Meet Belmina Pasic

Gode it-løsninger kræver forskellige værdier

Belmina Pasic elsker at få brikkerne til at passe i store data-puslespil. En passion, der ikke handler om køn, men om kærlighed til problemløsning, logik og analytisk tænkning.

Det var tilfældigt, at Belmina Pasic drejede ind på IT-vejen. Men hun faldt for faget med det samme, for her bryder hun dagligt sin hjerne med at lægge store datapuslespil. Og hvis nogle brikker mangler eller ikke passer sammen, kan hun ikke skabe det fulde billede af det problem, hun skal løse.

”Jeg elsker, at der på den måde er kontant afregning – du kan straks se, om du har gjort det rigtigt. Så det er faktisk som at lægge et puslespil: enten ser du hele billedet, eller også gør du ikke,” forklarer Belmina, der oprindeligt er fra Bosnien, men kom til Danmark i begyndelsen af 90’erne og har arbejdet hos Systematic siden 1999.

 

Kodning er sjovt

Her brugte hun de første 10 år på at kode. En disciplin, der måske leder tankerne hen på amerikanske film, hvor en nørd sidder i et mørkt rum i sin mors kælder og spiser pizza og drikker cola, mens han taster uforståelige rækker af tal og tegn på en computer. Og som for mange kvinder måske kan virke mystisk, kedeligt og langt fra virkeligheden.

Men det er det ikke. For som Belmina siger, så er der nogle, der har siddet og kodet alt det, vi hver eneste dag bruger på vores smartphones og computere – som Mobilepay, netbank eller forskellige nøgleapplikationer.

”Der er it bag alt det, vi arbejder med og leger med til hverdag. Det betyder også, at der er brug for mange forskellige kompetencer i faget, og derfor er det vigtigt, at især kvinder opdager, at it faktisk ikke er så farligt og mystisk – tværtimod,” siger Belmina Pasic.

Belmina Pasic, Senior Manager, Senior Manager SF Business Process Improvement

It på skoleskemaet

Hun mener, at de mange fordomme om faget bunder i, at hverken kvinder eller mænd ved, hvad det egentligt går ud på. Programmering er ikke en stor del af fagene i folkeskolen og gymnasiet, og derfor er it-fagene ukendt land, når unge senere skal vælge uddannelse.

”Hverken unge kvinder eller unge mænd ved, hvad faget går ud på. Og skal det ændres, skal man enten indføre it-fag i grundskolen. Eller have flere fritidsaktiviteter, hvor børn får mulighed for at se, hvad det går ud på. Alle småbørn, der sidder og hygger sig med brain-teasers som en professorterning, vil syntes, at det er sjovt at prøve at kode. De skal bare have mulighed for at snuse til det,” siger Belmina.

For hende handler it ikke om køn, men om kærlighed til problemløsning, logik og analytisk tænkning.

”Jeg har altid haft en klar fornemmelse af, at jeg ville lave noget, der havde med matematik eller fysik at gøre, fordi jeg syntes, det var sjovt og spændende. Men i gymnasiet valgte min bedste ven programmering som studieretning, og så gjorde jeg også det. Og da jeg skulle læse videre, var det naturligt at følge det spor. Og det har jeg aldrig fortrudt,” siger Belmina.

 

Masser af udviklingsmuligheder

Efter at have kodet i mere end 10 år, arbejdede hun med projektledelse nogle år, og i dag arbejder hun med procesforbedringer hos Systematic.

Her er opgaven at få mange forskellige mennesker til at samarbejde om at lave et komplet softwaresystem, der leverer data i den rette kvalitet, så systemet eksempelvis favner samtlige faggruppers arbejde på et sygehus.

”Procesarbejdet giver et realistisk billede af, hvad der skal til, for at en stor gruppe mennesker kan lykkes med at få samlet et stort datapuslespil. Nogle arbejder i ét hjørne af puslespillet, nogle arbejder i et andet hjørne. Og hvordan organiserer vi os, så det hele til sidst bliver til ét helt billede, som ikke mangler nogen brikker, og som ligner billedet på æsken? Dét, synes jeg, er vanvittigt spændende,” siger Belmina, der aldrig bliver træt af at løse de hovedbrud, der kan få en computer til at gøre det, hun vil have den til at gøre.

”Jo flere værdier, vi har i spil, jo bedre løsninger og forandringer kan vi skabe. Og her er maskuline og feminine værdisæt bare to ud af rigtig mange eksempler. Alder, kulturel baggrund og kompetencer fra forskellige uddannelser og brancher giver også diversitet. Så gode it-løsninger kræver mange forskellige værdier,” siger hun.

Belmina Pasic

Navn: Belmina Pasic

 

Stilling hos Systematic: Senior Manager

 

Uddannelsesbaggrund: Kandidat i datalogi

 

Erhvervserfaring: Softwareudvikling, projektledelse, procesforbedring

Mød flere inspirerende kvindelige kolleger fra Systematic

I Systematic fejrer vi Den Internationale Kvindedag 2022 ved at sætte fokus på kvindelige kolleger, som har valgt it-vejen i håb om, at de kan inspirere flere til at følge den.