orange farve

  august 26, 2020

  Intelligent mobilløsning hjælper stressede hospitalslæger

   

  Sammen med Aarhus Universitet og universitetshospitalerne i Aarhus og Aalborg er Systematic i gang med at udvikle et intelligent kaldesystem, der bl.a. skal lette arbejdsbyrden og reducere stress blandt hospitalernes læger.

  På hospitalerne modtager læger løbende opgaver på deres vagttelefon. Det er stressende for lægerne, der ofte bliver afbrudt i deres igangværende opgaver, og samtidig kan det virke forstyrrende for patienten, der kan opleve en stresset læge, som ikke er nærværende.

  Dette problem er omdrejningspunktet i projektet Hospital@Night, der er støttet af Innovationsfonden. I projektet udvikles en intelligent, mobilbaseret løsning, som erstatter lægernes nuværende vagttelefon og samtidig forbedrer arbejdsforholdene for hospitalslægerne. Løsningen vil herudover give patienterne en bedre oplevelse under deres indlæggelse.

  Med det intelligente kaldesystem er det hensigten at reducere antallet af telefonopkald, give hospitalslægerne større overblik, samt hurtigere adgang til nødvendige patientdata. Derudover skal lægerne have mulighed for at prioritere og tilrettelægge deres opgaver. Målet er at udskifte vagttelefonen med en smartphone.

  Projektet startede i januar 2020 og forventes afsluttet i december 2022.

  Hele artiklen kan læses på dansk her.