Lærer giver highfive til elev

  Nominerede til Joy of Reading award 2021

  De nominerede til Joy of Reading prisen 2021 er:

  • Accessible Library. The room Delfina Otero Villarán, Peru
  • De Schoolschrijver, Holland
  • Reading on the street initiative, Uganda
  • The Great African Read, Sydafrika
  • The Treasure Chest, Danmark
  • Za'atari Camp Libraries, Jordan

  Accessible Library. The room Delfina Otero Villarán, Peru

  "Accessible Library" er et projekt med et centralt fokus på mennesker med synshandicap og blindhed. Initiativet arbejder tæt sammen med flere samfund i Peru, hvor det leverer tjenester, der understøtter mennesker med synshandicap, f.eks. ved at give dem adgang til læse- og læringsmateriale. Projektet tilbyder ligeledes teknologi, der gør traditionelle læseformater tilgængelige for synshandicappede. 

  Blind kvinde læser

  Bibliotek for synshandicappede

  Projektet blev initialiseret af Carlos Ramos, der gradvist selv oplevede et fald i synsstyrken i en alder af 25 år. Derfor drejer projektet sig også om rehabiliteringsprocessen for at lære at leve med et synshandicap. Mange børn kan ikke blindeskrift, da de ikke har haft adgang til et læsefærdighedsprogram i det område, de er vokset op i, hvorfor projektet har til formål at ændre dette ved at tilbyde uddannelse i blindeskrift og levere samlinger af bøger i tilgængelige formater.

  Tekstmaterialets temaer spænder fra litterære værker, universitetstekster, manualer, kogebøger til sangbøger og skoletekster.

  Resultat

  "Accessible Library" har været i gang siden begyndelsen af dette årtusinde. Projektet har hjulpet 39.000 mennesker med synshandicap, og besvarer ligeledes mere end 122.000 henvendelser - både personligt og online. "Accessible Library" har på grund af pandemien, fornylig valgt at udvide omfanget af sine tjenester til andre dele af landet via digital teknologi, hvor workshops og arrangementer nu organiseres via Zoom og Facebook.

  De Schoolschrijver, Holland

  “De Schoolschrijver” er et hollandsk projekt, der kan oversættes til "skoleskribent". Det primære mål for projektet er at vende den alarmerende udvikling i Holland, hvor læseglæden blandt børn er faldet markant de seneste år. For at ændre disse omstændigheder fokuserer projektet primært på, hvordan man bedst kan øge børns nydelsesniveau, når de læser. 

  Ifølge teamet bag projektet fandt de måden hvorpå læseglæden hos børnene fremkaldes. Nemlig at forbinde børnene med forfatterne af børnebøger - for når alt kommer til alt, så er forfatterne selv de bedste til at få magien frem ved læsning og svrivning. Derfor startede projektet ”Half Year Program”, hvor en forfatter besøger den samme skole en gang om ugen i seks måneder. Her læser forfatteren historier med børnene og lærer dem ligeledes at skrive deres egne historier. Derudover uddanner projektet også lærere til aktivt at indarbejde kreativitet i deres egne klasser, mens forældre tilbydes workshops med praktiske tips til at skabe et stimulerende læsemiljø derhjemme.

  Pige synger

  At styrke glæden ved læsning

  Ved samspillet mellem børn og forfattere skabes der en oprigtighed mellem dem. Forfatterne støtter og opmuntrer børnene til at skrive deres egne historier, der forbinder læsning og skrivning. Denne tilgang hjælper børn med at blive mere motiverede, hvilket over tid øger deres evner og selvtillid.

  Resultat

  Effekten af projektet er enormt, hvor der årligt er mere end 100.000 elever der er berørte af projektet. I 2020 var 11.000 af dem børn med lave sprogfærdigheder. Desuden inkluderer De Schoolschrijver-projektet også de vigtigste mennesker omkring børnene, nemlig lærerne og forældrene, for netop at fremme det perfekte læringsmiljø. Disse ændringer har bidraget til et markant løft af børnenes glæde ved at læse, samtidig med at det har haft en positiv indflydelse på deres sprogfærdigheder.

