Mød Catalina Dobre

Drømmen om at tegne huse blev byggesten til karriere som it-arkitekt

Som barn tegnede hun huse på alt: fra tegneblokken og skolehæftet til væggene. Og så var hun vild med matematik, der gav langt mere mening for hende end et digt.

Den nu 29-årige it-arkitekt, Catalina Dobre, vidste tidligt i sit liv, at hun ville være arkitekt og tegne smukke huse. Det var først senere, at hun fandt ud af, at det skulle være it og ikke huse, som skulle stå på CV’et.

”Der er mange lighedspunkter mellem en arkitekt, der tegner huse og en arkitekt, der arbejder med it. Det fik jeg øjnene op for i highschool, hvor jeg fik kombineret matematik og computer science. Basalt set handler begge dele om at have en god plan, bygge et solidt skelet - og så arbejde videre derfra,” fortæller Catalina Dobre.

Fascinationen ved computerens mange muligheder fik hende til at skifte spor. Hun bruger dog stadig tit bygningens analogi med vægge, gulve og tag til at forklare, hvad hun laver som it-arkitekt.

 

Jeg gør en forskel for andre

Nu er det flere år siden, at Catalina Dobre tog sin Master's Degree in Computer Science, og siden 2017 har hun arbejdet som udvikler og siden it-arkitekt hos Systematic i Rumænien. Dagligt arbejder hun med at videreudvikle Systematics forsvarssoftware Sitaware, som giver situationsoverblik og mulighed for at kommunikere mellem enheder. Softwaren er udviklet til at mindske ødelæggelser og beskytte civile og egne soldater. Det er et stærkt redskab, som anvendes af forsvar over hele verden – både under konflikter – men også til nødhjælpsarbejde i forbindelse med naturkatastrofer og pandemier.

”Det er vigtigt for mig at høre om virkelige oplevelser. En kollega og tidligere soldat har fx fortalt mig om sine egne erfaringer fra felten, hvor der er en reel risiko for, at soldaterkammerater kan komme til at skyde hinanden, hvis de ikke kan se hinanden og få overblik over området. Med SitaWare kan soldater se, hvor venner og fjender befinder sig, og det betyder meget, at den software, jeg arbejder på, i sidste ende er med til at redde liv. Det lyder måske som en kliché, men vores software gør en forskel – jeg gør en forskel, og det er vigtigt for mig,” fortæller Catalina Dobre.

Catalina Dobre, Senior Architect hos Systematic

Sætter sig i andres sted

Måske er det derfor, at Project Manager, Stefanut Sorin Teleu, fremhæver Catalinas eve til at se ting fra andre menneskers synsvinkler – også i pressede situationer.

At Catalina Dobre er dedikeret til jobbet, er synligt for alle. Kollegerne kendetegner hende som ambitiøs, loyal og fokuseret på løsninger.

Når Senior Program Manager René Balle Jensen fortæller, hvad Catalina Dobre er særlig god til, fremhæver han: Når et team går i stå i den vanskelige opgave med at afgrænse en ny funktionalitet og balancere omfang, begrænsninger, tid og budget, kommer hun til undsætning. Hun har adskillige gange demonstreret sin evne til at dykke dybt ned i specifikke detaljer og hjælpe med at sætte de rigtige rammer.”

 

Stol på dig selv

Catalina Dobre har med årene lært at stolte på sig selv og sine kompetencer som it-arkitekt. Hun oplever stor glæde ved at finde og foreslå forbedringer, der bliver implementeret og gør softwaren endnu bedre.

Siden første dag på studiet har hun været omgivet af mange mænd. Hun håber på en fremtid, hvor flere kvinder søger ind i it-faget. Dels er der attraktive jobs at få, og dels oplever hun, at en god balance mellem kønnene også bidrager til bedre opgaveløsning.

”Vi har forskellige styrker og forskellige måder at gå til opgaverne på. Ofte er kvinder stærke på detaljer, som er yderst vigtige i udviklingen af it, mens mænd kan være bedre til overblik. Vi komplimenterer hinanden godt, og det giver bedre løsninger,” siger Catalina Dobre.

Hun er bevidst om at være kvinde i et mandefag, og hendes råd til andre unge kvinder er klart: Følg dine drømme. Lyt ikke, hvis der er nogen, der siger til dig, at der er noget, du ikke kan finde ud af, fordi du er kvinde. Og godtag ikke, at it er en verden for mænd,” siger Catalina Dobre.

Personligt fremhæver hun sin arbejdsplads for at være god til at rumme forskellige kompetencer og mange forskellige tilgange til opgaverne.

Når hun har fri fra jobbet, er det stadig tegneriet, der optager hende. Husene fylder ikke så meget i billedet mere, men det giver hende stadig en stor tilfredsstillelse og et frirum at slå en kreativ streg.

Catalina Dobre

Navn: Catalina Dobre

Nuværende stilling ved Systematic: Senior Architect

Uddannelsesbaggrund: Master's Degree in Computer Science

Professionel baggrund:

  • Systematic: 2017 - joined Systematic as developer (Defense);
  • 2019 - software architect (Sitaware Headquarters);
  • 2020 - program architect (Sitaware Headquarters);
  • 2022 - senior architect (same project)

Mød flere inspirerende kvindelige kolleger fra Systematic

I Systematic fejrer vi Den Internationale Kvindedag 2022 ved at sætte fokus på kvindelige kolleger, som har valgt it-vejen i håb om, at de kan inspirere flere til at følge den.