Systemadministrator genuddannelse

Systemadministrator genuddannelse

Niveau: Begynder
Lokation: Søren Frichs Vej 39, 8000 Aarhus C, Denmark
Tilmeldingsfrist: 19.09.2022
Udbyder: Systematic A/S

20.09.2022
tirsdag
08:00-16:00
Tidspunkt
2.700,00
Pris
16
Pladser tilbage

Formål

Formålet er at skabe forståelse for grundelementerne i Cura. Fokus er på de konfigurationsmuligheder, der er, og hvordan mulighederne påvirker andre funktionaliteter i Cura. 

Sagstyper, ydelser og organisationer har stor betydning for mange funktionaliteter i Cura. Derfor er det vigtigt at have en god forståelse for dem, for de muligheder der er, og for den sammenhæng de har til resten af Cura.  

På kurset arbejdes der både overordnet for forståelsen og sammenhængen, men også praktisk, hvor vi er i Cura, og afprøver konfigurationen. 

Målgruppe: Cura systemadministratorer. 

Forudsætninger : Kurset afholdes som åbent kursus for alle kunder. Kurset kræver fysisk tilstedeværelse. Det består af undervisning, opgaver med aktiv deltagelse og demonstrationer af best-practice i Cura. Egen laptop skal medbringes. 

Afholdelsesform: Fysisk kursus hos Systematic

Varighed: 1 dag

Prisen er per deltager ekskl. moms. Hertil kommer dækning af transport og eventuelt overnatningsudgifter.