politiarbejde
  • Seneste nyheder

marts 21, 2021

 

Udfordring

  • Deling af kritiske data fra politiet med 26 europæiske lande
  • Integration af pan-europæiske arrestordrer og advarsler i politiets forretningsprocesser og -løsninger
 

Løsning

  • Agil implementering af en dedikeret klient med integration til centrale Schengen-systemer og Rigspolitiets sagsbehandlingssystem
  • Implementering af en sikker meddelelsesbaseret kommunikationsinfrastruktur  
 

Fordele

  • Fleksibel og nem håndtering af europæiske sager for Rigspolitiet
  • XML-baseret udveksling af arrestordrer og advarsler gennem biometriske data

Informationsintegration og -udveksling

Systematic leverer en platform til Rigspolitiet til integration med Schengen-informationssystemet.

Information på tværs af grænser

Rigspolitiet deltager som en del af Schengen-aftalen i det europæiske politisamarbejde, herunder Schengen-informationssystemet.

I 2008 leverede Systematic SIRENE SIS-klienten til Rigspolitiet. SIRENE giver adgang til det delte SIS-informations- og kommunikationssystem. SIRENE understøtter de arbejdsprocesser, der er forbundet med Schengen-aftalen, så Danmark kan deltage fuldt ud i beskyttelsen af EU's fælles grænser. SIRENE kommunikerer med de centrale SIS-servere og lokale systemer i de andre Schengen-lande gennem sikre meddelelser.

Teknologiopdatering og mere omfattende forretningsunderstøttelse

Systematic har som en del af den centraliserede opdatering af SIS2 leveret en ny SIRENE2-klient med mere omfattende forretningsunderstøttelse, nye typer arrestordrer og XML-kommunikation.