  Reading on the street initiative, Uganda

  "Reading on the street" er et originalt projekt, der hjælper forsømte mennesker i Uganda. Projektet fokuserer på børn i alderen 3-14 fra dårligt stillede hjem samt indsatte i fængsler, der nægtes adgang til undervisningsmateriale og information. Teamet bag projektet lancerede initiativet tilbage i 2016 med ambitionerne om, at hjælpe de fortvivlede, og de som er glemt eller udelukket af samfundet. Tankerne bag projekter er at alle fortjener en ny chance i livet, hvorfor Reading on the Street-initiativet sørger for bøger og læsestof til borgere i flere byer, som ikke er i stand til at besøge biblioteker eller andre læsefaciliteter. Projektet forefår ved at teamet kører rundt på en specialproduceret cykel med en vogn fyldt med bøger og læsestof, der har til formål at stimulere og fremme læring for både børn og voksne. 

  Bibliotek i en vogn

  Læsning er for alle

  Desuden inkluderer initiativet også andre former for læring, herunder skuespil og dans. Børn har her til opgave at læse en historie, hvorefter de bliver bedt om at organisere og vise den specifikke historie gennem på fysisk vis. Disse opgaver opmuntre netop børnene til at læse flere bøger, hvilket med tiden øger niveauet af læsefærdigheder. Det giver også børn med dårlige læsefærdigheder en chance for at fremvise andre, kreative evner, såsom dans og skuespil.

  Derudover startede projektet også “Leave No One Behind”, som er en biblioteketjeneste til indsatte, hvis liv ofte sættes på standby, når de modtager deres dom. I håb om at ændre disse omstændigheder fokuserer projektet på at hjælpe de indsatte med at forbedre deres læse- og skriveevner, samtidig med at bringer glade øjeblikke ind i deres dagligdag. 

   

  Resultat

  Projektet hjælper med at skabe opmærksomhed omkring grupper i samfundet, hvis situation ofte er uoprettelig på grund af fængsel, fattigdom eller manglende uddannelse. Projektet er nået ud til ca. 1000 børn og runder 350-400 indsætte gennem de forskellige projekter. Teamet bag projektet har bragt stor glæde og håb til mennesker, der ellers havde mistet håbet.

  The Great African Read, Sydafrika

  "The Great African Read" er et fremadrettet projekt med ædle ambitioner. Projektets hovedformål er, at reducere niveauet af analfabetisme betydeligt i hele Sydafrika. "The Great African Read" er en bog for børn, der består af en samling af historier, indsamlet fra unge sydafrikanere med forskellige demografier. Indtægterne fra bogsalget finansierer projektet, som støtter to målgrupper, herunder grundskoleelever fra landdistrikternes underudviklede samfund og gymnasieelever i hele Sydafrika.

  The Great African Read

  Reducering af analfabetisme

  Projektet benytter sig af indhold der henvender sig til børn, til at finansiere andre dele af analfabetisme, herunder renovering eller opførelse af læsesale til skoler i nød, såvel som at give dem forskellige læseressourcer. De to hovedårsager til, at 78% af sydafrikanske børn i 3. klasse stadig ikke kan læse er manglende adgang til læsestof og lærebøger. Derfor gør teamet bag "The great African Read" alt hvad der står i deres magt, for at bekæmpe disse katastrofale omstændigheder. Desuden skaber projektet også læseglæde blandt børn på en inspirerende måde, der aktivt opmuntrer børnene til at drømme og håbe, mens de udvikler deres læsefærdigheder.

  Mange afrikanske børn har ikke det privilegium, at eje deres egne bøger eller have adgang til at læse bøger. Great African Read-projektet prøver at komme dette til livs, ved give børn bøger og udvikle landskoler med læsefaciliteter og materiale.

   

  Resultat

  Effekten af "The Great African Read" er koncentreret omkring små børn i folkeskoler, hvor omkring 800 elever er berørte af projektet. Projektet er både på cirkulær og bæredygtig, da det opfordre unge forfattere til at udgive deres egne historier i den Great African Read-bogserie. Dette generere indhold og resulterer i, at flere bøger derefter kan sælges hvor projektets levetid dermed forlænges. 

