kvinde ser på sin smartphone

Columna Flow Clinical Tasking

Reducer presset på akutafdelinger med optimerede arbejdsgange.

  • Fordele
  • Video
  • Downloads
  • Kunder
  • Teknologi
  • Øvrige produkter
  • Nyheder

Én platform til at kommunikere og koordinere

Columna Flow Clinical Tasking er en mobil kommunikationsplatform, der styrker patientsikkerheden og reducerer fejl ved at strømline kommunikationen på hospitalsafdelinger.

Platformen giver klinikere et nemt og hurtigt overblik over kollegaers arbejdsbyrde, patienter og deres aktuelle tilstand. Opgaver og ansvarsområder reflekteres i realtid og er altid koblet direkte på en patient.

Konkrete fordele

en sygeplejerske og læge taler med patient

Forbedrer overblik og patientfokus

mandlig læge ser på sin telefon

Reducer antallet af unødvendige afbrydelser

Klinikere taler sammen foran infoskærme

Minimer stress blandt klinisk personale

Forbedrer overblik og patientfokus

Columna Flow Clinical Tasking sikrer, at klinikere altid har et mobilt overblik over afdelingens patientflow.

I platformen tildeles hver patient en behandlingsplan og alle opgaver er direkte knyttet til en patient. En integration med den elektroniske patientjournal sikrer, at klinikere nemt kan tilgå yderligere patientrelaterede informationer og få direkte besked, når der kommer svar på prøver.

Med det mobile overblik er klinikere bedre klædt på til at tage den rigtige beslutning hurtigere. Det nedsætter diagnosticeringstiden og styrker patientsikkerheden.

Faciliter dynamiske arbejdsgange

Columna Flow Clinical Tasking

Reducer antallet af unødvendige afbrydelser

Columna Flow Clinical Tasking tilbyder en sikker video- og beskedplatform, der gør det nemmere for klinikere at kommunikere med hinanden omkring en patient. Platformens check-in funktion giver klinikere et live-overblik over alle kollegaer på vagt og information om, hvorvidt de er ledige til at tage opgaver ind.

Klinikere kan hurtigt identificere, hvilken kollega de skal konferere med omkring en diagnose eller behandlingsplan. Det resulterer i færre unødvendige afbrydelser og mere effektivt samarbejde.

Minimer stress blandt klinisk personale

Columna Flow Clinical Tasking understøtter kommunikation på tværs af afdelinger. Derfor er platformen et vigtigt redskab i koordinering mellem personale og behandling af patienter på hospitalsafdelinger.

Løsningen erstatter alle andre telefoner og bippere. Ved at have én mobil platform til samarbejde, strømlines kommunikationen, hvilket medvirker til mindre stress blandt klinikere.

Få klinikeren tættere på patienten

Columna Flow Clinical Tasking giver klinikere mulighed for at få prøvesvar direkte på deres telefoner og tilgå patientdata på farten. Det flytter opgavekoordinering fra skrivebordet til lommen, hvilket resulterer i mere tid til patientomsorg.

Udvalgte kunder

Regionnordjylland Sort 1000X1000Regionmidtjylland Farve 1000X1000Regionsyddanmark Farve 1000X1000 01OriginaaliKarolinskauniversitetshospital Farve 1000X1000NHS SC Farve 1000X1000Helsevest Farve 1000X1000Sunshine Coast Farve 1000X1000Københavnskommune Farve 1000X1000UMC Utrecht 1000X1000 01