børn sidder i rundkreds med en voksen der læser højt fra en bog
  • Gå på opdagelse i Systematics øvrige produkter

Fælles bibliotekssystem til danske folke- og skolebiblioteker 

Systematic har udviklet og implementeret et banebrydende, fælles it-system til samtlige danske folke- og skolebiblioteker, som i dag styrker den daglige drift, nedbringer omkostninger og styrker tværkommunalt samarbejde.  

 

Udfordring

  • Forskelligartede bibliotekssystemer gjorde det vanskeligt at samarbejde på tværs af kommuner. 
  • Tungt og omfattende at foretage systemadministration. 
  • It-systemerne var ikke fremtidssikrede ift. formidling til borgerne. 
 

Løsning

  • Ét samlet bibliotekssystem med én samlet database til samtlige kommunebiblioteker.
  • Synergi og samspil mellem alle kommunale biblioteker og væsentligt bedre brugervenlighed – for både personale og brugere.
  • Udviklet i tæt samarbejde med danske biblioteker og med afsæt i personalets hverdag og behov. 
 

Værdi

  • Bedre arbejdsgange, øget effektivitet og bedre brugervenlighed for personalet på bibliotekerne. 
  • Færre omkostninger og mere samarbejde.
  • Åbne standarder gør det nemt at integrere med kommunernes øvrige systemlandskab. 

Intelligent digitalisering af bibliotekerne 

Moderne biblioteker er afhængige af effektive it-systemer. Overblik over materialer, udlån, reservationer, lånere og arbejdsgange kræver specialiseret software for ikke at ende i tidskrævende, manuelle processer. Før 2015 benyttede danske folke- og skolebiblioteker flere forskellige it-systemer med individuelle databaser, som i mange tilfælde ikke tilbød tilstrækkelige funktioner eller den ønskede brugervenlighed.  

En sammenslutning af danske biblioteker bad kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, søsætte et nationalt udbud, som skulle skabe ét samlet system med én fælles database – så bibliotekerne ikke bare fik bedre vilkår lokalt, men også kunne samarbejde sømløst om udlån og reservationer på tværs af landet. Med vores Library Management System, Cicero, har vi sikret intelligent digitalisering af de danske kommuners biblioteker. Til gavn for både personalet og de millioner af danskere, som hvert år benytter bibliotekernes tilbud.  

Samlet løsning skaber stor synergi 

Det fælles bibliotekssystem er en ambitiøs løsning, som har introduceret en lang række nye funktioner og fordele. Løsningen bygger på en åben platform med velkendte standarder, som har gjort det enkelt at integrer med de danske kommuners øvrige systemer.  

Tæt samarbejde

Ved at etablere én fælles dataplatform har de danske biblioteker opnået større samarbejde, mulighed for at koordinere indkøb af nye materialer og sikre brugerne adgang til langt flere materialer, end det lokale bibliotek har til rådighed. Resultatet er et moderne, effektivt og brugervenligt system, som i lige høj grad imødekommer brugere og personale.  

For at sikre at løsningen harmonerer med bibliotekernes hverdag, blev alt udviklet i tæt samarbejde med ansatte på alle kommunale biblioteker – og samtidig indgik flere biblioteker i tætte pilotprojekter om test og pilotdrift for at sikre et solidt afsæt i brugernes daglige behov og udfordringer.  

Den åbne systemtankegang skaber også stor mulighed for samarbejde og synergier på tværs af både offentlige og private virksomheder, der samarbejder omkring bibliotekets systemlandskab.  

Effektiv udvikling og lynhurtig implementering 

Opgaven med at designe og udvikle det fælles bibliotekssystem blev tildelt den danske it-virksomhed Dantek. For at skabe fremdrift indgik Systematic undervejs som partner og endte med at opkøbe Dantek.  

Derefter planlagde Systematic projektet på ny og skalerede det med otte udviklingsteams. Det fælles bibliotekssystem endte med at blive leveret før tid, inklusive migrering og udrulning af 10 ekstra kommuner, som ikke oprindeligt var med i tilslutningsaftalen. Undervejs implementerede Systematic i gennemsnit to kommuner om ugen i en periode på 24 måneder og har desuden stået for undervisning af bibliotekets medarbejdere for at sikre en god onboarding og fuld udnyttelse af alle løsningens funktioner.  

Enestående og effektivt bibliotekssystem  

Ved at samle alle fælles biblioteksdata i én dataplatform, har de danske kommunebiblioteker nu en enestående, moderne digital løsning, som skaber og udnytter synergier på tværs af kommunerne.  

Det fælles bibliotekssystem samler sektoren og skaber ens rammer på alle bibliotekerne. De åbne standarder gør det desuden enkelt at bygge oven på løsningen og udvide med specifikke funktioner for det enkelte bibliotek.  

Designet, udviklingsprocessen og læring fra implementeringsprocessen kan nu overføres til andre lande, som ikke bare ønsker at skifte til et fælles og moderne bibliotekssystem, som udnytter det fulde potentiale ved samlet digitalisering – men også kan læne sig op af den ’best pratice’, det fælles bibliotekssystem har etableret.  

Læs mere om løsningen og KOMBIT