Numre på en væg

Fakturaer

Fakturaer

Vi beder alle danske leverandører sende fakturaer til vores EAN-nummer.

Formatet skal være i OIOUBL.

Vi kan undtagelsesvis modtage faktura via PDF, sendt til accountingdk@systematic.com.

Ved fremsendelse af elektroniske faktuaer, undlad venligst samtidig at sende en papirkopi.

Se yderligere info om fakturaer til os her.