kvinde smiler i en biblioteksgang med mange bøger

  marts 31, 2020

  Tilfredsheden med det Fælles Bibliotekssystem stiger igen i år

  KOMBIT foretager hvert år en undersøgelse af, hvor tilfredse alle brugere i de danske kommuner er med det Fælles Bibliotekssystem, som Systematic leverer. Til stor glæde for alle parter er tilfredsheden steget igen i år.

  I januar 2020 sendte KOMBIT atter den årlige brugertilfredshedsundersøgelse ud til alle brugere af det Fælles Bibliotekssystem (FBS) på folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Biblioteksansatte fra 91 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

  Den samlede tilfredshed med FBS-løsningen er det seneste år steget med 0,3 point på en skala fra 1 til 5, mens resultaterne for svartider og support også viser positive takter i år. Supporten, som tidligere har ligget på et stabilt niveau, har i år taget et positivt spring på alle parametre – det samme gælder for svartider på de forskellige løsninger.

  De mange gode skriftlige tilbagemeldinger, som KOMBIT har modtaget, har været med til at give et klart og retvisende billede af FBS. Mange deltagere har nemlig givet sig tid til at uddybe ønsker og behov i forhold til FBS, hvilket er meget brugbart. KOMBIT og Systematic arbejder videre med disse input.

  Læs hele artiklen og find hele undersøgelsen her.

  Kernen i det Fælles Bibliotekssystem er det administrative system Cicero Library Management System – der sammen med blandt andet Cicero Surf er en del af Systematics løsninger til bibliotekerne. Cicero Surf er målrettet pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker). 

  Stor tilfredshed med Cicero Surf

  I maj 2019 skiftede alle pædagogiske læringscentre Skoleportalen (Cicero Web) ud med Cicero Surf. Årets brugertilfredshedsundersøgelse peger på, at Cicero Surf er blevet godt modtaget.

  296 brugere fra skoleområdet fordelt på 58 kommuner har besvaret undersøgelsen. Konkret er tilfredsheden steget fra 2,9 til 3,8 på en skala fra 1 til 5, efter skiftet til Cicero Surf– en flot stigning på 0,9 point.

  På Frederiksbjerg Skole i Aarhus er både elever og PLC-vejledere meget tilfredse med skiftet til Cicero Surf. Lass Bundgaard Lassen, pædagogisk IT-vejleder på Frederiksbjerg Skole i Aarhus, siger blandt andet:

  “Surf er et rigtig lækkert nyt redskab til at arbejde videre med vores elevers læselyst og antallet af bøger, der bliver læst. Men Cicero Surf gør det ikke alene. Det kræver også en lokal indsats i forhold til at oplære eleverne og lærerne i at bruge Surf. Det i kombination, tror jeg på, er med til at rykke i retning af at nå vores mål om at få flere børn til at læse bøger.”

  Vil du vide mere om Cicero?