Læge ved computer

  juni 26, 2019

  Systematic valgt som leverandør af elektronisk patientjournal til Region Nordjylland

   

  Tre ud af Danmarks fem regioner har nu valgt Systematic som leverandør af den elektroniske patientjournal, og dermed samles hele Jylland og Fyn nu i én fælles løsning

  Tirsdag den 25. juni underskrev regionsrådsformand Ulla Astman og direktør for Systematic Michael Holm en kontrakt, hvori softwarevirksomheden Systematic forpligter sig til at levere den elektroniske patientjournal (EPJ) til samtlige hospitaler i Region Nordjylland.

  Systematics EPJ-løsning er allerede i fuld drift i Region Midtjylland og implementeres lige nu i Region Syddanmark. Med Region Nordjylland valg vil hele Vestdanmark være fælles om, at have valgt Systematic som leverandør, og det glæder Systematics direktør Michael Holm:

  - Vi har i forvejen et særdeles godt samarbejde med Region Nordjylland, hvor flere sygehuse allerede anvender Columna til medicin og styring af deres logistiske flow. Derudover bruger flere nordjyske kommuner vores borgerjournalsystem Cura i hjemmepleje og hjemmesygepleje, og vi ser det som en stor anerkendelse, at vi nu får mulighed for at udbygge vores samarbejde til også at omfatte den fulde elektroniske patientjournal, siger Michael Holm.

  Ca. 13.000 nordjyske læger, sygeplejersker, sekretærer og øvrigt sundhedspersonale kommer i fremtiden til at anvende Columna, som den elektroniske patientjournal hedder, hver dag på regionens 12 behandlingssteder – herunder Aalborg Universitetshospital.  

  Region Nordjylland forfølger en strategi med digitalisering som fundament for fremtidens sundhedsvæsen. Ifølge regionens it-direktør Klaus Larsen indebærer det en transformation af hele det nordjyske sundhedsvæsen, hvor digitale teknologier anvendes til at sætte patienten og dennes data i centrum og på tværs af alle parter i sundhedsvæsenet.

  - Der er brug for en ny EPJ, som er mere fleksibel, giver mulighed for mobilløsninger og som lettere integrerer med telemedicinske løsninger og andre af nutidens krav til en moderne platform for sundheds-it. Det får vi med denne løsning, siger Klaus Larsen.

  Regionen har benyttet sig af en option i den kontrakt, som Region Syddanmark indgik med Systematic i 2018, hvilket gør det muligt for Region Nordjylland at vælge samme løsning som Syddanmark.

  Michael Holm forudser et øget praktisk og strategisk samarbejde mellem de vestdanske regioner, som anvender Systematics EPJ-system

  - Der er klare fordele for de regioner, som har valgt vores system som det bærende element i deres sundheds-it. Først og fremmest fordi det er skabt i samarbejde med brugerne. Det er velafprøvet og det fungerer. Klinikerne på tværs af de tre regioner  bliver  brugere af den samme løsning, hvorved der er et stort potentiale for at udnytte synergier og samarbejde, siger Michael Holm.

  Systematics løsninger til det danske sygehusvæsen udmærker sig ved at være udviklet i et nært samarbejde med de danske klinikere, så systemerne opfylder brugernes ønsker og behov, og det har ifølge Michael Holm været en del af forklaringen på Systematics kontrakt med Region Nordjylland.

  - Vores udviklere sætter sig sammen med læger, lægesekretærer og sygeplejersker og får på den måde et godt indblik i deres behov og deres hverdag. At bibeholde det nære samarbejde med brugerne gennem hele processen er med til at sikre en større grad af tilfredshed, når systemet tages i brug, fastslår Michael Holm.

  Han ser et spændende perspektiv for de nordjyske kommuner i at indgå i tværsektorielt samarbejde med regionens hospitaler omkring patientbehandling og -opfølgning, idet flere kommuner har valgt Systematics borgerjournalsystem, Cura, som sundhedsfaglig platform.

  - Hvis man ønsker at dele data på tværs af sektorer kommuner og regioner imellem, er det også væsentligt lettere, da systemerne i sin grundstruktur er fælles, og udvekslingsformaterne allerede er på plads, forklarer Michael Holm.

  Det forventes, at Region Nordjyllands klinikere kan tage deres nye elektroniske patientjournalsystem i brug  i efteråret 2021.

   

  Fakta om Systematics Columna Clinical Information System

  Columna Clinical Information System består af fem moduler, som tilsammen danner en komplet klinisk it-arbejdsplads, der effektivt understøtter de sundhedsprofessionelles arbejde. Læger, sygeplejersker og sekretærer får i systemet overblik over patientens sundhedstilstand. Systemet understøtter det sundhedsfaglige personale i at håndtere patientrelaterede opgaver fx planlægning af pleje, medicinering, booking af operationer og undersøgelser på tværs af afdelinger og hospitaler, svar på undersøgelser og prøver. Samtidig understøtter det opsamling af administrative patientdata, som skal anvendes regionalt og nationalt.

  Region Nordjylland

  Indbyggere i regionen: ca 590.000.

  I alt 13 behandlingssteder, fordelt på 3 sygehusenheder:

  • Aalborg universitetshospital
  • Regionshospital Nordjylland
  • Psykiatrien Nordjylland

  Brugere af EPJ: 13.000

  Region Midtjylland

  Indbyggere i regionen: ca 1.320.000

  I alt 18 behandlingssteder, fordelt på 7 sygehusenheder:

  • Aarhus Universitetshospital
  • Hospitalsenhed Midt
  • Hospitalsenheden Vest
  • Præhospitalet (akut indsats før indlæggelse)
  • Regionshospitalet Horsens
  • Regionshospitalet Randers
  • Psykiatrien i Region Midtjylland

  Brugere af EPJ: 23.000

  Region Syddanmark

  Indbyggere i regionen: ca 1.220.000

  I alt 13 behandlingssteder, fordelt på 5 sygehusenheder:

  • Odense Universitetshospital
  • Sygehus Lillebælt
  • Sydvestjysk Sygehus
  • Sygehus Sønderjylland
  • Psykiatrien i Region Syddanmark

  Brugere af EPJ 22.000