bibliotekar står mellem to bogreoler
  • En fleksibel løsning
  • Nyheder og cases

Webbaseret selvbetjening giver større fleksibilitet

Metoder og arbejdsmetoder i skolen er blevet udviklet og ændret, undervisningen foregår ved hjælp af digitale værktøjer, der giver nye pædagogiske muligheder. I tråd med denne udvikling skal skolebiblioteket naturligvis også arbejde fleksibelt og tilbyde bedre tilgængelighed.
Med øget fleksibilitet er det muligt at udnytte ressourcerne optimalt. Den webbaserede løsning giver bibliotekaren mulighed for at forlade biblioteket og stadig tage det med sig. Cicero Slide er et webbaseret modul til selvbetjening. Slide kan bruges på en computer, tablet eller mobil, hvilket åbner helt nye muligheder. Enhedens indbyggede kamera kan bruges til at scanne stregkoder.

Et veltestet system

Alle danske kommunale skole- og folkebiblioteker bruger i dag Cicero.

Cicero bibliotekssystem er logisk struktureret og intuitivt. En medvirkende årsag til, at alle danske kommuner har valgt bibliotekssystemet Cicero, er systemets høje sikkerhed, selvfølgelig er det også tilpasset GDPR. Cicero er et veltestet, pålideligt og brugervenligt system, der løbende udvikles for at imødekomme skoler- og folkebibliotekers behov.

En fleksibel, webbaseret løsning åbner mange forskellige muligheder

Vi tilbyder et brugervenligt, overkommeligt, pålideligt og sikkert system, der kan tilpasses skolernes forskellige forhold. Fra en enkel, mobil løsning, som skolebibliotekaren kan tage med sig i klasselokalet til en løsning, der inkluderer et bibliotekssystem, et statistikværktøj og en selvbetjeningsklient. Vælg og sammensæt nøjagtigt den løsning, der passer dig bedst.