person skriver på bærbar computer

Cicero Bibliotekssystem

  • Bibliotekløsning
  • Moduler
  • Cicero nyhedsbrev

Effektiv understøttelse af arbejdsgange

Biblioteker og pædagogiske læringscentre på skolerne er pressede på tid og økonomi. Cicero Library Management System (LMS), er et bibliotekssystem som sikrer en omkostningseffektiv drift og et brugervenligt administrativt system. 

Systematics bibliotekløsning Cicero

Cicero LMS er et sikkert valg. Systemet er udviklet i samarbejde med biblioteker og er sikkert og pålideligt. Vi udvikler kontinuerligt løsningen for at imødekomme bibliotekernes behov.

Vi tilbyder et brugervenligt system, der kan tilpasses forskellige behov. Fra en enkel, mobil løsning, som bibliotekaren kan tage med sig i klasselokalet, til en løsning, der inkluderer et bibliotekssystem, statistikværktøj og en selvbetjeningsklient. Vælg og sammensæt nøjagtigt den løsning, der passer dig bedst.

person afleverer sine bøger til bibliotekar

Cicero bibliotekssystem

Cicero er rettet mod systemadministratoren. Cicero som system er fleksibelt, og du, der er systemadministrator, har mulighed for at konfigurere det til netop dit skolebibliotek. Systematic udvikler sig hele tiden for at imødekomme de eksisterende behov. Skolebibliotekarens opgaver er mange, og Cicero er det værktøj, der letter det daglige arbejde og gør biblioteket tilgængeligt for alle.

Cicero LMS er opdelt i moduler

  • F1 Forside 
  • F2 Cirkulation 
  • F3 Accession 
  • F4 Booking 
  • F5 Lister 
  • F6 og F7 Administration

Modulopdelingen samler og understøtter de arbejdsgange, der naturligt hører sammen. Nogle brugere vil hovedsageligt anvende funktioner knyttet til Cirkulation, hvorunder beholdnings- og lånerhåndtering finder sted. Andre vil anvende funktioner knyttet til Systemadministration eller Accession, hvorunder indkøb finder sted. 

Kontakt os for mere information om Cicero Bibliotekssystem. 

Cicero nyhedsbrev

I Cicero LMS, fane F1, kan du nu klikke på vores nyhedsbrev, som ofte indeholder vigtige oplysninger om nye funktioner i Cicero.

Få nyttig information om nye funktioner i Cicero