juni 17, 2024

  Digital løsning forbedrer udnyttelsen af medicinsk udstyr

  I fremtiden kommer sundheds- og servicepersonale på University Medical Center Groningen (UMCG) ikke til at spilde værdifuld tid på at lede efter medicinsk udstyr. Med få klik på deres telefon kan de fremover hurtigt finde, hvad de har brug for – det være infusionspumber, senge eller andet nødvendigt udstyr.

  Som led i en større transformation af hospitalet har de besluttet at implementere Systematics IoT platfom og Search & Find løsning. De forventer, at løsningerne vil gøre det nemmere for personalet at finde udstyr, optimere lagerbeholdningen og effektivisere vedligeholdelse og rengøringsprocesser gennem automatisering.

  I takt med et øget pres på sundhedsvæsenet forsøger hospitaler verden over at finde nye, innovative måder at opretholde høj kvalitet i patientplejen. Digitalisering af arbejdsgange er én af flere løsninger, der kan anvendes til at imødekomme de voksende krav til sundhedsydelser.

  UMCG er en af mange sundhedsorganisationer, der ønsker at modernisere og fremtidssikre deres hospital. Som led heri har de for nylig underskrevet en aftale med Systematic om at forbedre driftseffektiviteten og effektivisere patientflowet ved hjælp af Systematics' IoT-platform og Search & Find-løsning.

  Løsningen muliggør sporing af hospitalsudstyr i real-tid. Derudover understøtter den avanceret processtyring ved at generere meddelelser og opgaver baseret på sporings- og statushændelser.

   

  Mere tid til patienten

  I lyset af de resultater, de har opnået ved at teste løsningen, forventer UMCG flere fordele ved at implementere Search & Find. Med løsningen sparer sundhedspersonalet tid på at finde udstyr, så de kan fokusere mere på patientpleje.

  Derudover forventer de, at de kan optimere lagerbeholdninger, hvilket vil føre til betydelige omkostningsbesparelser for hospitalet. Vedligeholdelses- og rengøringsprocesser bliver også mere effektive, når de understøttes af just-in-time opgaver, der udløses af sporings- og statushændelser i systemet.

  Desuden forventes implementeringen at bane vejen for fremtidige fremskridt inden for hospitalsledelsen.

  "På lang sigt forventer vi at reducere mængden af udstyr, efterhånden som vi får indsigt i brugen af det, hvilket gør os mere omkostningseffektive," siger Peter Mees, Innovation Manager hos UMCG.

  På vej mod Smart Hospital-standarder

  Implementeringen af Search & Find er en del af en større transformation af hospitalet. Ud over at renovere UMCG-bygningen sigter de mod at optimere processer til gavn for patienter, personale og omkostningseffektivitet.

  Etablering af en track-and-trace-infrastruktur er en central opgave, der kræver omfattende hardware- og softwareforbedringer. Systematic leverer softwaren og hjælper hospitalet med at implementere den, så løsningen udnyttes fuldt ud.

  Fakta om University Medical Center Groningen

  • Et af de største hospitaler i Holland.
  • Den største arbejdsgiver i det nordlige Holland.
  • Det beskæftiger mere end 12.000 mennesker.