kvinde ser på sin smartphone

Columna Flow Clinical Tasking

Et trygt patientflow, smart kommunikation og bedre koordinering på tværs

  • Fordele
  • Video
  • Downloads
  • Kunder
  • Teknologi
  • Øvrige produkter
  • Nyheder

Avanceret, mobil patienthåndtering

Columna Flow Clinical Tasking er en mobil løsning, der er udviklet til at sikre et trygt og effektivt patientflow for læger og turnuslæger på hospitalsafdelingerne. Løsningen genererer en automatisk forhåndsvisning af relevante patientoplysninger baseret på data fra den elektroniske patientjournal og gør det muligt for klinikerne at kommunikere hurtigt og smart.

Med et tydeligt overblik over patienter, deres tilstand og den aktuelle arbejdsbyrde blandt læger, sikrer Columna Flow Clinical Tasking en lettere koordinering, fordeling og prioritering af patienter. Listen over patientrelaterede opgaver og den ansvarlige læge afspejles i realtid, og en opgave er altid koblet til en patient. Det mindsker risikoen for kommunikationsfejl eller dobbeltregistrering og sikrer samtidig en kortere udredningstid.

 

Træf de rigtige beslutninger baseret på data

en sygeplejerske og læge taler med patient

Et trygt patientflow

mandlig læge ser på sin telefon

Smart og sikker kommunikation

Klinikere taler sammen foran infoskærme

Bedre koordinering på tværs

Et trygt patientflow

Columna Flow Clinical Tasking giver et nemt og hurtigt overblik over indskrevne og indlagte patienter på de enkelte hospitalsafdelinger. Læger og turnuslæger får det fulde overblik over deres egne patienter og patienternes nuværende tilstand. Det gør dem bedre i stand til at vurdere hvilken patient, de skal prioritere at tilse næste gang.

Alle opgaver kan tilgås via løsningen, og de er altid koblet til en specifik patient. Det betyder, at en læge aldrig er i tvivl om, hvilken patient en opgave eller korrespondance vedrører. Læger og turnuslæger kan altid tilgå yderligere patientinformation via direkte integration til den elektroniske patientjournal. Læger og turnuslæger får også notifikationer direkte på telefonen, når nye prøvesvar er tilgængelige. Det bidrager til en hurtigere patientudredning samt mere tryg og sikker patienthåndtering. 

Sikrer effektive arbejdsgange

Columna Flow Clinical Tasking

Smart og sikker kommunikation

Columna Flow Clinical Tasking tilbyder en sikker video og beskedplatform, der gør det enkelt for læger og turnuslæger at kommunikere omkring en specifik patient og samtidig tilgå den relevante dokumentation fra patientjournalen. Med asynkron beskedudveksling kan turnuslæger altid komme i kontakt med den vagthavende læge eller konsultere en speciallæge. Det bidrager til færre kommunikationsfejl og sikrer samtidig, at turnuslæger har det fornødne beredskab til at træffe de rigtige beslutninger hurtigt.

Ved hjælp af en check-in-funktionalitet i løsningen, kan klinikere få et live overblik over alle læger og turnuslæger, der er på vagt den pågældende dag samt information om deres tilgængelighed og arbejdsbelastning. På den måde kan klinikere hurtigt identificere den relevante læge eller speciallæge og nemt tilgå deres kontaktoplysninger eller sende en besked direkte.

Bedre koordinering på tværs

Columna Flow sikrer en bedre kommunikation mellem afdelinger og er dermed en vigtig faktor i koordineringen og behandlingen af patienter på hospitaler. Med en mobil løsning kan læger og turnuslæger få et samlet overblik over nye og indlagte patienter samt arbejdsbelastningen på tværs af læger.

Ved at give hver enkelt læge et hurtigt overblik over egne patienter og opgaver, gør Columna Flow Clinical Tasking det lettere at koordinere, prioritere og allokere patienter baseret på arbejdsbelastning og patientinformation. På den lange bane bidrager løsningen til at reducere stress blandt læger og sikrer et bedre behandlingsforløb for patienten.

Få lægerne tættere på patienten

Med Columna Flow Clinical Tasking kan læger og turnuslæger modtage prøvesvar og laboratoriesvar direkte via deres telefon, og de kan tilgå patientjournalen, mens de sidder ved patienten. Det gør det muligt at flytte opgavehåndteringen væk fra kontoret og ud på hospitalsgangene, hvilket i sidste ende sikrer mere tid med patienten.

Udvalgte kunder

Regionnordjylland Sort 1000X1000Regionmidtjylland Farve 1000X1000Regionsyddanmark Farve 1000X1000 01OriginaaliKarolinskauniversitetshospital Farve 1000X1000NHS SC Farve 1000X1000Helsevest Farve 1000X1000Sunshine Coast Farve 1000X1000Københavnskommune Farve 1000X1000UMC Utrecht 1000X1000 01