Digital forretningsværdi - realiseret trin for trin

 • Vores tilgang - realiseret trin for trin
 • Kontakt os

Vores digitaliseringskoncept hjælper dig sikkert hen til den realiserede forretningsværdi

Digitale projekter skal skabe værdi for alle parter, og det største problem er ofte, at digitaliseringsprojekter enten dør på et sæt slides eller ikke formår at bringe mere værdi, end det har kostet at udvikle. 

Gennem vores digitaliseringskoncept, fører vi dig og din forretning gennem en digitaliseringsrejse ved at indsamle og udnytte data, styrke dine beslutningsprocesser og støtte din forretning i at opnå strategiske forretningsmål. 

Vores digitaliseringskoncept er: 

 • Praktisk – du og vi får værdifulde afklaringer, dokumenter, cases, mv. i hånden i hver fase 
 • Transparent – du ved altid, hvor du er i processen, hvad det kommer til at koste, og hvad du får ud af det 
 • Trinvis – du og vi kan sige stop efter hver fase 

Med denne tilgang vækker vi jeres potentiale til live ved at flytte det fra værdi til koncept og videre til en reel løsning.

Vores tilgang - realiseret trin for trin

Sådan sikrer vi ROI i projektet 

Som erfaren digitaliseringspartner for ambitiøse, offentlige og private organisationer bruger vi et enkelt og trinvist digitaliseringskoncept, der løbende afdækker og sikrer synlig forretningsværdi i din forretnings digitale omstilling. 

Gennem digitaliseringskonceptets faser i afdækning, synliggørelse af værdi, afprøvning af koncept og et Minimal Viable Product (MVP), afklarer vi sammen, hvorvidt og hvordan den fulde digitalisering kan realiseres. Vores erfarne rådgivere har prøvet det mange gange, og du får gavn af de rutiner, processer, værktøjer og biblioteker vi har udviklet over tiden.

Vores tilgang - realiseret trin for trin

1. Explore: Gensidig udforskning

Vi sætter os ind i jeres behov, udfordringer og strategiske mål i denne uforpligtende afdækningsfase, hvor vi mødes og ser hinanden an. Samtalerne afdækker, hvilke muligheder vi i fællesskab ser for et samarbejde omkring at sætte strøm til din forretnings digitalisering. 

Hvis alle er enige om fortsætte, fører vi dig og dine interessenter gennem faserne, der afdækker og beviser den potentielle værdi, vores koncepter kan realisere, samt hvordan vi kommer frem til den fulde værdiskabelse: 

2. Proof of Value (PoV): Vi synliggør værdien 

I Proof of Value (PoV) får I bevis for, at vi forstår problemerne, kan visualisere en gennemførlig løsning, og at forretningsværdien opvejer omkostningerne. Fasen indbefatter praktiske øvelser i afdækningsworkshops, brugeranalyser, markedsanalyser, dybdegående samtaler med interessenterne og identificering af use cases. 

PoV-fasen indeholder: 

 • Starten på vurderingen af forretningsværdi
 • Løsningsbeskrivelser
 • Vurdering af den tekniske gennemførlighed
 • Et roadmap for løsningen
 • Udarbejdelse af en business case
 • Beskrivelse af omfanget af et konkret konceptbevis (Proof of Concept - PoC). 

Derudover færdiggør vi løsningsbeskrivelsen, vi afstemmer omfanget af PoC’en og vi prøver PoC’en af på brugere for at få konkret feedback. 

Hver af disse aktiviteter giver dig en række kvalificerede artefakter i hånden, der understøtter værdbeviset og sætter os i s stand til at igangsætte den næste fase. 

3. Proof of Concept (PoC): Vi udvikler et levedygtigt koncept 

I Proof of Concept (PoC) demonstrerer vi over for jer den tekniske gennemførlighed og det praktiske potentiale af en løsning eller et koncept. Vi udvikler agilt for at være i kontrol, vi sikrer validering af konceptet hos brugere gennem demoer, vi designer en plan for et realiserbart minimalt projekt i din forretning og skaber en kladde-kontrakt for resten af den mulige digitaliseringsrejse. 

Med konkrete beviser for konceptet og vores evne til at levere, tager vi fat i næste fase. 

4. Minimum Viable Project (MVP): Vi går i gang 

Med MVP'en - den mindste del af løsningen, som kan frigives til de første brugere – får I noget konkret, der virker, der kan implementeres i jeres organisation. Den minimale løsning bygger på den foregående fases løsningsbeskrivelse og afprøvning og sikrer, at du og din organisation kan gennemføre en udrulning. På den måde forbereder i jeres organisation til den fulde digitalisering. 

5. Project: Vi bygger den fulde løsning 

I denne fase indgår vi en aftale om at tilføje de funktioner og den modenhed, der er nødvendig for, at løsningen kan implementeres, markedsføres og appellere til et bredere publikum i jeres organisation. 

Vi bygger den fulde løsning ifølge den afstemte løsningsbeskrivelse og ruller den ud i organisationen. 

Din forretnings digitale omstilling er gennemført – trin for trin, på kontrolleret vis, hele tiden med værdien for øje og en vished for kommende trin og synlige omkostninger. 

Lad os hjælpe dig med din digitale omstilling 

Digitale projekter skal skabe værdi for alle parter, men ofte dør digitaliseringsprojekter eller formår ikke at bringe mere værdi, end det har kostet at udvikle dem. Gennem vores digitaliseringskoncept fører vi dig og din forretning gennem en digitaliseringsrejse ved at trinvis at levere værdi, som giver afkast for jeres investering.