Illustration af teknologi

Teknologi

Et stærkt teknologisk afsæt for fremtidens it

  • Økosystemer
  • Teknologier til clouddatabehandling
  • Smartteknologier
  • Datateknologier
  • Kunstig intelligens (AI)
  • Operationelle teknologier
  • Mobilteknologier
  • Mesh-netværk
  • Cybersikkerhed

Den teknologiske udvikling står aldrig stille - og det gør vi heller ikke hos Systematic. Vores avancerede løsninger bygger på den nyeste teknologi, og vi arbejder kontinuerligt med at forbedre vores processer og tænke fremad med henblik på at levere de mest innovative og effektive løsninger til vores kunder - nu og i fremtiden. 

Økosystemer

blå veje der krydser hinanden

Systemlandskabet på hospitalet og sundhedsinstitutioner består ofte af mange forskellige systemer fra et utal af leverandører, der alle forsøger at understøtte de mange komplekse processer og workflows, der hersker her. Integrationsstandarder som HL7 FHIR og teknologier som mikroservices skaber nye måder at skabe og beskytte arkitekturen i de store hospitalet og sundhedsfaciliteter.

Hos Systematic omfavner vi den nye måde at tænke og bygge åbne økosystemer, hvor et stærkt fundament af mikroservices, der sikrer dataintegritet og -sammenhæng, giver kunderne frihed til at vokse deres landskab i et kontrolleret miljø. Vores avancerede løsninger inden for sundheds-it understøtter det sammenhængende sundhedsvæsen for patienter, pårørende og personale. Vores mål er at bygge et økosystem i verdensklasse, hvor det er nemt og attraktivt for partnere at koble specialiserede og innovative applikationer på.

Teknologier til clouddatabehandling

en blå, fiktiv sky

Teknologien til clouddatabehandling revolutionerer den måde, C2-funktioner leveres til kommandører på i hele battlespace. Uanset om man implementerer cloudteknologi på stedet eller bruger en tredjepartsserviceudbyder, leverer cloudteknologi skalering on-demand, forbedret tilgængelighed og sikkerhed samt omkostningsoptimering. Teknologien giver også mulighed for, at kommandører i militærenheder på lavere niveauer kan få adgang til avancerede funktioner, der ikke typisk er en del af deres formation.


Skalering on-demand giver mulighed for analyser af meget store mængder forskelligartede data, der kræver stor computerkraft, for at opnå forbedret understøttelse af beslutningstagningen, uanset hvor dataene stammer fra.

Smartteknologier

person peger på sit smart watch

Smartteknologier samler verden omkring os og ændrer løbende måden, vi diagnosticerer, monitorerer og behandler patienter på. Data fra bærbare og statiske sensorer, kameraer og andre smartteknologier bliver mere og mere vigtige i kampen mod sygdom, til at opdage tidlige tegn på sygdom og til at monitorere patienter på hospitalet og derhjemme. Selv de enheder, vi dagligt har med os og på bliver mere og mere nøjagtige - så meget at EKG-målinger fra et smart-watch måske vil kunne forebygge alvorlige sygdomme.

Hos Systematic har vi allerede bygget en stærk IOT-platform, der udnytter RTLS (Real Time Location Tracking) til at tracke enheder, senge og endda mennesker og udforsker mulighederne inden for smartteknologien, som eksempelvis at fange og bruge data fra smartsensorer og ure kombineret med mere traditionelle medicinsk udstyr.

Datateknologier

blå farver

Mængden af sundhedsdata, der logges hver dag stiger støt. Det skyldes både tilkomsten af nye teknologier, der automatisk logger store datamængder, og et stigende behov for digital dokumentation i patient- og borgerjournaler. Desværre har vi endnu langt at nå, når det kommer til optimal udnyttelse af data. For at data kan give den rette indsigt til at optimere patientflowet og forebygge, diagnosticere eller behandle alvorlige sygdomme skal datasiloerne nemlig nedbrydes.

Hos Systematic udvikler vi vores software efter internationale standarder med en åben arkitektur, der bruger data til at understøtte at patienten modtager den bedst mulige behandling. Vi udnytter derfor de nyeste teknologier som eksempelvis Knowledge Graphs, der bruges til at give plejepersonalet hurtigt overblik over kontekstbaseret patientinformation og Artificial Intelligence- og Machine Learning-algoritmer til beslutningsstøtte og forecasting.

