Nøgler til hus

  juli 4, 2022

  Systematic skal videreudvikle Danmarks digitale tinglysning

  Efter en netop afsluttet tilbudsrunde har e-nettet valgt Systematic til at videreudvikle virksomhedens løsning for digital tinglysning – en løsning, der hvert år vurderes at spare det danske samfund for ca. 800 mio. kr. gennem øget effektivitet.

  e-nettet er ejet af danske penge- og realkreditinstitutter og arbejder for at samle finanssektoren og digitalisere Danmark gennem en effektiv it-infrastruktur.

  Det gør e-nettet til et essentielt bindeled mellem den offentlige og finansielle sektors udveksling af data. Eksempelvis når en kunde skifter bank uden gnidninger. Når en bolighandel gennemføres nemt og enkelt – eller når en tinglysning går igennem med få klik.

  I mere end 20 år har Systematic fungeret som udviklingsleverandør for e-nettet, og har dermed været med til at skabe det fundament, som i dag binder det finansielle Danmark sammen.

  For at sikre den bedst mulige kvalitet har e-nettet netop afsluttet en tilbudssrunde om videreudvikling infrastrukturen ’Fælles Proces Integrator’ – eller eFPI. Det er en infrastruktur, Systematic udviklede i 2012 og som nu skal moderniseres, så den passer til e-nettets moderniserede platform.

  Systematic deltog i e-nettets udbud sammen med to andre tilbudsgivere og vandt baseret på overbevisende kvalitet i løsningen. Opgaven skal løses i løbet af det kommende år.

   

  En nøgleingrediens i et digitaliseret samfund

  eFPI er en samlet digital løsning til effektiv og strømlinet tinglysning. Når nye lån skal tinglyses i forbindelse med ejendomshandler, benytter penge- og realkreditinstitutter eFPI til at sikre, at tinglysningen sker med korrekte data – og at alle aktører i processen informeres på de rigtige tidspunkter.

  Digital tinglysning er en essentiel ingrediens i et fuldt digitaliseret samfund. Faktisk vurderer e-nettet, at løsningen sparer det danske samfund for ca. 800 mio. kr. om året – sammenlignet med administrationstung og tidskrævende manuel tinglysning.