  The Treasure Chest, Danmark

  "The Treasure Chest" er et kreativt og tankevækkende projekt, der har kørt i Danmark siden august 2008. Det primære mål med projektet er, at støtte og udvikle læse- og læringsevnerne for tosprogede børn i børnehaven. Disse familier er for det meste indvandrere eller flygtninge, hvorfor mange af dem kæmper med at læse og skrive - især på dansk. Projekter sigter mod at favne det sproglige mindretal på flere måder. 

  The treasure chest, Denmark

  Støtter tosproget læsefærdigheder

  Programmet understøtter forældre, der har et lavt niveau af læsefærdigheder, med værktøjer til at udvikle deres børns kærlighed til læsning, selvom forældrene ikke er i stand til at læse selv. Dette giver dem mulighed for at lære af deres børn samt bevare familiens første sprog. Børn oplever en stor tilfredshed, når de er i stand til at deltage i dialoger og legende aktiviteter. De udvikler vigtige evner, såsom at være i stand til verbalt at udtrykke sig samt bedre forståelse og ordforråd.

  Pædagogerne og skolelærerne udtrykker stor begejstring fpr projektet, da de kan se en markant forskel i børnenes evne til at lære, når de starter i skole.

  Resultat

  "The Treasure Chest" projektet berører cirka 3000 børn om året, hvor ca. 10% af børnene kommer fra et tosproget hjemmemiljø, hvor forældrene enten er analfabeter eller ikke er i stand til at læse bøger på dansk. Før projektet blev etableret, begyndte tosprogede børn ofte i folkeskolen med ingen eller meget begrænset erfaring med at læse bøger. Kløften mellem børn med majoritets- og mindretalssprogs baggrund er blevet mindre på grund af projektet. Det afhjælper hermed nogle af de ulemper som nogle tosprogede børn oplever, og skaber således et bedre samfund generelt. 

  Za'atari Camp Libraries, Jordan

  "Za’atari Camp Libraries" i Jordan er et unikt netværk af 12 bibliotekssystemer, der drives af flygtninge i samarbejde med seks ngo'er. Deres innovative projekt tilbyder bogklubber, skriveklubber, kulturelle bevarelsestjenester, historietidsprogrammer, læsefærdighedsinitiativer, læsernes rådgivningstjenester, internet- og mediesikkerhedstræning og samfundsmæssig rækkevidde. 

  Elever læser

  Et unikt netværk af 12 biblioteker

  Netværket af biblioteker fremmer glæden ved læsning ved hjælp af innovative programmer og strategier baseret på syrisk kultur. Programmerne har en invirkning på flygtninge i alle aldre, der desperat har brug for hjælp til læsning, og hvis læsefærdigheder er påvirket af krigstraumer, tidligt ægteskab, børnearbejde, fattigdom og begrænsninger af bøger, telekommunikation, internet og elektricitet.

  Projektet adskiller sig fra andre projekter, da det kun drejer sig om at støtte flygtninge i en enkel lejr. Derfor kan den hjælp der ydes, skræddersys meget mere til de syriske flygtninges behov, hvilket øger projektets effekt og succes.

  Der gives også uddannelse i informationskendskab, til at tackle alarmerende udvikling, da mange flygtninge er mål for online svindlere, der tilbyder falsk beskæftigelse, indvandring og andre muligheder og misinformation om amnestier, tilbagelevering af ejendommen og militær værnepligt i Syrien.

   

  Resultat

  Med fokus på at afhjælpe de grusomheder, som den “tabte generation af Syrien” har oplevet, er virkningen af dette projekt massivt, da det dækker hele den enorme flygtningelejr. Mere end 20.000 flygtninge med læsevanskeligheder oplever glæden ved at læse og lære - netop på grund af projektet. For mange bliver læsning nemlig en håndgribelig glæde, en flugt fra modgang og den daglige kamp der hænger sammen med  at bo i en flygtningelejr. Ved at indføre forskellige uddannelsesprogrammer støtter Za’atari Camp Libraries syriske flygtninge med et inspirerende håb om en lysere fremtid.