fem børn sidder omkring et rundt bord og arbejder
  • En fleksibel løsning
  • Nyheder og cases

Udvikling gennem dialog og samarbejde

Systematics bibliotekløsning Cicero er et sikkert valg, systemet er udviklet i samarbejde med biblioteker og er meget pålideligt. 

Et veltestet system

Alle danske kommunale skole- og folkebiblioteker bruger i dag Cicero.

Cicero bibliotekssystem er logisk struktureret og intuitivt. En medvirkende årsag til, at alle danske kommuner har valgt bibliotekssystemet Cicero, er systemets høje sikkerhed, selvfølgelig er det også tilpasset GDPR. Cicero er et veltestet, pålideligt og brugervenligt system, der løbende udvikles for at imødekomme skoler- og folkebibliotekers behov.

En fleksibel, webbaseret løsning åbner mange forskellige muligheder

Vi tilbyder et brugervenligt, overkommeligt, pålideligt og sikkert system, der kan tilpasses skolernes forskellige forhold. Fra en enkel, mobil løsning, som skolebibliotekaren kan tage med sig i klasselokalet til en løsning, der inkluderer et bibliotekssystem, et statistikværktøj og en selvbetjeningsklient. Vælg og sammensæt nøjagtigt den løsning, der passer dig bedst.