mand peger på grafer på iPad.

  Systematic digitaliserer selskabsskatten som følge af nyt lovkrav

  En digital løsning, der skaber nem adgang til digital kommunikation og samtidig sørger for, at der bliver sparet tid og frigjort ressourcer. 

   

  Udfordring

  Den manuelle arbejdsgang, der ikke længere kunne følge med lovgivningen og en målsætning om digital kommunikation fra virksomheder til myndigheder.

   

  Løsning

  Et brugervenligt system, der sikrer digital kommunikation og bedre kundeservice samt skaber overblik og effektiviserer.

   

  Udbytte

  Nem adgang til fuld digital indberetning af selskabsskat. Systemet sørger for, at der bliver sparet tid og dermed frigjort ressourcer.

  Spændingen var stor, da it-systemet DIAS fik premiere. Der var nemlig 255.000 danske virksomheder, der skulle indberette deres selskabsskat digitalt som led i regeringens målsætning om digitalisering af virksomhedernes kommunikation med det offentlige. En ændring i lovgivningen gjorde det altså nødvendigt at udarbejde en ny løsning for SKAT, og dét formåede Systematic at gøre med systemet DIAS (Digitalisering af Selskabsskatten).

  Manuelle arbejdsgange

  Forinden lovkravet om digitalisering foregik indberetningen af selskabskatten i høj grad manuelt, hvilket skabte en stor bunke papirarbejde til skattemedarbejdernes skriveborde. Det krævede mange ressourcer at håndtere de manuelle indberetninger fra virksomhederne og derfor var der også et behov for at effektivisere arbejdsgangen på skattekontoret.

  DIAS tager brugeren i hånden

  DIAS skaber grundlaget for fuld digital indberetning af selskabsskatten og det er tilmed enkelt at anvende. I udarbejdelsen af systemet, havde vi fuldt fokus på brugervenligheden og for at sikre et værdiskabende system, blev brugerne involveret i form af blandt andet workshops. Dette være sig både brugere i virksomhedsmæssig sammenhæng, men også medarbejdere hos SKAT.

  Lovgivningen vedrørende selskabskatten er kompleks og udvikler sig løbende. Derfor var det essentielt, at det administrativt ville være enkelt, at tilpasse systemet, så det kunne leve op til fremtidige ændringer i lovgivningen. Systemet blev derfor bygget op på en måde, således at det understøtter både eksisterende og ny lovgivning uden større indgriben.

  Et system, der ikke blot lever op til lovændringen

  Målet var en effektiv og brugervenlig løsning og det har vi leveret i DIAS. Systemet har skabt overblik for brugerne ved at samle post i en elektronisk postkasse og gjort det muligt for virksomhederne at informere om diverse skattemæssige dispositioner digitalt. Det er dog ikke de eneste gevinster systemet har medført. Digitaliseringen og dermed forenklingen af de skatteadministrative opgaver, har også betydes massive tidsmæssige effektiviseringer hos SKAT.