Forretningsfolk i møde

  Langvarigt samarbejde giver mærkbare gevinster

  I mere end et årti har e-nettet og Systematic haft et tæt og succesfuldt samarbejde. Systematic har fungeret som e-nettets udviklingsleverandør, og har dermed været med til at skabe det fundament, som binder det finansielle Danmark sammen. 

   

  Udfordring

  • Behov for automatisering af arbejdsgange indenfor og på tværs af sektorer
  • Optimering af dataflow mellem diverse aktører (fx banker)
   

  Løsning

  • Tæt samarbejde med Systematic som udviklingsleverandør
  • Udvikling af bl.a. løsningerne engagementsoverførsel, digital bolighandel og digital tinglysning
   

  Udbytte

  • Succesfuld agil forandringsproces har styrket samarbejdet
  • Centralt ejerskab over projekter
  • Mere effektiv udviklingsmotor

  Et uundværligt bindeled

  ”Usynlige løsning – synlige gevinster” er e-nettets slogan, og det beskriver rigtig godt den rolle som e-nettet har i den finansielle sektor. E-nettet er nemlig 100% ejet af banker og realkreditinstitutter, og målet er at understøtte disse parter med digitalisering af processer samt en effektiv it-infrastruktur. E-nettet er det uundværlige bindingsled mellem den offentlige og finansielle sektor i forhold til at udveksle data og få størst mulig gavn heraf.

  Den almindelige borger opnår også stor værdi af disse løsninger – men opdager det bare ikke, fordi det er deres advokater, ejendomsmæglere, banker og realkreditinstitutter, der anvender løsningerne – og endda på en sådan måde, at de måske knapt opdager, at det er et reelt produkt.

  Eksempelvis:

  • Engagementsoverførsel (e-engagement) sikrer hurtig overførsel af kundens bankkonti fra et pengeinstitut til et andet.
  • e-bolighandel er en platform, der fungerer som digitalt mødested for pengeinstitutter, ejendomsmæglere og advokater i forhold til at dele alle dokumenter i forbindelse med en bolighandel.

  Systematic har været e-nettets udviklingsleverandør i mange år

  I mere end 20 år har Systematic fungeret som udviklingsleverandør for e-nettet, og har dermed været med til at skabe det fundament, som binder det finansielle Danmark sammen.

  • Tidsbesparelse ved låntagning og -omlægning
   Digitalisering af lånefinansiering og omlægning af lån gennem bedre dataflow mellem de finansielle institutter og til den elektroniske tinglysning. Resultatet er, at låntagning og omlægning nu kan gennemføres på få timer, hvilket er til stor glæde for alle aktører.
  • Alle informationer samlet ét sted
   Mere enkel gennemførelse af hushandler, da alle relevante informationer nu er samlet ét sted.  Resultatet er, at behandlingstiden i forbindelse med ejendomshandel er reduceret, hvilket gavner både køber og sælger.

  I slutningen af 2021 gennemførte e-nettet en forandringsproces, der skulle gøre samarbejdsformen og udviklingen mere agil. Det centrale ejerskab over projekterne blev lagt ud i enkelte projektteams - en samarbejdsform, der ifølge Michael Hald Graversen har givet højere arbejdsglæde, mere motivation og i sidste ende en mere effektiv udviklingsmotor.