to læger kigger på en masse hospitalsskærme

Columna Flow Command Centre

Effektiv beslutningsstøtte baseret på det nuværende og nærfremtidige patientflow

 • Fordele
 • Cases
 • Teknologi
 • Nyheder
 • Øvrige produkter

Forenklet kompleksitet

Columna Flow Command Centre samler performance data fra hele hospitalet i enkle overblik, der understøtter bedre beslutninger i den enkelte afdeling og på tværs af hospitalet. De visuelle dashboards giver indsigt i situationen her og nu og i nærmeste fremtid, så personalet aktivt kan forebygge flaskehalse og optimere arbejdsflowet.

 

Effektiv udnyttelse af performancedata

To læger snakker om hospitalsløsninger fra Systematic

Centraliseret monitorering

To hospitalsansatte gør brug af Systematics healthcare løsning

Proaktiv håndtering af flaskehalse

Sygepleherske kigger på sin iPad

Data-drevet flowoptimering

Centraliseret monitorering

Med læsevenlige overblik over situationen på hospitalet har personalet et effektivt værktøj lige ved hånden til løbende at træffe bæredygtige beslutninger for en enkelt eller flere afdelinger. De visuelle dashboards opdateres i realtid og giver dermed altid et retvisende billede af det nuværende og nærfremtidige flow til og fra hospitalet. Løsningen er udviklet til hurtig aflæsning på storskærm, men gør det også muligt for koordinatorer og ledelse at dykke dybere ned i data fra deres arbejdsstation.

to computerskærme

Columna Flow Command Centre giver overblik over:

 • Patientflow i akutområdet
 • Patienter på intensiv og i isolation
 • Hospitalets nuværende belægning samt trend for nærmeste fremtid
 • Kapacitet og udnyttelsesgrad af OP-stuer og billeddiagnostik
 • Belægning på tværs i regionen
 • Nuværende opgavebelastning og trends
 • Oversigt over teams og bemanding

Proaktiv håndtering af flaskehalse

Columna Flow Command Centre trækker data fra hospitalets eksisterende it-løsninger som patientjournalen, bookingsystemer, patientflowsystemer, logistiksystemer og RIS/Lab. Løsningen ved derfor både, hvad der sker netop nu, og hvilke opgaver der er planlagt i nærmeste fremtid.

Data-drevet flowoptimering

Columna Flow Command Centre giver ikke kun et retvisende billede af situationen på hospitalet her og nu. Løsningen giver også brugerne mulighed for at se tilbage på tidligere datoer og på den måde give et samlet billede af udviklingen over tid på den enkelte afdeling, flere afdelinger eller på tværs af hospitalet.

Historiske data præsenteres i visuelle og interaktive overblik, der gør det muligt for hospitals- og afdelingsledelser at spotte trends og bruge data som fundament til strømlining og optimering af arbejdsgange.