcerne til udvikling eller support, og vi har opbygget et godt samarbejde, hvor konsulenterne fra Systematic har forståelse og respekt for vores forretning. Fordi konsulenterne sidder hos os, og fordi konsulenterne ikke skifter hele tiden, kan vi samarbejde løbende. De ansatte på vagtcentralen bidrager med forretningsviden, og Systematic kvalificerer med tekniske kompetencer, så vi i samarbejdet får den løsning, som understøtter opgaverne mest effektivt” siger Morten Steen Rasmussen.

  ”Vi vil hellere forsimple applikationer end komplicere dem. Systemet skal være simpelt i den grafiske visning – uden menuer og andre forstyrrende elementer. Det ligger i Vagtcentralens DNA, at tingene skal gå hurtigt og skabe overblik, og det forstår Systematics folk. Det kan man også se i den seneste tilføjelse af en CPR applikation, der er udviklet i samarbejde med Systematic, og som vi er meget glade for” tilføjer Morten Steen Rasmussen.

  Fremtiden

  Både Vagtcentralen og Systematics konsulenter ser muligheder i HS2 systemet. Begge parter lægger vægt på, at der er potentiale i at udvikle systemerne, så det bliver muligt at dele oplysninger med andre politikredse.