Sygeplejersker opdaterer patientbehandling

  It-understøttet logistik skaber transparens og sammenhæng

   

  Implementeringen af Systematics Columna Clinical Logistics bidrager til realisering af Region Midtjyllands vision om ”Det lange og gennemsigtige hospital”.

   

  Udfordring

  • Forældede overblik på whiteboards
  • Afbrydelser for personale
  • Mangel på koordinering og kommunikation
   

  Løsning

  • Brugervenligt og intuitivt interface
  • Egnet til brug på pc, tablets og mobile enheder
  • Interagerer med Columna suiten og øvrige systemer
   

  Fordele

  • Realtidsopdateret overblik
  • Øget patientsikkerhed og -tilfredshed
  • Færre afbrydelser for personale

  Understøtter realisering af regionens vision og mål for klinisk logistik

  Region Midtjylland har ved anskaffelse af it-understøttelse af klinisk logistik fokus på at skabe transparens og sammenhæng både for patienter, pårørende og regionens hospitalsansatte. Yderligere vægtes også et stærkt strategisk samarbejde, hvor leverandør og region sammen tager initiativ til innovation og yderligere udvikling af klinisk logistik og sammenhænge til MidtEPJ i regionen.

  Implementeringen af Systematics Columna Clinical Logistics bidrager til realisering af regionens vision om ”Det lange og gennemsigtige hospital”. Værdien af denne vision er bedre planlægning, forbedret kvalitet, effektivitet, effektiv disponering af ansatte, patienter, faciliteter og hospitalsudstyr, optimeret kommunikation og information for hospitalets medarbejdere. Herudover mulighed for at kunne yde en god service og et sammenhængende behandlingsforløb til patienterne og deres pårørende.

  "I løbet af dialogfasen optrådte Systematic professionelt, lydhør og med en meget konstruktiv no-nonsense stil og tilgang til opgaven og dialogen. Der er ingen tvivl om, at Systematic igennem dialogen leverede en række positive og vigtige bidrag, som i varierende omfang påvirkede det endelige udbudsmateriale.
  Systematics tilbud afspejlede tilsvarende, at man havde lyttet til og forstået de pointer, som det var væsentligt for os at få igennem", siger Ole Thomsen, sundhedsdirektør i Region Midtjylland.

  Leverance af klinisk logistik

  Columna Clinical Logistics er et velafprøvet produkt, der er leveret og implementeret hos en lang række hospitalers akutafdelinger, operationsgange samt sengeafdelinger både i Danmark og i udlandet. Dele af den initielle leverance af klinisk logistik er udviklet i samarbejde med regionens klinikere. I forbindelse med denne innovative udvikling er der også foretaget evidensbaserede undersøgelser, som dokumenterer, at systemet har positiv effekt på øget effektivitet og kvalitet i behandlingen samt forbedret arbejdsmiljø for de ansatte. Leverancen af klinisk logistik indeholder etablerede integrationer til basis- og servicesystemer, der sikrer effektive arbejdsgange fra start.

  En vigtig faktor for at opnå gevinsterne af klinisk logistik er en succesfuld implementering. I leverancen til Region Midtjylland indgår et implementeringsprojekt med fokus på lav risiko og effektiv konfiguration og implementering.

  Realtidsopdateret overblik

  Columna Clinical Logistics hjælper hospitalerne med at forbedre produktiviteten, arbejdsmiljøet og patientsikkerheden gennem mere effektiv kommunikation og koordinering. Columna Clinical Logistics giver hospitalspersonalet et realtidsopdateret, fuldt her-og-nu overblik over patientflow, ressourcer, behandlingsplaner og arbejdsopgaver for den enkelte afdeling, hele hospitalet eller andre hospitaler i Region Midtjylland. På denne måde kan hospitalets ressourcer allokeres bedst muligt. Personalet får alle de informationer, de skal bruge dér, hvor de befinder sig. Det foregår via de medier, de anvender såsom interaktive storskærme, pc’er, smartphones og tablets.

  Case Study

  Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens gennemførte en evidensbaseret undersøgelse af Columna Clinical Logistics for at undersøge forbedringer i effektivitet. Undersøgelsen viste en stigning i produktiviteten på 19% pr. ansat.

  Understøtter patientens samlede forløb

  Columna Clinical Logistics er bygget til at understøtte patientens samlede forløb i sundhedsvæsenet og er tilpasset de forskellige behov i akut-, operations- og sengeafdelinger. Løsningen spiller sammen i den samlede Columna-suite og er samtidig forberedt til at binde væsentlige it-systemer sammen bl.a. CPR, RIS (radiologi) og LABKA II (laboratorium), så der skabes effektive arbejdsgange for klinikeren på tværs af systemer til gavn for patienten.

  Løsningen er desuden åben for fremtidig kobling til de dele af sundhedssystemet, der ligger uden for hospitalsområdet. Columna Clinical Logistics understøtter effektivt Region Midtjyllands forretningskritiske aktiviteter med hospitalsdrift.

  Stærkt leverandørteam i strategisk samarbejde med Region Midtjylland

  Systematic, Capgemini og Cetrea indgår i et strategisk samarbejde med Region Midtjylland omkring en samlet vision og løsning vedr. klinisk logistik og sammenhænge til MidtEPJ. Systematic er ansvarlig for at koordinere løsningerne fra de tre leverandører, således at den funktionalitet, der udvikles fra de tre leverandører vedr. klinisk logistik, sømløst hænger sammen med MidtEPJ og dermed optimalt understøtter de mange kliniske arbejdsgange, der går på tværs af systemerne.

  Teamet består af Systematic som hovedleverandør, Cetrea og Capgemini. Sammen er det en unik kombination af erfaring inden for innovation, udvikling og implementering af sundheds-it-løsninger til hospitaler.

  Leveranceprojektet og det strategiske samarbejde har fokus på at kombinere spidskompetencerne fra de forskellige leverandører til et optimalt leveranceteam.

  Systematic har gode erfaringer fra andre projekter med flerleverandør-samarbejde og partnerskab. Systematic har fokus på denne type samarbejde for at kunne levere den bedst mulige løsning og kvalitet til kunden.  

  Da leverancen er baseret på standardproduktet Columna Clinical Logistics, muliggør det en hurtig udrulning af det Initielle System. Udrulningen på det første hospital i Region Midtjylland blev påbegyndt primo 2013, og allerede i slutningen af juni samme år var løsningen i fuld drift. På de resterende hospitaler gennemføres udrulningen over en periode på kun ca. 19 måneder. Dermed vil den fulde udrulning være afsluttet marts 2015.