Teamwork blandt medarbejderne

Sådan arbejder vi

We make a difference by making the complex simple

0 %
af alle Systematics opgaver leveres før eller til tiden
0
års CMMI5-certificering, fra 2005

Agil udvikling med disciplin og fleksibilitet

Hos Systematic arbejder vi hele tiden på at blive bedre - for at øge værdien af det, vi gør. Vores tilgang til softwareudvikling kombinerer de stærke principper fra CMMI med de bedste aspekter af Lean og Scrum. På den måde optimerer vi konstant vores tid og resultater.

illustration af CMMI

Vi kombinerer CMMI med principper fra agil softwareudvikling, der er kendt for at have mindre struktur og mere fleksibilitet. De to tilgange kræver vidt forskellige procesmetoder og perspektiver, men ved at kombinere dem skaber vi en synergieffekt, som ingen metode indeholder i sig selv. CMMI skaber procesdisciplin og organisatorisk struktur, mens det agile input styrker tilpasningsevnen og fleksibiliteten.

Denne unikke kombination gør os i stand til at udvikle pålidelige løsninger af høj kvalitet til vores kunder og levere til aftalt tid og pris.

  • CMMI sikrer vores kunder kvalitetsløsninger til aftalt tid og pris
  • Lean er vores tilgang til at holde fokus på simplicity og værdiskabende aktiviteter, så vi kan levere omkostningseffektive løsninger
  • Scrum er vores metode til at arbejde agilt og udvikle løsninger, der imødekommer reelle behov.

Systematic har papir på, at vi er blandt de bedste i verden til at levere softwareløsninger til tiden, prisen og den aftalte kvalitet. Vi er en af de få virksomheder i hele verden, der kontinuerligt har opretholdt en CMMI-vurdering på niveau fem siden 2005.

CMMI er en international standard for modenhed i softwareudviklingsprocesser, hvor modenheden måles på en skala fra 1-5. Niveau 1 kendetegner en umoden organisation, der bruger meget tid på fejlrettelser, mens niveau 5 kendetegner en effektiv organisation, som arbejder metodisk og kontinuerligt udfordrer og optimerer sine processer. 

CMMI-vurderingen på niveau fem beviser, at vi er en moden organisation med disciplin til at styre, forudsige og optimere vores udviklingsprocesser og samtidig foretage løbende opfølgning og justeringer, så vi hele tiden kan levere de bedste resultater til vores kunder.

Logo af CMMI5 Kontakt os

Hjælp til bedre processer: CMMI5 + agile metoder

I projekter, hvor vores kunder ønsker at være tæt involveret i udviklingsprocessen, kombinerer vi CMMI med principper fra agil softwareudvikling. CMMI skaber procesdisciplin og organisatorisk struktur, mens det agile input styrker fleksibiliteten. Læs mere om hvordan vi med udgangspunkt i vores egen modenhed, tilbyder CMMI-inspireret modenhedsvurdering af vores kunders softwareudviklingsprojekter.

Lean gør det enkelt

Lean er vores tankegang om simplicity - en tankegang, som vi anvender både i relation til vores it-udvikling og i samarbejdet med vores kunder ud fra devisen: Hvorfor gøre det kompliceret, hvis det kan gøres enkelt?

Vi lytter til vores kunder og leverer værdiskabende løsninger

Lean hjælper os med hele tiden at fokusere på at være en kundedrevet, værdibaseret og effektiv virksomhed. Vi lader os inspirere af principperne fra Lean til at skabe stadig mere effektive projektforløb og effektivisere vores projektopfølgning, så vi kan levere den højest mulige produktivitet. Vi stræber efter konstant forbedring i kvalitet, omkostninger og service.

Lean er vores tilgang til at skabe smidige og effektive projektforløb, der er præget af et åbent og ærligt samarbejde med vores kunder. Jo mere og jo bedre vi formår at lytte til vores kunder, og jo mere vi er i stand til at reducere unødvendige processer, jo bedre kan vi udvikle og levere løsninger, der leverer reel værdi.

Løbende forbedringer inden for kvalitet og effektivitet

Lean bidrager til kvalitet og effektivitet. Løbende tests af funktionalitet, brugervenlighed og performance er en integreret del af vores udviklingsproces for at sikre det rette kvalitetsniveau. Måling af flow for at reducere ikke-produktiv tid og dermed øge effektiviteten er et andet eksempel på, hvordan Lean har hjulpet os med at optimere vores udviklingsprocesser.

Lean er ikke kun med til at skabe forbedringer her og nu, men fungerer også som vores drivkraft for at skabe fremtidige forbedringer.

Scrum

Agil softwareudvikling baseret på Scrum er ensbetydende med fleksible og effektive udviklingsprocesser og løsninger der passer til netop dine behov. Scrum er et begreb lånt fra rugby. Principperne for Scrum giver ikke kun rugbyhold- men også softwareudviklingshold chancen for hyppigt at samles og planlægge holdets leverancer. Scrum sikrer kontinuerlig feedback og en gensidig læringsproces med vores kunder undervejs i projektet.

Løsninger der passer til dine behov

Agil udvikling baseret på Scrum kommer vores kunder til gode på flere måder:

  • Vi udvikler løsninger, der rent faktisk passer til vores kunders behov snarere end blot at opfylde de oprindelige krav
  • Fleksible og effektive udviklingsprocesser reducerer leveringstiden og sikrer hyppige leverancer
  • Ændringer i et projekt identificeres og håndteres på en velorganiseret måde, fordi vi har et åbent og ærligt samarbejde med vores kunder.

Fleksibilitet og tilpasningsevne

Vi har indarbejdet Scrum i vores hverdag for at begrænse risikoen for, at vi kun leverer dét til vores kunder, som de har bestilt. i stedet giver Scrum mulighed for at levere en løsning, der rent faktisk passer til vores kunders behov til gavn for deres brugere og deres forretning.

Ved hjælp af Scrum kan vi hele tiden tilpasse projektet de ændrede krav, der opstår undervejs i forhold til de oprindelige specifikationer, hvilket resulterer i en mere præcis funktionalitet. Samtidig reduceres leveringstiden, blandt andet fordi fejl fanges og rettes undervejs, så antallet af fejl i de endelige testkørsler reduceres drastisk.

Bland dig endelig!

I Scrum arbejder vi i teams, som er ansvarlige for design, kodning, test, krav og analyser. Grundlæggende for Scrum er, at udviklingen af software foregår i mindre bidder i såkaldte sprints. Fordelen herved er, at fejl bliver opdaget og rettet tidligt i udviklingsprocessen, og at ny funktionalitet kan leveres løbende.

Jo tidligere, vi kan opdage og rette eventuelle fejl, jo bedre forudsætninger har vi for at minimere risikoen for fejl senere i projektet. Samtidig får projektets interessenter et bedre og mere faktabaseret beslutningsgrundlag til at vælge mellem forskellige muligheder for at gå videre og sikre en vellykket gennemførelse af projektet.