Kursusbetingelser

  Online kurser
  Til vores onlinekurser anvender vi primært Skype eller Teams. I god tid inden kurset fremsender vi det aktuelle link til onlinekurset og vi anbefaler, at I på forhånd, inden kursusstart, logger på kursusrummet for at sikre jer, at teknikken virker, da der som udgangspunkt ikke er tid til at afhjælpe eventuelle tekniske problemer i løbet af kurset.

  På selve kursusdagen er I velkomne til at logge på før kursusstart. Det er dit eget ansvar, at du er logget på ved kursets start.

  Til- og afmelding
  En tilmelding gælder for én person. Persondata behandles i overensstemmelse med vores til enhver tid gældende privatlivspolitik, som findes her.

  Kurset kan frit afmeldes indtil tilmeldingsfristens udløb. Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmelding bindende, og det må påregnes, at prisen for kurset vil blive opkrævet.

  Pladsen kan dog frit overføres til en kollega, hvis den tilmeldte deltager skulle blive forhindret.

  I bedes venligst kontakte os, hvis den tilmeldte deltager ikke deltager alligevel, så vi har de korrekte oplysninger, eller så vi evt. kan give pladsen til en anden, hvis der er en venteliste.

  Eventuel aflysning af kurser
  I tilfælde af for få tilmeldinger ved tilmeldingsfristens udløb eller sygdom hos underviser(e) forbeholder vi os ret til at aflyse kurset. I vil hurtigst muligt blive orienteret om evt. aflysninger.
  Vi fakturer ikke for kurser, som ikke har været afholdt, uanset årsag, men vi refunderer ikke evt. udlæg for transport, kost og logi m.v., som I måtte have haft.

  Faktura
  Fakturaer fremsendes umiddelbart efter, at kurset har været afholdt.