Portør der kigger på en mobiltelefon på hospital

Columna Flow Task Management

Optimeret planlægning, afvikling og opfølgning på opgaver for klinikere og servicepersonale

  • Fordele
  • Cases
  • Downloads
  • Kunder
  • Teknologi
  • Nyheder
  • Øvrige produkter

Smidig og fleksibel opgavehåndtering

Columna Flow Task Management er udviklet til at understøtte og optimere opgavehåndteringen for klinikere og servicepersonale på et moderne hospital. Personalet får hurtig og mobil adgang til opgaveinformation og kan opdatere status på farten.

Opgavestatus og -ansvar afspejles i realtid på koordinatorskærme, så afdelingsledelse og koordinatorer kan følge den nuværende og nærfremtidige udvikling. Et bedre overblik sikrer bedre planlægning og reducerer antallet af forstyrrelser, forsinkelser og kommunikationsfejl.

 

Bedre beslutninger baseret på data

to læger kigger på en stor skærm

Klart overblik over opgaver

kvindelig ansat kigger på en iPad

Mere effektive arbejdsgange

to ansatte kører en patient i en hospitalsseng

Bedre koordinering på tværs

Klart overblik over opgaver

Columna Flow Task Management er det optimale system til bestilling og afvikling af daglige opgaver på tværs af hospitalet. Løsningen skaber overblik for klinikere og servicepersonale, der kan følge egne opgaver og med et enkelt klik på skærmen dele information om opgavens fremdrift.

Uanset om det er forvagten eller portøren, der har henholdsvis overblik over sine ventende patienter eller netop har taget sin næste opgave, understøtter Columna Flow en struktureret opgavehåndtering, der giver ro, overblik og i sidste ende en bedre patientbehandling.

Andres realiserede gevinster

+ 0 %
effektivitetsstigning
0 %
færre telefonopkald
0 %
færre kommunikationsfejl

Mere effektive arbejdsgange

Overblik over opgaver og deres status er første skridt mod en bedre strukturering af arbejdet, hvilket i sidste ende øger effektiviteten. Columna Flow booster yderligere den positive udvikling gennem en decentral opgavefordeling, hvor klinikere og servicepersonale selv plukker næste opgave fra en rangeret liste. Opgaverne er sorteret efter forskellige parametre som nærhed fra egen position, kompetencer eller tilknyttet team.

Opgaverne bliver dermed fordelt efter et effektivitetsprincip, hvor personalets kapacitet og viden om optimal hospitalsdrift hjælper til at sikre den bedste opgaveafvikling. Det sparer både tid og skridt i løbet af dagen.

Bedre koordinering på tværs

Columna Flow sikrer en bedre kommunikation mellem afdelinger og er dermed en vigtig faktor i koordineringen af planlagte, ad hoc, og hasteopgaver. For klinikere betyder den løbende opdatering i realtid, at de altid har et aktuelt overblik over bestilte opgaver og deres status samt ved hvilken kollega, der har taget ansvaret for opgaven. For koordinatorer og ledelsen giver løsningen indsigt i afviklingen her og nu og afspejler potentielle flaskehalse, som proaktivt kan håndteres, inden de udvikler sig til et reelt problem.

Løsningen binder dermed afdelinger og fagligheder tættere sammen om patienten, der vil opleve et mere sammenhængende, struktureret og professionel forløb fra ankomst til udskrivelse.

Med udgangspunkt i data om den faktiske afvikling, afvigelser, kapacitet og forsinkelser giver Columna Flow desuden ledelsen et værdifuldt og databåret udgangspunkt for optimering af arbejdsgangene i den enkelte og på tværs af afdelinger.

Udvalgte kunder

Regionnordjylland Sort 1000X1000Regionmidtjylland Farve 1000X1000Regionsyddanmark Farve 1000X1000 01OriginaaliKarolinskauniversitetshospital Farve 1000X1000NHS SC Farve 1000X1000Helsevest Farve 1000X1000Sunshine Coast Farve 1000X1000Københavnskommune Farve 1000X1000UMC Utrecht 1000X1000 01