Portør der kigger på en mobiltelefon på hospital

Columna Flow Task Management

Effektivisede arbejdsgange og opdatede opgaver for klinikere og servicepersonale

  • Fordele
  • Cases
  • Downloads
  • Kunder
  • Teknologi
  • Nyheder
  • Øvrige produkter

Smidig og fleksibel opgavehåndtering

Columna Flow Task Management strømliner og understøtter arbejdsgange på moderne hospitaler. Løsningen giver personalet mulighed for at håndtere opgaver i appen og samarbejde på tværs af afdelinger og discipliner. 

Opgavestatus og ansvar afspejles i realtid på koordinatorskærme, så afdelingsledelse og koordinatorer kan følge den nuværende og nærfremtidige udvikling. Et bedre overblik sikrer bedre planlægning og reducerer antallet af forstyrrelser, forsinkelser og kommunikationsfejl.

 

Oplev fordelene

to læger kigger på en stor skærm

Brug data til at optimere beslutningsprocesser

Analyser præstation, lav forudsigelser og forbedrer samarbejde på tværs af hospitalet gennem data. 

kvindelig ansat kigger på en iPad

Strømlin arbejdsgange

Håndter opgaver sikrer at dit team leverer tidstro pleje gennem strømlinede og effektive arbejdsgange.

to ansatte kører en patient i en hospitalsseng

Samarbejd på tværs af afdelinger og discipliner

Personale kan bruge appen til at koordinere med hinanden, hvilket fremmer det tværfaglige samarbejde. 

Forbedrer patientsikkerheden

Giv patientsikkerheden et løft ved at reducere fejl og nedbringe ventetider. 

Giv personale mulighed for at tage kontrol

Bemyndig personale med en brugervenlig app til at koordinere og bygge bro mellem afdelingerne. 

Reducer omkostninger

Forbedrer omkostningsstyring med et bedre overblik over opgaver og ressourcer. 

Effektiv opgavehåndtering

Columna Flow Task Management er det optimale system til bestilling og afvikling af daglige opgaver på tværs af hospitalet. Løsningen giver klinikere og servicepersonale et klart overblik over tildelte opgaver. Med et enkelt klik på skærmen kan de dele information om fremskridt og status for hver opgave. Dette strømliner processen og sikrer, at hver opgave udføres så korrekt og effektivt som muligt. 

Uanset om det er forvagten, der har overblik over sine ventende patienter, eller portøren, der netop har taget sin næste opgave, sikrer Columna Flow informeret opgavehåndtering, der fremmer et mere organiseret og mindre stressende arbejdsmiljø og i sidste ende resulterer i en bedre patientbehandling. 

Konkrete resultater

+ 0 %
effektivitetsstigning
0 %
færre telefonopkald
0 %
færre kommunikationsfejl

Strømlinede arbejdsgange og tidstro opdateringer

Overblik over opgaver og deres status er første skridt mod en bedre strukturering af arbejdsgange. Columna Flow Task Management gør dette muligt gennem decentraliseret opgavedistribuering. 

Omsorgs- og servicepersonale kan plukke opgaver fra en prioriteret liste, der sorterer efter parametre som nærhed fra egen position, kompetencer og tilknyttet team. Dette strømliner arbejdsgange og sikrer, at opgaver løses tidstro og effektivt. 

Samarbejd på tværs af afdelinger og discipliner

Columna Flow sikrer en bedre kommunikation mellem afdelinger ved at koordinere opgaver og give tidstro opdateringer på opgavestatus og ansvar. Løsningen giver ligeledes koordinatorer og ledelsen indsigter i arbejdsbyrde og præstation. Dette bidrager til identificeringen af potentielle flaskehalse, som proaktivt kan håndteres, inden de udvikler sig til et reelt problem. 

Med udgangspunkt i data om den faktiske afvikling, afvigelser, kapacitet og forsinkelser giver Columna Flow desuden ledelsen et værdifuldt og databåret udgangspunkt for optimering af arbejdsgangene i den enkelte afdeling såvel som på tværs af afdelinger.

Udvalgte kunder

Regionnordjylland Sort 1000X1000Regionmidtjylland Farve 1000X1000Regionsyddanmark Farve 1000X1000 01OriginaaliKarolinskauniversitetshospital Farve 1000X1000NHS SC Farve 1000X1000Helsevest Farve 1000X1000Sunshine Coast Farve 1000X1000Københavnskommune Farve 1000X1000UMC Utrecht 1000X1000 01