mand arbejder i systemer
  • Seneste nyheder

marts 21, 2021

 

Udfordring

  • Understøtte en stigende række ansvarsområder
  • Sørge for en effektiv og sikker håndtering af en hurtigt voksende datamængde
 

Løsning

  • Omfattende modernisering af it-platform
  • Agil udvikling og løbende udrulning af it-løsninger
 

Fordele

  • Tæt dialog med brugerne
  • Hurtig beslutningstagning

Modernisering af forretningsunderstøttelsen

Systematic har fungeret som central leverandør ved moderniseringen af PET's (Politiets Efterretningstjeneste) it-platform som understøtter effektiv og sikker håndtering af en hurtigt voksende datamængde.

Central leverandør gennem mange år

PET har i mange år arbejdet med at modernisere deres it-platform for at imødegå de udfordringer, som PET står overfor i dag.

Systematic har som leverandør af it-løsninger hjulpet PET igennem hele processen. Systematic har fungeret som central leverandør i et agilt projekt med tæt brugerkontakt og hurtig beslutningstagning.

Løbende leverancer, support og kompetencer

Systematic leverer løbende løsningskomponenter til udrulning i tæt samarbejde med PET's egne brugere, løsningsarkitekter og projektledere.

Derudover hjælper Systematic PET med løbende afklaring af behov, udrulning, driftssupport og særlige produktkompetencer.

Det præcise indhold og omfanget af Systematics arbejde for PET er fortroligt.