Cicero Explore bruger biblioteksdata til at optimere bogindkøb
  • Explore

januar 7, 2020

Skolebiblioteker og folkebiblioteker i Mariagerfjord går sammen om at anskaffe sig Cicero Explore

Som den første kommune har Mariagerfjord valgt at anskaffe sig BI-løsningen Cicero Explore, der gør det nemmere for biblioteker at overskue deres data.

Cicero Explore

Mens folkebiblioteker i kommunen primært vil bruge systemet til at indkøbe de rette materialer, håber skolebibliotekerne at kunne bruge Cicero Explore til at sætte fokus på det vigtige arbejde, skolebibliotekarer udfører.

Mariagerfjord har som den første kommune valgt at købe softwareløsningen Cicero Explore, der gør det nemmere for biblioteksansatte at tilgå og overskue biblioteksdata. Med Cicero Explore får bibliotekarer og andre medarbejdere blandt andet adgang til tal og statistik om bogindkøb, bestand og udlån ved at trykke på en enkelt knap på deres tastatur.

Skolebibliotekerne og folkebibliotekerne har valgt at købe Cicero Explore i fællesskab. Samarbejdet blev stablet på benene, efter at Dorthe Louise Hansen, der er konsulent på skoleområdet i kommunen, i september 2019 var til Cicero brugerdag på DOKK 1 i Aarhus. Til brugerdagen blev hun opmærksom på fordelene ved at benytte Cicero Explore til at navigere i biblioteksdata.

”Den grafiske opstilling, som Cicero Explore kan lave, er nem og hurtig at overskue. Det kan være ret kompliceret viden, hvordan forskellige data hænger sammen, men hvis man kan vise det på et cirkeldiagram eller søjlediagram, så er det ikke så svært at forstå. Selv hvis man ikke har det dybe kendskab til området,” fortæller Dorthe Louise Hansen om produktet.

Efter brugerdagen tog Dorthe Louise Hansen derfor kontakt til folkebibliotekerne i Mariagerfjord kommune for at forhøre sig om mulighederne for at købe Cicero Explore. I en prøveperiode har alle biblioteker, der benytter sig af Systematics bibliotekssystem Cicero, haft adgang til Cicero Explore, og folkebibliotekerne var derfor allerede bekendt med programmet, da Dorthe kontaktede dem.

”Vi har brugt Cicero Explore mere eller mindre, siden det kom.” fortæller Mette Secher Hede, der er chef for folkebibliotekerne i Mariagerfjord Kommune. ”Det er vigtigt for os, at vi er efterspørgselsstyrede og holder øje med, hvad der lånes, og hvad der ikke lånes. For mig at se er Cicero Explore den nemmeste måde at gøre det på. I Cicero Explore kan vi se, hvis der er nogle kategorier, det ikke går særlig godt med, og så skynder vi os at justere ned. Omvendt køber vi mere ind i de kategorier, hvor vi kan se, at udlånene stiger”.

'Fornemmelser rykker man sjældent meget med'

Dorthe Louise Hansen er enig med Mette Secher Hede i, at Cicero Explore er et effektivt værktøj til at holde øje med udlånstendenser og indkøbe de rette materialer. Hun har dog først og fremmest planer om at benytte Cicero Explore til at belyse det vigtige arbejde, skolebibliotekarer udfører.

”Hvis jeg bliver god til at sammenholde data fra Cicero Explore med data fra andre steder i kommunen, kan vi bruge det til at sætte fokus på, hvor vigtige skolebibliotekarer er for børns læselyst og læseevner. Jeg er godt klar over, at man ikke kan konkludere noget entydigt ved for eksempel at sammenstille bemandingen på pædagogiske læringscentre med børnenes læseresultater, men man kan skabe en nysgerrighed og en opmærksomhed på de sammenhænge, man observerer. Uden håndfaste data beror vores argumenter på fornemmelser, og fornemmelser rykker man sjældent meget med,” fortæller hun.

Selvom folkebibliotekerne og skolebibliotekerne har forskellige planer for, hvordan de vil bruge Cicero Explore, blev de hurtigt enige om at begge var interesserede i at fortsætte med produktet, da prøveperioden udløb. Dorthe Louise Hansen og Mette Secher Hede pointerer selv, at de i Mariagerfjord kommune er vant til at samarbejde og konsultere med hinanden på tværs af afdelinger, og at det derfor var helt naturligt for dem at udnytte de fordele, der kommer med at anskaffe produktet i fællesskab. En anden faktor var dog også, at Cicero Explore var en savnet funktion efter prøveperiodens ophør.

Som Mette Secher Hede udtrykker det med henvisning til den tast, man trykker på, for at tilgå Cicero Explores rapporter: ”Vi manglede virkelig F8. Der var helt tomt, da jeg trykkede på knappen.”