bøger der står på række
  • En fleksibel løsning
  • Nyheder og cases

Cicero – en helhedsløsning

Et velfungerende skolebibliotek spiller en rolle i elevernes læring, både hvad angår læseudvikling og MIK, medier og informationskompetence. Skolebiblioteket har en pædagogisk funktion og kan fungere som et knudepunkt i arbejdet med læsning. Fra den studerendes perspektiv kan et veludstyret bibliotek med personale, der kan foreslå den rigtige bog, også være af stor betydning. Eleven finder glæden ved læsning, som er vigtig for læseudviklingen, og ikke mindst skaber det et grundlag for læseoplevelser gennem livet.

Cicero bibliotekssystem tilbyder en komplet løsning, der muliggør smarte, innovative arbejdsmetoder. De forskellige moduler i Cicero arbejder sammen og skaber en helhed, hvor alle funktioner understøtter og forenkler arbejdet i skolebiblioteket. På denne måde frigøres tid til bibliotekaren, tid der kan bruges til pædagogisk arbejde med eleverne.

En fleksibel, webbaseret løsning åbner mange forskellige muligheder

Vi tilbyder et brugervenligt, overkommeligt, pålideligt og sikkert system, der kan tilpasses skolernes forskellige forhold. Fra en enkel, mobil løsning, som skolebibliotekaren kan tage med sig i klasselokalet til en løsning, der inkluderer et bibliotekssystem, et statistikværktøj og en selvbetjeningsklient. Vælg og sammensæt nøjagtigt den løsning, der passer dig bedst.