politiarbejde

  Informationsintegration og -udveksling

  Systematic leverer en platform til Rigspolitiet til integration med Schengen-informationssystemet.

   

  Udfordring

  • Deling af kritiske data med 26 europæiske lande
  • Integration af pan-europæiske arrestordrer og advarsler i politiets forretningsprocesser og -løsninger
   

  Løsning

  • Agil implementering af en dedikeret klient med integration til centrale Schengen-systemer og Rigspolitiets sagsbehandlingssystem
  • Implementering af en sikker meddelelsesbaseret kommunikationsinfrastruktur  
   

  Fordele

  • Fleksibel og nem håndtering af europæiske sager for Rigspolitiet
  • XML-baseret udveksling af arrestordrer og advarsler gennem biometriske data

  I 2023 opdateres Schengen-informationssystemet CS SIS til en ny version SIS Recast. I 2008 leverede Systematic SIRENE SIS-klienten til Rigspolitiet. Nu leveres en klient, der kan kommunikere med den nye snitflade, mens det samtidig sikres, at data migreres over fra det eksisterende system.

  Det nye system er opdateret med integrationer til nye snitflader og nye version er af eksisterende snitflader – og udviklingen er baseret på Systematic integrationsplatform.

  Information på tværs af grænser

  Rigspolitiet deltager som en del af Schengen-aftalen i det europæiske politisamarbejde, herunder Schengen-informationssystemet.

  SIRENE giver Rigspolitiet adgang til både lokalt oprettede informationer og samtidig adgang til det delte SIS-informations- og kommunikationssystem. SIRENE understøtter de arbejdsprocesser, der er forbundet med Schengen-aftalen, så Danmark kan deltage fuldt ud i beskyttelsen af EU's fælles grænser. SIRENE kommunikerer med de centrale SIS-servere og lokale systemer i de andre Schengen-lande gennem sikre meddelelser.

  Teknologiopdatering og forretnings-understøttelse

  Systematic har som en del af den centraliserede opdatering af SIS til SIS Recast leveret en ny SIRENE3 applikation med sikker understøttelse af anvendelse, mere automatisering af understøttelse af processer, mere omfattende forretningsunderstøttelse, nye typer arrestordrer og XML-kommunikation.