orange farve

  februar 8, 2021

  Egedal kommune får nyt brugervenligt it-system til social-, sundheds- og ældreområdet

   

  Fra og med uge 5 bliver Columna Cura taget i brug i kommunen, der forud for implementeringen har undervist alle medarbejdere i systemet.

  Efter mere end 10 år med det samme dokumentationssystem skifter Egedal Kommune nu til Systematic’s Columna Cura. Løsningen skal frigive mere tid til borgerne og samtidig understøtte dokumentationsprocessen for medarbejdere i hjemmeplejen, på bostederne, i sundhedscentret og på plejehjemmene i kommunen.

  Ifølge Vicky Rasmussen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, Egedal Kommune, ser de i kommunen frem til at kunne anvende det brugervenlige Cura og gøre netop dokumentationsprocessen lettere for medarbejderne på social-, sundheds- og ældreområdet:

  "Vi vil meget hellere bruge tid på mennesker frem for dokumentation i tunge systemer. Dokumentation er vigtig, så vi har den rette viden om borgerens behov, og derfor er vi glade for at kunne tage et system i brug, der er meget lettere og hurtigere for medarbejderne at anvende. Vi vil hellere bruge tiden på kerneopgaven, nemlig at yde pleje, omsorg og støtte for de borgere, som har behov,” siger Vicky Holst Rasmussen.

  Forud for systemets ibrugtagen d. 1. februar 2021 har alle medarbejdere modtaget undervisning i Cura.

  Læs hele historien her.