Rikke Rønnau

Interview med Rikke Rønnau, Group Senior Vice President, People & Culture

Systematic underskrev i 2021 Dansk Industris Gender Diversity Pledge, hvori vi forpligter os til at arbejde aktivt for en mere ligelig kønsfordeling på arbejdspladsen. I vores tilfælde betyder det, at vi skal arbejde for at få flere kvinder især i vores udviklerteams. Men hvorfor egentlig det – og hvordan? Det har vi talt med VP for People & Culture Rikke Rønnau om.

Hvorfor er det så vigtigt at få flere kvinder til arbejde med softwareudvikling?

- Både forskning og erfaring viser, at diversitet på arbejdspladsen fremmer både trivsel, effektivitet og den helt overordnede performance. Det gælder ikke kun på køn – det gælder også på mange andre parametre som fx alder, nationalitet m.v. Vi mennesker bliver tilsyneladende mere åbensindede, nysgerrige og løsningsorienterede, når vi er sammen med andre, der ikke ligner os eller tænker som os selv. Når det fx drejer sig om aldersspredning i de enkelte teams, så er vi ret godt med, og her er det helt tydeligt, at der ofte opstår god dynamik i de teams, hvor forskellige aldersgrupper arbejder sammen, siger hun.

Hvad skal der til for at få flere kvinder til at vælge it-vejen?

- Jeg tror, det kræver en kombination af at kunne se meningen med, det man laver, og at tænde en interesse for at arbejde med softwareudvikling og it-projekter. Vi skal give unge kvinder, som skal vælge uddannelse et mere konkret billede af, hvad it-udvikling kan bruges til. ”Datalogi” kan umiddelbart lyde tørt, hvis man ikke kan forestille sig, hvordan man som færdiguddannet kan være med til at skabe positive forandringer for andre mennesker og for samfundet. Man skal forstå, hvordan kodelinjer og systemarkitektur kan hjælpe dem, som arbejder i ældreplejen, på hospitaler, i forsvar, beredskab, skoler og biblioteker. Det er sådan nogle systemer, vi udvikler – og der er ingen tvivl om, at det er med til at give en følelse af at bidrage med noget meningsfuldt hver dag. Selvfølgelig skal man også kunne lide at arbejde i projektgrupper, skrive kode og teste systemerne.

Hvad gør Systematic?

 - Vi sidder med i flere aftagerpaneler på universiteterne, hvor vi bl.a. arbejder på at gøre de tekniske it-uddannelser mere attraktive – det gælder både for mænd og for kvinder. Det er ret interessant, at flere erfaringer viser, at alene måden du beskriver en uddannelse eller en stilling på, har stor betydning for, om kvinder søger det eller ej – og det er også noget, vi skal arbejde mere med i Systematic.

Politisk arbejdes der for at få antallet af it-studerende sat op. Det er et arbejde, vi bakker op om bl.a. ved at støtte DI’s arbejde og ved at tage problemstillingen op i medierne, når lejligheden byder sig. Når det så er sagt, så tror jeg, at der er behov for at gøre en indsats for at vise, at softwareudvikling er spændende, og hvad det kan bruges til - og at vi gør dette allerede før, de unge vælger studieretning. Noget af det, som vi gerne vil bidrage til er, at tage et opgør med de kønsstereotyper, som ofte klistres på børn fra de er helt små, og som hænger ved, når børn bliver til unge, der skal vælge uddannelsesretning: Drenge er gode til tal og teknik. Piger excellerer i sprogfag og sociale kompetencer. Hvis ikke vi formår at gøre op med disse vrangforestillinger, så bidrager vi til at fastholde nogle uhensigtsmæssige roller i samfundet, som ikke gavner nogen.

Temaet for den Internationale Kvindedag 2022 er ”Break the bias” – ”Fjern fordommene”. Hvordan bidrager vi til det i Systematic?

- Vi er meget bevidste om vores mangler  – eksempelvis, at der er særlige roller, hvor vi næsten ikke har kvinder ansat. Det gælder fx arkitekter, hvor der generelt ikke findes ret mange. Vi vil sikre at, vi ikke ubevidst holder dem væk, og derfor er vi i gang med at se på ”unconscious bias” – de fordomme, som vi alle har – uden at vi er klar over det.

Hvordan arbejder man med noget, der er ubevidst?

Det er i sagens natur også ret svært. Ikke desto mindre, så gør vi forsøget. Vi bliver hjulpet af, at vi har en meget grundig rekrutteringsproces, hvor medarbejdere med forskellige køn, roller, aldre og nogle gange også nationaliteter er med til at vurdere kandidaterne.  Det er væsentligt, at udvælgelsen ikke foretages af en eller to personer, som er alt for ens. Samtidig kigger vi på den oplevelse, kandidater hos os får, når de gennemgår vores rekrutteringsproces, eksempelvis hvordan vi beskriver åbne jobs hos Systematic for at sikre at vi ikke ubevidst appellerer mindre til kvinder end til mænd. Også her kan vi have blinde vinkler, som kan få betydning for, hvem der ønsker at arbejde for os.

Mød flere inspirerende kvindelige kolleger fra Systematic

I Systematic fejrer vi Den Internationale Kvindedag 2022 ved at sætte fokus på kvindelige kolleger, som har valgt it-vejen i håb om, at de kan inspirere flere til at følge den.