British Army på DSEI

november 8, 2023

Systematic lander trecifret millionkontrakt med den britiske hær

Gennem 15 år har den britiske hær brugt det danskudviklede kommando-kontrolsystem SitaWare. Nu sikrer en ny kontrakt til en værdi af cirka 136 mio. kr. at flere soldater, brigader og allierede får gavn af løsningen.

Med en kontrakt om levering af 1400 nye softwarelicenser til it-systemet SitaWare Headquarters udvider den britiske hær sit partnerskab med den danske softwarevirksomhed Systematic.
I forvejen anvendes SitaWare på den britiske hærs vigtigste hovedkvarterer, og med den nye kontrakt får de øvrige brigader og divisioner mulighed for også at tage systemet i brug.

SitaWare giver et detaljeret overbliksbillede over styrker, infrastruktur, terræn og bygninger i et givent område, og gør det muligt at dele informationer, kommunikere, planlægge, lede og koordinere effektivt mellem militære enheder og allierede styrker. SitaWare Headquarters bruges af chefer, officerer og befalingsmænd i faste eller mobile hovedkvarterer og operationscentre.

”Udvidelsen vil styrke samarbejdet både internt i den britiske hær og med dens allierede, som får bedre situationsoverblik, lavere risici i kamp og nem formidling af ordrer og efterretninger. SitaWare er en moderne og velafprøvet løsning, som fungerer på både det nyeste udstyr og på ældre modeller samtidigopfylder det alle krav om cybersikkerhed. Så det er lige til at tage i brug,” siger James Hamilton, Systematics vicepræsident for forretningsudvikling i Storbritannien.

SitaWare samler tropperne – også internationalt

Ifølge Generalmajor John Collyer, Director Information & Chief Information Officer, British Army, vil de mange nye licenser betyde, at flere enheder kan byde ind med efterretninger og dermed styrke samarbejdet og beslutningstagningen:

“Gevinsten er tempo og større nøjagtighed i de beslutninger, der træffes. Efterhånden som softwaren udrulles på tværs af vores styrker, gør den os i stand til hurtigere at tilpasse os nye udfordringer. Set fra et større perspektiv er dette endnu et vigtigt skridt mod at integrere alle styrker og domæner og samle forsvaret,” siger Collyer.

Købet omfatter også flere nye licenser til brug for NATO's Allied Rapid Reaction Corps (ARRC). Dette skal hjælpe ARRC, der er baseret i Gloucester, Storbritannien, med at udrulle SitaWare til operationer og øvelser i og uden for Europa.

 

Fakta om SitaWare-suiten

Systematics C4ISR*-løsning, SitaWare er et kommando-kontrolsystem, som leverer et detaljeret overbliksbillede over styrker, infrastruktur, terræn og bygninger i et givent område, og gør det muligt at dele informationer, planlægge, koordinere og kommunikere effektivt mellem militære enheder og værn.

SitaWare kan anvendes på land, til søs, i luften, i rummet og i cyberspace, mellem alle værn og mellem nationer. Systemet integrerer militære kommunikationsnetværk, overvågningssystemer og måludpegning med analyse og beslutningsstøttefunktioner og anvender kunstig intelligens til databehandling. Det er bygget med en åben arkitektur, hvilket gør det nemt at integrere med andre løsninger, lige som brugerne kan oprette egne plug-ins og add-ons, som passer til deres missions- og opgavekrav.

I SitaWare Suiten indgår bl.a.:

SitaWare Headquarters bruges af chefer i faste eller mobile hovedkvarterer og i værnsfælles operationscentre.
SitaWare Frontline anvendes på en tablet, der monteret i køretøjer.
SitaWare Edge bruges på en mobiltelefon af infanterisoldater på landjorden.
SitaWares åbne arkitektur gør det muligt for brugerne at oprette egne plug-ins og add-ons som passer til deres missions- og kapacitetskrav.
SitaWare Aspire er en digital trænings-, simulerings- og uddannelsesplatform, som giver realistisk, praktisk erfaring med at anvende SitaWare-suiten.
SitaWare Insight, som håndterer indsamling og lagring af data og leverer efterretningsoplysninger.

Det senet tilføjede modul til suiten er SitaWare Battlefield Health, der håndterer sundhedsdata og opgaver for soldaterne - fra indkaldelse til udsendelse og som hjemvendte veteraner.

SitaWare bruges af cirka 50 lande verden over – herunder de fleste større NATO-lande og NATO-partnerlande bl.a. Australien, Danmark, Finland, Tyskland, Letland, New Zealand, Sverige, Schweiz, Storbritannien og USA.

* C4ISR: Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.

 

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder alle vores seneste nyheder her.