Kasper Helligsøe portræt

oktober 16, 2019

Systematic allierer sig med forskning og topidræt for at fastholde eliteposition inden for softwareudvikling

En af Danmarks mest succesfulde softwareudviklingsvirksomheder, Systematic, har i et usædvanligt samarbejde med Aarhus Universitet og håndboldklubben Bjerringbro-Silkeborg (BSH) taget initiativ til et antropologisk forskningsprojekt, som skal undersøge, hvordan organisationer fastholder og udvikler teamkultur, der fremmer præstationer på højt niveau.

Softwarevirksomheden Systematic har siden etableringen i Aarhus i 1985 opnået massiv vækst både i antallet af medarbejdere og i omsætning. Store ordrer på softwareløsninger til primært forsvar og sundhedssektorer i både ind- og udland har betydet, at virksomheden er vokset fra ca. 400 medarbejdere til 1100 på 10 år. Samtidig er der åbnet kontorer i 12 lande over hele verden. Det er alt sammen positivt, men det udfordrer også kulturen i organisationen, når der over kort tid kommer mange nye medarbejdere til.

- At udvikle kritiske softwareløsninger til bærende sektorer i samfundet stiller store krav til præstationsniveauet hos medarbejderne og de teams, de arbejder i. Når virksomheden oplever en kraftig vækst i både opgaver og medarbejdere, så er man nødt til at arbejde med virksomhedskulturen, så man sikrer kvalitet og effektive processer, og at medarbejderne er motiverede for at yde deres bedste hver dag. Derfor synes vi, at ph.d.-projektet er en god investering, som forhåbentlig kan bidrage med konkret og evidensbaseret viden på området, som vi og andre organisationer kan få glæde af, forklarer Michael Holm, CEO i Systematic.

 

Feltstudier blandt håndboldspillere og softwareudviklere.

Forskningsprojektet gennemføres af antropolog Kasper Pape Helligsøe fra Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, der over de næste tre år skal foretage feltstudier hos Systematic og hos håndboldklubben Bjerringbro-Silkeborg (BSH) for bl.a. at undersøge, hvordan de to organisationer arbejder på at skabe de bedst mulige rammer for, at medarbejdere og teams kan præstere på et vedvarende højt niveau. 

Kasper Helligsøe har allerede lavet sine indledende studier hos BSH, hvor han bl.a. er blevet imponeret af den enorme tydelighed og fokus på detaljer, som præger teamkulturen i håndboldklubben. I de kommende måneder skal han undersøge sociale og kulturelle forhold i udvalgte arbejdsteams hos Systematic, og derved skabe en dybere forståelse for etablering og ledelse af professionelle præstationsmiljøer.

- Idéen med at sammenstille en stor international softwarevirksomhed med en professionel håndboldklub, er at fremprovokere nogle indsigter og perspektiver, som ikke ville være opstået, hvis man kun kiggede på den ene af de to organisationer. Man kan sige, at håndboldklubben på den måde fungerer som et slags spejl, der kan holdes op i virksomheden og sætte fokus på emner og arbejdsmåder, der fremmer den gode præstation, siger Kasper Pape Helligsøe.

 

Masser af snak – meget lidt forskning på området

BSH’s træner Peter Bredsdorff-Larsen er både stolt og spændt på at være en del af projektet.

 - I jagten på de bedste resultater, arbejder vi hver dag på at udvikle og forbedre forudsætningerne for at spillerne og teamet kan levere toppræstationer. På den baggrund er det særdeles interessant for os at være en del af et ph.d.-projekt, der belyser det arbejde, som foregår i både erhvervslivet og sportens verden. Vi kan givetvis lære meget af hinanden, og vi forventer, at projektet vil tilvejebringe viden og inspiration til alle, som ønsker at udvikle en langtidsholdbar vinderkultur, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

Tanken om, at virksomheder kan lære af atleter og sportens tilgang til ledelse, målsætning og motivationsarbejde er ikke ny, men ifølge Kasper Helligsøe er der overraskende lidt dansk forskning på området.

- Jeg har ikke kunnet finde ret meget forskning i de særlige sociale og kulturelle forhold, der hersker i den type præstationsmiljøer, der hver dag arbejdes på at skabe i både Systematic og BSH. Mange atleter, virksomhedsledere og trænere har skrevet og talt om, hvordan netop de har skabt resultater i teams, men vi har ikke konkret forskning og empiri på området. Det laver vi om på nu, og forhåbentlig kan organisationer, der ligesom Systematic og BSH har fokus på et højt præstationsniveau, bruge vores indsigter og resultater i deres egen udvikling, siger han.

De næste 2,5 år skal han lave feltstudier og skrive sin afhandling, inden det færdige projekt skal forsvares i 2022.

Yderligere oplysninger PR & Communication Manager Maia Sejersen: Telefon 41 96 50 13 – e-mail: [email protected].