politimænd på arbejde
  • Seneste nyheder

marts 21, 2021

 

Udfordring

  • Forældede radioer, utilstrækkelig dataadgang og manglende brugervenlighed
  • Forældet platform, der ikke understøtter avancerede funktioner
 

Løsning

  • Udvikling af en ny platform, der er baseret på standardkomponenter
  • Agil udvikling og test i tæt samarbejde med slutbrugerne
 

Fordele

  • Omkostningseffektiv standardplatform
  • Intuitiv og effektiv brugergrænseflade

Mobil kommunikationsplatform til politiet

Systematic har udviklet en ny mobil it-platform til Rigspolitiets køretøjet

Fra analog til digital

I takt med at de gamle analoge radionetværk udskiftes med digitale netværk, skal de gamle dataterminaler i politiets køretøjer også opdateres. Systematic fik til opgave at udvikle en ny platform på baggrund af standardkomponenter i tæt samarbejde med Rigspolitiet for at skabe et bedre arbejdsmiljø og en platform til fremtidige avancerede funktioner.

Avanceret platform, der er baseret på standardkomponenter

For at holde omkostningerne nede og platformen åben til udbygning i fremtiden valgte man en standard-pc til køretøjer med Windows og touchscreen. En samlet brugergrænseflade blev udviklet for at integrere digitale TETRA-radioer, GPS-navigation, styring af lys/sirene, videooptagelse og afsendelse af opgaver/meddelelser/waypoints. Løbende udrulning og test i køretøjerne blev udført i tæt samarbejde med Rigspolitiet.