forretningspræsentation

  februar 11, 2020

  De bedste løsninger skabes gennem samarbejde

   

  Når it-systemer skal understøtte sundhedssektoren, kræver udviklingen heraf et samarbejde med klinikere og forskere. Det mener Mikkel Harbo fra Systematic. Overskud genereret af løsningerne investeres i mere innovation.

  I mere end 20 år har Systematic stået bag it-løsninger til hospitaler. Løsningerne er udviklet i tæt samarbejde med læger, universiteter, sygeplejesker og portører gennem hele processen, hvilket er essentielt for, at de kan blive en succes.

  Et eksempel på dette er Columna Service Logistics, som er udviklet i et OPI-samarbejde til gavn for flere aktører herunder sundhedsvæsenet, patienter, samfundet og Systematic.

  Med støtte fra Innovationsfonden indledte Systematic i 2012 et omfattende forskningsprojekt i samarbejde med Institut for Datalogi på Aarhus Universitet og Aalborg Universitetshospital. Resultatet heraf er servicelogistikløsninger og en IoT-platform, der understøtter hospitalets serviceafdeling og optimerer arbejdsflowet. Portører kan via en smartphone se, hvor opgaver og kolleger er lokaliseret og vælge opgaver ud fra placering og vigtighed. Under udviklingen af løsningerne har hospitalet bidraget med viden om portørernes arbejdsgange og universitetet har bidraget med den sporingsteknologi, som er indbygget i systemet.

  Columna Service Logistics anvendes i dag på flere danske og udenlandske hospitaler. Kunderne er godt tilfredse med løsningen. Hos Systematic bidrager successen hos kunderne til arbejdsglæden, når man hver dag arbejder for at gøre en forskel og løse samfundets udfordringer gennem digitalisering. Desuden oplever fagforeninger, at deres medlemmer har fået bedre arbejdsvilkår og øget medbestemmelse i deres arbejde.

  En del af det overskud løsningerne genererer til Systematic bliver investeret i mere innovation for at løse andre problemer i samfundet.