US commanders looking at SitaWare HQ digital map

april 25, 2022

Dansk forsvarssoftware bliver rygraden i den amerikanske hær  

Den amerikanske hær har for nyligt offentliggjort, at den har godkendt en fuld udrulning af Systematics softwareprodukt SitaWare Headquarters, som fremover skal anvendes til at lede hærens militære operationer.

Efter omfattende afprøvning og tests har den amerikanske hær godkendt Systematics SitaWare software til brug i alle kommandostationer. Det betyder, at SitaWare Headquarters fremover vil være at finde på de skærme, som amerikanske soldater og befalingsmænd kigger på – uanset om de befinder sig på baser i USA eller udlandet.

SitaWare giver et detaljeret situationsoverblik over egne styrker, terræn og vurderinger af potentielle trusler. Samtidig indeholder det effektive værktøjer til at planlægge og lede den knap halve million soldater, som indgår i den amerikanske hær.

Projektet går under navnet CPCE (Command Post Computing Environment), der populært sagt er en del af USAs vision om komplet digitalisering af hæren.

Sammen med Systematic og andre leverandører har den amerikanske hær arbejdet på projektet i gennem en årrække. I 2017 blev SitaWare valgt som ryggraden i hele systemet, og de øvrige leverandører og hæren selv har bidraget med udvikling og integration af talrige applikationer ovenpå.

Kvalitetssikringsprocessen er et nåleøje
Systemerne i CPCE-projektet/programmet er gennem de seneste 15 måneder blevet afprøvet og testet i forhold bl.a. cybersikkerhed, interoperabilitet og stabilitet under forskellige og ofte vanskelige forhold.

Den amerikanske hær har nogle af de strammeste krav for sikkerhed og funktionalitet, når det handler om at indføre ny teknologi, og derfor er det ikke en overdrivelse, når den danske direktør for Operations i Systematic Defence, Henrik Messell, omtaler kvalitetssikringsprocessen som et nåleøje.

"Det her er det ypperste kvalitetsstempel, vores software overhovedet kan få. Andre lande følger interesserede med i, hvilke produkter USA vælger, fordi de ved, at de vil være gennemprøvet på alle leder og kanter. Samtidig er det en fordel for de mange NATO-lande og NATO-partnerlande at anvende de samme systemer, fordi det gør samarbejdet lettere - både ved øvelser og under fælles missioner", siger han.

Henrik Messel vurderer, at USA's valg af SitaWare vil give øget interesse for produktet hos andre lande.

Mange værktøjer – ét system
SitaWare er baseret på åben arkitektur, som gør det let at integrere med andre systemer. Det har vist sig at være en fordel, fordi den amerikanske hær anvender mange forskellige it-løsninger, og det har været et stort ønske at kunne samle de mange værktøjer i ét system.

"Med SitaWare Headquarters kan en befalingsmand tilgå alle de værktøjer, der er behov for integreret i ét system, hvor SitaWare er den grundlæggende platform. Det giver en helt anden og mere brugervenlig oplevelse", forklarer Henrik Messell.

SitaWare udvides løbende med nye funktionaliteter på baggrund af kundernes ønsker og tilbagemeldinger. Det gælder også for testperioden hos den amerikanske hær, som siden 2017 har bidraget til udvikling af flere nye funktioner i systemet, der kommer alle SitaWare-brugere til gavn.