Systemadministrator genuddannelse

Niveau: Begynder
Lokation: Systematic, Landgreven 3, 1301 Copenhagen K
Tilmeldingsfrist: 10.04.2024
Udbyder: Systematic A/S
Varighed: 2 dage

07.05.2024
tirsdag (2 dage)
09:00
Tidspunkt
5200,- per deltager
Pris
5
Pladser tilbage

Formålet er at skabe forståelse for grundelementerne i Cura. Fokus er på de konfigurationsmuligheder, der er, og hvordan mulighederne påvirker andre funktionaliteter i Cura. 

Sagstyper, ydelser og organisationer har stor betydning for mange funktionaliteter i Cura. Derfor er det vigtigt at have en god forståelse for dem, for de muligheder der er, og for den sammenhæng de har til resten af Cura.  

På kurset arbejdes der både overordnet for forståelsen og sammenhængen, men også praktisk, hvor vi er i Cura, og afprøver konfigurationen. 

Målgruppe: Cura systemadministratorer. 

Forudsætninger: Kurset afholdes som åbent kursus for alle kunder. Kurset kræver fysisk tilstedeværelse. Det består af undervisning, opgaver med aktiv deltagelse og demonstrationer af best-practice i Cura. Egen laptop skal medbringes. 

Dette kursus gennemføres ved 8 deltagere. Når du modtager en mail fra Systematic med en endelig bekræftelse, kan du være sikker på, at kurset gennemføres.

Afholdelsesform: Fysisk kursus hos Systematic, Landgreven 3, 1301 Copenhagen K

Varighed: 2 dage

Pris: Prisen er per deltager ekskl. moms. Hertil kommer dækning af transport og eventuelt overnatningsudgifter. 

Det siger tidligere kursister om Systemadministrator genuddannelse: 

Selv som ”gammel-i-gårde” fik jeg stort udbytte af kurset, både i forhold til nye funktionaliteter og features, som er kommet til hen ad vejen, men også i form af best-practice og anbefalinger fra underviser.
Derudover blev jeg bekræftet i, at nogle af vores konfigurationer var korrekte, andre krævede forbedringer/ændringer, og andre igen skulle tages i anvendelse.

Især vejledningen i, hvilke områder på Curaudrulning man bør genbesøge jævnligt, er efterkommet hos os 😊

Den ”nye” systemadministrator fik godt indblik i, hvad der kan konfigureres.

Vi kom begge hjem med ideer til ændringer/forbedringer til konfiguration til gavn for brugerne, og en væsentlig bedre forståelse for tankegangen bag og opbygningen af systemet.

- Joan Ravnholt Jensen, Systemkonsulent, Ikast-Brande Kommune