Kunstig intelligens (AI)

blå farver

AI er en transformativ teknologi i den moderne kampzone, og det medfører en markant forandring af kapaciteten inden for alle domæner. Den muliggør håndtering af meget store mængder komplekse data, hvilket vil strømline og accelerere beslutningsprocesser og fungere som en forøgelse af styrken for kommandører.  Systematic udforsker anvendelsen af AI i hele SitaWare-produktsuiten, og vi har allerede introduceret forskellige aspekter i vores software, lige fra vores AI Assisted Toolbox, der er udviklet til at strømline arbejdsprocesser, til anvendelsen af machine learning til fejlregistrering inden for det maritime domæne.

Vi udforsker en række forskellige avancerede anvendelsesmuligheder for AI, herunder til værktøjer, der understøtter beslutningstagningen – f.eks. ruteplanlægning og -analyse – og muligheden for at analysere efterretningsrapporter fra flere kilder ved brug af naturlig sprogforståelse.

Operationelle teknologier

data på en skærm

Nye teknologier der skaber effektive, skalerbare og sikre drift af komplekse it-systemer har vundet indpas på andre markeder og i vores hverdag hen over de seneste år. Eksempler herpå er Netflix, Google og Amazon, der har taget cloud-teknologien et skridt videre og gjort det muligt at bygge cloud-funktionaliteter ind i it-infrastrukturen - uanset udbyder.

Hos Systematic ønsker vi at understøtte effektive, sikre og skalerbar drift af kritiske sundhedsapplikationer gennem brug af container-baseret cloud- og teknologiagnistisk platform ved hjælp af Kubernetes. Vi kalder denne platform for Synergy. Derudover har vi også sikret, at vores produkter er akkrediteret til at køre sikkert på nationale sundhedsnetværk som eksempelvis SWAN, N3 og DK-SDN.

Mobilteknologier

sygeplejerske bruger it-løsninger fra Systematic på sin iPad

Arbejdet som sundhedspersonale er krævende, hektisk og altid centreret om patienten eller borgeren. Det betyder, at personalet skal kunne bevæge sig rundt og tage deres it-løsninger med hvorend de går. Mobile enheder med højopløselige skærme og masser af kræfter skaber nye muligheder for brugerne at interagere med deres it-løsninger.

Hos Systematic ønsker vi at understøtte det sundhedsfaglige personale, så de kan arbejde effektivt med administrative opgaver og dermed få mere tid til patienterne og borgerne. En af kerneprincipperne i vores softwaredesign er at tænke mobil adgang ind fra start for at sikre brugerne en høj grad af fleksibilitet. Vi udnytter kraften i moderne mobilenheder og trækker på nye teknologier som eksempelvis edge computing, når vi skaber applikationer med høj performance. Vores løsninger skal samtidig fungere uafhængigt af adgang til netværket. Vi ønsker at udvide vores unikke offline funktionalitet til at understøtte vores brugere "i marken", der ikke altid er garanteret forbindelse.

Mesh-netværk

blå data

AI er en transformativ teknologi i den moderne kampzone, og det medfører en markant forandring af kapaciteten inden for alle domæner. Den muliggør håndtering af meget store mængder komplekse data, hvilket vil strømline og accelerere beslutningsprocesser og fungere som en forøgelse af styrken for kommandører.  Systematic udforsker anvendelsen af AI i hele SitaWare-produktsuiten, og vi har allerede introduceret forskellige aspekter i vores software, lige fra vores AI Assisted Toolbox, der er udviklet til at strømline arbejdsprocesser, til anvendelsen af machine learning til fejlregistrering inden for det maritime domæne. Vi udforsker en række forskellige avancerede anvendelsesmuligheder for AI, herunder til værktøjer, der understøtter beslutningstagningen.

Cybersikkerhed

en slå hængelås

Vi ser ind i en fremtid, der gradvist bliver mere og mere digital. En fremtid, hvor flere og flere af vores personlige og sundhedsmæssige data bliver registreret, gemt og brugt på tværs af it-systemer. Vores sundhedsinformation er både blevet den mest værdifulde og den mest sensitive data - og den skal beskyttes for enhver pris.

Hos Systematic er det altafgørende, at vores software er både modstandsdygtig og sikker. Vi benytter derfor den nyeste teknologi til kodeanalyse for at sikre, at vores software kan modstå cybertrusler. Samtidig indgår GDPR-mæssige kernekoncepter som privacy by design og privacy by default altid i vores udviklingsprojekter, og bygges ind både i vores kode og i vores processer. Det betyder, at både sundhedspersonalet, patienter, borgere og pårørende trygt kan stole på vores løsninger.