Sygeplejerske og læge kigger på tablet på hospitalsgang

  oktober 3, 2019

  Intelligent mobilløsning skal reducere stressende vagter for hospitalslæger

   

  Innovationsfonden har netop investeret 20 mio. kr. i et nyt forskningsprojekt, som via et intelligent kaldesystem skal effektivisere arbejdsgange, lette arbejdsbyrden og reducere stress blandt travle hospitalslæger.

  Udbrændthed forårsaget af kronisk stress er et veldokumenteret problem blandt læger i både Danmark og på globalt plan. Hospitalslæger er pressede på vagten, hvor de ofte får ansvaret for flere patienter fordelt på forskellige afdelinger. Nye opgaver og informationer formidles primært via den vagttelefon, som lægerne bærer med sig, og de fleste, som har prøvet at være indlagt kender situationen, hvor den vigtige samtale med lægen, forstyrres af en kimende vagttelefon i lægens lomme.

  Men det vil et nyt forskningsprojekt nu gøre op med. Projektet skal udvikle en intelligent mobilbaseret it-løsning, som skal forbedre og effektivisere arbejdsforholdene for hospitalslæger – og dermed forbedre oplevelsen for patienterne.

  Projektet har netop fået en investering på 20 mio. kr. fra Innovationsfonden.

  Færre telefonopkald og bedre overblik
  Bag projektet står softwarevirksomheden Systematic, som har indgået et samarbejde med Aarhus Universitet og universitetshospitalerne i Aarhus og Aalborg med det formål at udvikle en mobilbaseret it-løsning, som kan lette lægernes arbejde på flere fronter. Målet er  at reducere mængden af telefonopkald, give lægerne større overblik og hurtigere adgang til nødvendige data fra patienternes journaler og samtidig fungere som et prioriteringsværktøj, der giver lægerne større indflydelse på  tilrettelæggelse af deres opgaver. Mikkel Harbo, som er direktør for forretnings- og produktudvikling i Systematic, forklarer løsningen således:

  - I dag er det sådan, at hvis fx en indlagt patient får behov for at blive tilset af lægen i løbet af natten, så vil sygeplejersken ringe efter den vagthavende læge. Lægen står måske midt i en undersøgelse af en anden patient, der lige er ankommet på akutafdelingen. I den situation er det svært at rumme de mange, nye oplysninger og prioritere den nye opgave i forhold til alle de andre opgaver som venter. Derfor vil vi udskifte vagttelefonen med en smartphone, som modtager opgaverne digitalt. 

  Sygeplejersken, som anmoder lægen om assistance, angiver, hvor vigtig opgaven er, og lægen får samtidig et udtræk af relevante data fra patientens journal. Det betyder, at lægen hurtigt kan få overblik over opgavens karakter. Lægen kan dermed langt bedre prioritere opgaven på sin liste eller overdrage den til en kollega, siger Mikkel Harbo. 

  Effektiv brug af enorm datamængde
  Ved at udskifte vagttelefonen med et intelligent kaldesystem for læger kan lægen koncentrere sig om patienterne, når hun er hos dem, og efterfølgende har hun den nødvendige viden lige ved hånden, når hun skal videre til den næste. Samtidig vil de konstante opkald på telefonen blive færre, fordi processen digitaliseres, og lægen er godt forberedt, når hun møder patienterne.

  Der er i dag en enorm mængde data tilgængelig for sundhedspersonalet i patientjournalen og i andre systemer. Det er en gave, at disse data findes, men på en nattevagt er der sjældent tid til at sidde i flere timer foran en computer. Lægen har derfor brug for en overskuelig præsentation af de data, som er relevante for patientens situation her og nu. Det er præcis den udfordring, professor Ira Assent og hendes kolleger på Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet er ved at finde en formel for.

  - Vi opbygger en vidensgraf, som sørger for, at relevante data om patienten trækkes ud fra de forskellige systemer og præsenteres på en visuelt overskuelig måde på den enhed, lægen arbejder på. Det giver lægen et brugbart overblik over de informationer, hun har brug for til opgaven, og hun kan derfor hurtigt forberede sit møde med patienten, siger Ira Assent, professor ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet. 

  En løsning med globalt potentiale
  Den første prototype af den nye mobilbaserede it-løsning forventes udviklet og klar til test på Aarhus og Aalborg Universitetshospital i løbet af et halvt år, hvor Jørn Munkhof Møller, ledende overlæge ved Aalborg Universitetshospital ser frem til at prøve løsningen af – i første omgang i akutafdelingen.

  - Vi ved, at jo mere vi presses som mennesker, jo mindre empatiske bliver vi. Derfor er stress og udbrændthed særligt problematisk i sundhedssektoren, hvor patienter skal mødes med omsorg, overskud og empati af velforberedte fagpersoner. Det er det, som vi forventer at underbygge med denne løsning, forklarer Jørn Munkhof Møller, ledende overlæge ved Aalborg Universitetshospital.

  På Aarhus Universitetshospital ser lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen ikke kun gevinster for læger og patienter.

  - Der er ingen tvivl om, at der er stort potentiale i projektet. Vi forventer, at det vil gøre en markant forskel for både klinikere og patienter – men også for samfundet, hvis vi kan reducere kronisk stress hos vores læger og indføre mere effektive arbejdsgange, siger han.

  Mikkel Harbo fra Systematic forventer, at løsningen på sigt kan tilpasses hospitaler i andre dele af verden, hvor behovet for overblik og effektivitet er lige så relevant som i Danmark, og problemet med udbrændte læger er dokumenteret i flere undersøgelser foretaget i både EU og i USA.  

  Projektperioden er på tre år - fra efteråret 2019 til efteråret 2022. Afprøvningen på hospitalerne forventes at begynde allerede i foråret 2020.

  Yderligere oplysninger:

  • Program: Grand Solutions
  • Investering: 20 mio. kr.
  • Projektets varinghed: 2019-2022
  • Officiel titel: Hospital@Night