Ansatte hos Systematic snakker sammen i fællesområde

Vores kultur og værdier

We make a difference by inspiring you to develop and be your best.

Mennesket i centrum

Ansatte hos Systematic har et Scrum møde

Vi har et motto, der lyder: "Det er bedre at uddanne folk og risikere, at de rejser, end ikke at gøre noget og risikere, at de bliver". Vores evne til at skabe innovation indefra og bevare førerpositionen er vigtig for Systematics succes. Med en karriere hos Systematic kan du forvente at arbejde internationalt og løbende få ny viden og udvikle nye kompetencer.

Teamorienteret

Ansatte hos Systematic har et stående møde

Sagt helt enkelt handler teamwork om "mindre mig og mere os". Vi værdsætter dette princip, både internt i virksomheden og når vi samarbejder med vores kunder. Systematic er en international virksomhed med arbejdsprocesser baseret på projekter og teams, og samarbejde er en central del af alle vores aktiviteter. Det er vigtigt, at vi arbejder som holdspillere, og vi tror faktisk på, at vi kun kan opnå vores mål ved at samarbejde og udnytte det fulde potentiale.

 

At gøre en forskel

Vi er en kreativ virksomhed, der skiller sig ud fra mængden.
 

Mennesket i centrum

Vores virksomhed er baseret på personlig og faglig integritet.
 

Frihed under ansvar

Vi tror på og har tillid til vores medmennesker.
 

Kvalitet i alting

Vi stræber mod at gøre det rigtige på den rigtige måde.
 

Samfundsmæssig ansvarlighed

Vi bidrager til udviklingen af de steder, vi kalder vores hjem.
 

Omkostnings-bevidsthed

Vi bruger vores ressourcer med omtanke.