Software ingeniør taster på bærbar computer

  september 9, 2019

  Regionshospitalet Randers tester digital krystalkugle

   

  Nyt, avanceret planlægnings- og prognosticeringsværktøj baseret på machine learning kan forudsige behovet for sengepladser og spotte risikopatienter, som kræver særligt fokus. Den digitale krystalkugle testes som det første sted på Regionshospitalet Randers – og potentialet er stort.

  Det ville være nemmere at sikre, at der altid var en ledig seng på den rigtige afdeling, hvis personalet på hospitalerne kunne se ind i fremtiden og forudsige, hvor mange patienter, der bliver indlagt akut i løbet af ugen, hvor længe de er indlagt - og på hvilke afdelinger. Hvis man samtidig også kunne udpege, hvilke patienter, der med stor sandsynlighed vil opleve komplikationer og genindlæggelse, så ville sygehuspersonalet kunne tilrettelægge behandlingen derefter – og forhåbentlig undgå begge dele.

  Indtil nu har personalet på Regionshospitalet Randers tilrettelagt patientforløb ud fra forventninger og erfaring, men det er ikke altid nok til at undgå overbelægning, uhensigtsmæssige overflytninger og genindlæggelser.

  Big data baner vej for bedre patientsikkerhed 

  Men der er hjælp på vej. I et pilotprojekt skal Regionshospitalet Randers afprøve et nyt, innovativt planlægningsværktøj, som via avanceret machine learning kan spå om fremtidige indlæggelser med stor sikkerhed. Pilotprojektet er en del af det Nationale Big Data forskningsprojekt DABAI (Dansk center for Big data Analysedrevet Innovation), og løsningen, der har fået navnet Columna Patientflow, udvikles af softwarevirksomheden Systematic i samarbejde med Region Midt.

  Løsningen fungerer ved, at man fodrer en computer med store mængder historiske data for flere års indlæggelser på afdelingerne. Herefter finder computeren systematik og afvigelser i materialet, og sammen med aktuelle data fra afdelingerne danner dette baggrund for prognoser om fremtidige indlæggelsers varighed og forløb.

  "Det er et videnskabeligt projekt, som vi afprøver i den virkelige verden, og hvis resultaterne er positive, så er det enkelt at overføre direkte til andre hospitaler", Anders Goul Nielsen, Group Senior Vice President for Healthcare i Systematic

   

  Digital krystalkugle hjælper læger med kritisk beslutningstagen

  Systematics løsning kan også udpege de patienter, som med sandsynlighed vil blive genindlagt eller opleve komplikationer under deres indlæggelse. På den måde understøtter Columna Patientflow de vigtige beslutninger, som læger og sygeplejesker skal træffe, når behandlingsforløbet for en risikopatient skal tilrettelægges.

  En af dem, som ser frem til at prøve løsningen, er Bjarke Johannesen Bruun, overlæge og speciallæge ved Intern Medicin på Regionshospitalet Randers.

  - Det vil være en stor hjælp, hvis systemet kan gøre os opmærksom på patienter, som risikerer komplikationer og genindlæggelse, for så kan vi planlægge behandlingen derefter og sørge for at patienten får den rette støtte i hjemmet efterfølgende. Løsningen kan på ingen måde erstatte lægefaglige vurderinger, men det vil være et godt værktøj til at understøtte vores arbejde og måske synliggøre uhensigtsmæssige patientforløb, siger han.

  Bjarke Johannesen Bruun fremhæver også muligheden for at opnå en bedre dialog med patienterne som en åbenlys fordel ved løsningen.

  - Nogle gange vil en patient utroligt gerne hurtigt hjem, og det er ikke altid nemt at holde på folk, hvis de mener sig friske nok til at blive udskrevet. Men hvis både prognosen og vores faglige vurdering peger på øget risiko for genindlæggelse, så er der basis for en mere velunderbygget dialog med patienten om dette, siger han.

  Gode erfaringer med mindre løsning i Region Nord

  Regionshospitalet Randers er det første sted i Danmark, hvor en så avanceret løsning tages i brug. I øjeblikket høstes gode erfaringer fra en anden model på seks sygehuse i Region Nordjylland. Her modtager 56 hospitalsafsnit dagligt machine learning-baserede prognoser for belægningen i den kommende uge sammen med et overblik over det aktuelle antal af ledige sengepladser på afdelingerne i realtid. Denne gennemsigtighed giver langt bedre muligheder for at tilrettelægge et sikkert og effektivt patientforløb samtidig med at ventetid og overflytninger mindskes.

  Patientflowsprojektet i Randers benytter samme model, men har oveni indbygget prognoser baseret på historiske data om patienternes forløb, hvilket gør det muligt at forudsige længden af patientforløb og risikoen for genindlæggelser. I første omgang igangsættes projektet på Randers Hospital, herefter er  planen at udbrede løsningen til regionens øvrige hospitaler.

  Det forventes, at personalet i Randers kan tage systemet i brug i løbet af efteråret, hvor det skal testes frem til februar. 

  Yderligere oplysninger

  Region Midtjylland: Kvalitet- og sundheds-it-chef, Regionshospitalet Randers
  Thomas S. Pinstrup, +45 6168 0430, [email protected] 

  Systematic: Director Business Development & Product Management, Healthcare Operations
  Mikkel Harbo, +45 2544 2803, [email protected]