Børn sidder med laptops på skolebibliotek

Widgets til Aula

  • Huskeliste Widget
  • Links Widget
  • Forløb Widget
  • Cicero udlån til AULA

Systematic har lavet fire widgets, der styrker sammenhængen mellem kommunikation og læring i skoler og daginstitutioner.

Huskeliste Widget

Få hjælp til at huske hverdagens aktiviteter og informationer. Med vores Huskeliste Widget bliver det lettere for brugerne at huske hverdagens mange informationer, når hjælpeværktøjet minder brugeren om at medbringe præmie til konkurrencen ved den kommende sommerfest eller at huske gummistøvler til udflugten i morgen. Det er nemt for personale at tilføje påmindelser til grupper af elever, og forældre kan få egne børns påmindelser vist. Dermed bliver vigtig information ikke overset af hverken personale, forældre eller børn. Vælger I at bruge Huskeliste Widget i samspil med MoMo, er det derudover muligt for brugerne at få påmindelser fra undervisningsforløb i MoMo.

hjemmeside visning med Aula-systemet. Her vises det hvordan der laves Huskeliste i Widget

Links Widget

Tilføj links og gør ressourcer og materialer let tilgængelige. Med Links Widget bliver ressourcer og materialer let tilgængelige i hverdagen, når man som bruger af AULA gennem tablets og smartphones nemt kan vise og tilføje delte links i AULA. Personale kan tilføje direkte links til de mest brugte systemer, sider og ressourcer, og hver bruger får vist tilgængelige kategorier af links. Idet delte links er koblet til kommunens skolestruktur, har brugerne mulighed for at dele nogle links med alle andre skoler, mens andre links kan begrænses til kun at blive delt med egen skole. Dermed bliver det væsentlig lettere for brugerne at navigere rundt i AULA.

hjemmeside visning med Aula-systemet. Her vises det hvordan der laves links i Widget

Forløb Widget

Få overblik over aktuelle aktiviteter. Med vores Forløb Widget vises aktuelle undervisningsforløb fra MoMo og giver dermed brugeren et overskueligt overblik direkte i AULA. Den gør det muligt for elever at se egne forløb, mens forældre og kontakter får vist egne børns forløb. Med et direkte link i AULA til forløb i MoMo er det hurtigt at klikke sig videre til mere dybdegående information. 

hjemmeside visning med Aula-systemet. Her vises det hvordan der laves forløb i Widget

Cicero udlån til AULA

Det fulde overblik over hverdagen i skolebiblioteket. Med vores biblioteks-widget til AULA, Cicero Udlån, skaber I sammenhæng i hverdagen for brugerne af AULA. Elever og ansatte har mulighed for at se egne lån, mens forældre kan se både egne og deres børns lån. Brugerne får dermed det fulde, personlige overblik over lånte materialer, afleveringsdato, afventende reservationer og meget mere. Med den direkte genvej til Cicero LMS’s webbrugerflade kan brugerne nemt søge efter materiale fra skolebiblioteket og oprette nye reservationer.

hjemmeside visning med Aula-systemet. Her vises det hvordan der laves Cicero udlån til AULA.