børn sidder i rundkreds med en voksen der læser højt fra en bog
 • Gå på opdagelse i Systematics øvrige produkter

marts 25, 2021

Nyt fælles bibliotekssystem til de danske kommuner

Systematic udvikler og implementerer en ny fælles løsning til de danske folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. En løsning, som både KOMBIT, brugerne og de enkelte kommuner har høje forventninger til.

 

Udfordring

 • Manglende understøttelse af it i samarbejdet mellem folkebibliotekter og pædagogiske læringscentre.
 • Mange lokale databaser.
 • Behov for øget brugervenlighed og overblik i den administrative brugergrænseflade.
 

Løsning

 • Et fælles moderne og tidssvarende bibliotekssystem til kommunerne.
 • Anvendelse af fælles nationale databaser.
 • Understøtter og bidrager til Danskernes Digitale Bibliotek.
 • Opbygget efter eksisterende sammenhænge og arbejdsgange.
 • Åben platform baseret på anerkendte standarder.
 

Værdi

 • Fælles drift giver færre omkostninger for den enkelte kommune.
 • Mulighederne for øget tværkommunelt samarbejde mellem bibliotekerne styrkes.
 • Effektiv understøttelse af arbejdsgange.
 • Flere muligheder for 3. partsleverandører for at udvikle nye services til gavn for bibliotekernes slutbrugere.

De danske biblioteker ønsker ny fælles løsning

Et bredt udsnit af de danske folkebiblioteker står bag initiativet til udviklingen af et nyt Fælles Bibliotekssystem, der skal understøtte samarbejdet mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. En landsdækkende undersøgelse viste, at knap 90 % af de danske biblioteker ytrede opbakning til initiativet, hvorfor KOMBIT (Kommunernes it-fællesskab) gik i udbud med opgaven. Systematic udvikler den nye fælles løsning og leverer Cicero Library Management System – kernen i det Fælles Bibliotekssystem, som idriftsættes i de første kommuner i efteråret 2015.

Økonomisk gevinst for kommunerne

Det Fælles Bibliotekssystem til folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre er en moderne og tidssvarende løsning, der er designet til at understøtte bibliotekernes opgaveløsning bedst muligt. Alt samles i en fælles løsning baseret på en national infrastruktur, der understøtter og bidrager til Danskernes Digitale Bibliotek.

Drifts- og udviklingsomkostningerne for de enkelte kommuner reduceres, idet udviklings- og driftsansvaret centraliseres. Samtidig er det en åben platform, der baseres på anerkendte standarder. Det gør det muligt at integrere løsningen med øvrige kommunale systemer og hermed trække på data på tværs af systemer. Derudover bliver det lettere at udvikle nye services til det Fælles Bibliotekssystem.

”De økonomiske gevinster for kommunerne forventes at kunne blive betydelige og vil primært kunne hentes inden for områderne it-infrastruktur, systemadministration, licens-, drifts- og udviklingsomkostninger. ” (Kilde: Kombit.dk)

Høje forventninger fra brugerne

Systematic har i hele processen tæt kontakt med en række brugere, som har mulighed for at præge løsningen. Det er med til at sikre, at løsningen målrettes bibliotekers og pædagogiske læringscentres behov og understøtter deres arbejdsgange bedst muligt.

"Med udbuddet ønsker vi at modernisere begge bibliotekstyper teknologisk. Med en tidssvarende platform bliver det nemmere at etablere nye grænseflader og fx tilslutte mobile enheder for bedre at understøtte både lånere og personale. Lånerne skal have let adgang til informationerne, og personalet skal koncentrere sig om pædagogik, læring og formidling. Ingen af parterne skal bruge tid på teknik", siger Per Kjær, Afdelingsleder, Kultur og Borgerservice, Aarhus kommune

I forbindelse med implementeringen af det Fælles Bibliotekssystem yder Systematic assistance i hele processen, så de enkelte kommuner og biblioteker opnår størst mulig værdi af løsningen. Indledende rådgivning, afholdelse af brugervendte kurser, projektledelse, rådgivning om organisering og forandringsprocesser samt efterfølgende drift og support er blot nogle af de ydelser, som Systematic leverer i forbindelse med denne omfattende implementeringsopgave.

På nuværende tidspunkt er i alt 92 kommuner en del af projektet, hvilket resulterer i ca. 1.500 implementeringer på kommunernes biblioteker, og det forventes, at flere kommuner tilslutter sig.

Læs mere om løsningen og KOMBIT

KOMBIT: Nyt Fælles Bibliotekssystem er i luften