Päijat-Häme Central Hospital
  • Vores løsninger
  • Seneste nyheder

oktober 11, 2022

Systematic digitaliserer patientflowet på det nye centralhospital i Finland

Systematic udvider sin tilstedeværelse på det finske sundhedsmarked med en nyligt underskrevet kontrakt om en digital workflow-løsning hos Päijät-Häme Joint Authority for Health and Wellbeing, bedre kendt som Päijät-Sote. Den første udrulning af løsningen vil finde sted på det andet største centralhospital i Finland.

Päijät-Sote i Lahti har netop underskrevet en aftale med Systematic om en softwareløsning, der skal hjælpe med at forbedre hospitalernes kliniske logistik og patientflow. Løsningen hedder Columna Flow Clinical Logistics og tilbydes i samarbejde med Getinge Cetrea, som er en del af den svenske medicinteknologivirksomhed Getinge Group. Løsningen giver fuldt overblik over patientflowet fra ankomst til udskrivelse ved at facilitere bedre koordinering, samarbejde og kommunikation i og på tværs af hospitalsafdelinger. Päijät-Sote leverer primær og sekundær sundhedspleje samt sociale ydelser til en befolkning på cirka 210.000 borgere.

Modernisering af workflows og faciliteter

Den nye kontrakt dækker hele Päijät-Sote området, og den første udrulning af løsningen vil finde sted på de nye faciliteter på Päijät-Häme Central Hospital i byen Lahti. Med godt 330 senge, håndterer hospitalet omkring 120.000 borgerbesøg på årsbasis, hvilket stiller krav til effektive arbejdsgange samt smarte og moderne hospitalsfaciliteter.Den nye workflow-løsning implementeres derfor som en del af en overordnet modernisering af hospitalet.

"Vi ser frem til, at det nye system gør os i stand til at eliminere indirekte patientarbejde fra plejepersonalet ved at forbedre kommunikationen og dele informationer inden for og mellem enhederne," siger Hanna Parikka, der udover at være sygeplejerske også er administrator i systemet. "Systemet vil også give os bedre værktøjer til datadrevet beslutningstagning på forskellige niveauer af organisationen," forklarer hun.

Ikke langt fra beslutning til handling

Forud for udbuddet har Päijät-Häme Central Hospital i Lahti og Systematic længe samarbejdet om en grundig forundersøgelse og et proof-of-concept. Det gode forarbejde i projektets tidlige faser og den tætte relation gør det nu muligt hurtigt at få løsningen ud på hospitalsgangene. Hospitalet forventer, at den første udrulning vil ske i to etaper med en komplet kørende løsning inden udgangen af 2022.

"Tæt samarbejde med Systematic og agil leveringsmodel er nøgledrivere for en vellykket implementering og opnåelse af ønskede fordele," siger Jari Siitonen, en ICT-produktchef og projektejer hos Päijät-Sote.

Også Timo A. Rantanen, der driver den finske forretningsudvikling inden for sundhed hos Systematic, udviser begejstring for projektet.

"Vi har arbejdet tæt sammen med Päijät-Sote i de sidste par år, så vi er meget begejstrede for dette nye projekt. Jeg ser især frem til hurtigt at kunne implementere systemet, så hospitalspersonalet kan få et bedre situationsoverblik og smidigere arbejdsgange. I sidste ende vil systemet gavne patienterne ved at øge sikkerheden og reducere ventetiderne,” siger Timo A. Rantanen.

Nøglespiller på det finske sundhedsmarked

Fire andre hospitaler i Finland benytter allerede Systematics digitale løsninger, og de udtrykker alle glæde ved, hvordan systemerne letter personalets hverdag og højner kvaliteten af deres arbejde. I 2016 begyndte Mikkeli Central Hospital at benytte Systematics Columna Flow Task Management løsning til håndteringen af deres portør- og servicelogistik, og samme løsning er blevet afprøvet på Tampere Universitetshospital i 2021-2022.

Siden 2013 har Vaasa Central Hospital benyttet Columna Flow Clinical Logistics som deres løsning til styring af patientflowet. Lapland Central Hospital har anvendt den samme løsning siden 2016, og Hämeenlinna Central Hospital har brugt Columna Ward Overview-løsningen siden 2020. Med Päijät-Häme Centralhospitalet som nyeste spydspids begynder Systematic for alvor at sætte sit præg på digitaliseringen af den finske sundhedssektor.

Fakta om Päijät-Häme Central Hospital

• Finlands næststørste centralhospital
• Den syvende største udbyder af speciallægebehandling
• Sengekapacitet på cirka 330
• Omkring 120.000 borgere besøger hospitalet årligt
• Beskæftiger 2.900 medarbejdere, herunder 290 læger og 1.440 plejepersonale
• Hospitalet er en del af det særlige ansvar for HUS Helsinki Universitetshospital