Systematic logo på glasvæg

februar 8, 2022

Systematic sætter omsætningsrekord i nyt, stærkt årsregnskab

Salget af softwareløsninger til sygehusvæsen, forsvar og forsyningssektoren i både ind- og udland sikrer Systematic ny rekordomsætning på 1.287 mio. DKK og et driftsresultat (EBIT) på 243 mio. DKK.

I takt med at softwareløsningerne rulles ud hos kunderne, vokser både top- og bundlinje hos Systematic, som igen slår sin egen omsætningsrekord og leverer et solidt regnskab for 2020-2021.

Omsætningen på 1.287 mio. DKK er den hidtil højeste i virksomhedens historie, og driftsresultatet på 243 mio. DKK (EBIT) er kun overgået af 2017, hvor Systematic fik sin hidtil største enkeltordre fra den amerikanske hær. Cirka halvdelen af omsætningen kommer fra eksport. Forventningerne til næste regnskabsår er et resultat på linje med indeværende år.

- Jeg betragter det nye regnskab som vores stærkeste til dato, fordi vi ser organisk vækst fra samtlige forretningsområder - specielt inden for sundhed og forsvar. Og fordi en højere andel af vores omsætning fortsat kommer fra produktsalg og vedligeholdelse af solgte softwareløsninger. Det bekræfter os i, at vores strategi om at bevæge os over mod i højere grad at være et produkthus er den helt rigtige, siger CEO Michael Holm.

Han glæder sig desuden over, at virksomheden fortsat er gældfri og økonomisk uafhængig. Og med en likviditet på mere end en halv mia. DKK er der også finansielt råderum til produktudvikling og nye investeringer.

Fokus på kerneforretningen
- Vi er blevet mere fokuserede på vores kerneforretningsområder og afstår i stigende grad fra at kaste os ud i projekter, som ligger uden for skiven. Til gengæld investerer vi kontinuerligt i ny teknologi, udvikling og forbedring af produkter, som ligger inden for de segmenter, vi er specialister i, siger Michael Holm. 

- At vi nu har næsten halvdelen af vores omsætning uden for Danmark, er resultatet af en fokuseret, international salgsindsats rettet mod både sundheds- og forsvarssektoren. I forvejen er vi førende på kommando-kontrolsystemer til forsvar over hele verden, og der er ingen tvivl om, at også sundhedssektoren udgør et eksportmarked med stort potentiale for os. Derfor glæder vi os til, at det igen bliver muligt at rejse ud og på vores eksportmarkeder mødes direkte med potentielle brugere af vores løsninger i sundhedsvæsnet, siger han.

Understøttelse af national smitteopsporing og øget eksport  
I Danmark har Systematic leveret den nationale smitteopsporingsløsning, som blev udviklet i løbet af seks uger i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed. Siden februar 2021 har Columna Pandemic Control-løsningen givet de danske myndigheder overblik over udviklingen af Covid-19 og bidraget til en effektiv smitteopsporing. Herudover står Systematic bag udviklingen og den planmæssige udrulning af Region Syddanmarks nye patientjournalsystem EPJ Syd, som forventes fuldt implementeret i foråret 22, hvor også EPJ Nord i Region Nordjylland bliver taget i brug. Desuden bidrager flere it-løsninger til plejesektoren i de danske kommuner til virksomhedens økonomiske vækst.

Systematic har desuden vundet ordrer fra Rigspolitiet i forbindelse med øget grænsekontrol og politimæssigt samarbejde med Schengen-landene. De danske biblioteker har fået et nyt værktøj til at optimere deres indkøb af bøger, og så vandt Systematic også opgaven med at udvikle og drive kommunernes nye sygesikringsløsning.

En del af Systematics fremgang kommer fra salg af produkter og serviceydelser til forsvar i flere lande – herunder Tyskland og Australien. Den amerikanske hær er nu og i de kommende år i fuld gang med at udrulle forsvarssoftwaren SitaWare til alle deres enheder verden over - i et program de kalder CPCE – Command Post Computing Environment.  

I efteråret blev Systematic kritiseret i to danske medier for at eksportere forsvarssoftware til de Forenede Arabiske Emirater og blev beskyldt for – via sit engelske datterselskab – at forsøge at omgå danske restriktioner på eksport til Emiraterne. Østjyllands Politi er blevet bedt om at undersøge sagen.

- Vi er af den klare overbevisning, at vi har overholdt loven og været transparente over for de danske myndigheder. Skal man sige noget positivt, så er det at vi nu får en faktuel og juridisk vurdering sagen, og det vil vi gerne medvirke til, siger Michael Holm.

Kamp om talenterne
Virksomhedens igangværende projekter er ikke blevet påvirket af Covid-19, fordi Systematic allerede sidste år høstede vigtige erfaringer med virtuel implementering af softwareløsninger hos kunderne.

-Vi er blevet en mere hybrid arbejdsplads, og det går rigtig fint med vores nye måde at arbejde på - hvad enten arbejdet foregår på kontorerne, hos kunderne eller hjemmefra. Vi lærer til stadighed, hvordan vi kan optimere og forbedre os på dette område, siger Michael Holm, som erkender, at netop rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er en udfordring, der mærkes i hele branchen.

- Virksomhederne kappes om både de unge talenter og de erfarne hoveder. For os er rekruttering et område, hvor vi ikke vil gå på kompromis. Vi vil have de dygtigste medarbejdere i Systematic, for det er i kraft af dem, at vi kan udvikle innovative og højt specialiserede softwareløsninger. Det betyder desværre, at det ofte tager længere tid for os at få besat vores ledige stillinger, siger Michael Holm.

Systematic har ansat 223 nye medarbejdere over det seneste år og beskæftiger mere end 1.000 mennesker fordelt på 11 kontorer rundt om i verden. Næsten 40% af de nyansatte er rekrutteret til de internationale kontorer.

2021 blev også året, hvor Systematic igen fik papir på, at virksomheden er blandt de bedste i verden til at levere softwareløsninger inden for de aftalte rammer for tid, kvalitet og pris. Virksomheden blev for sjette gang i træk CMMI©-vurderet på niveau 5. Det kan under 20 it-virksomheder i Europa bryste sig af.

 

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder alle vores seneste nyheder her.