Nurse at hospital

september 15, 2021

Systematic skal hjælpe medico-komet ud på verdensmarkedet

Virksomheden MedTrace har udviklet den hidtil eneste løsning i verden, som med stor præcision kan vise vævsskader og forsnævringer i hjerter og lunger. Nu skal Systematic geare og kvalitetssikre løsningen, så prototypen kan blive klar til verdensmarkedet.

Den danske virksomhed MedTraces opfindelse, 15 O-water PET og aQuant-analysesoftware, giver de hidtil skarpeste og mest præcise scanningsbilleder af væv og blodgennemstrømning i hjerte og lunger. Det gør læger i stand til, med hidtil uset præcision, at identificere alvorlige forkalkninger og forsnævringer.

Opfindelsen ventes at få stor betydning for diagnosticering og behandling af hjerte- og lungepatienter, men 15 O-water PET er også særlig interessant, fordi den kan anvendes til undersøgelser af lungeskader, der opstår som følge af et covid-19-forløb.

Tårnhøje krav om kvalitetssikring af produkter til verdensmarkedet

Løsningen anvendes allerede på forsøgsbasis i Japan, USA og Danmark, men for at 15 O-water PET kan sælges på verdensmarkedet, kræver det en grundig kvalitetssikring af den billeddiagnostiske software, aQuant, som håndterer og viser de knivskarpe billeder af vævet. Den opgave skal den danske softwarevirksomhed Systematic tage sig af.

"Kravene til dokumentation, sikkerhed og infrastruktur er tårnhøje, når man skal have kommercialiseret og godkendt et medicinsk produkt til det amerikanske og europæiske marked. På den baggrund har vi haft eksterne rådgivere til at hjælpe os med at finde den bedst tænkelige samarbejdspartner til opgaven, og når valget er faldet på Systematic, så skyldes det deres brede, globale erfaring med healthcare-løsninger, deres metodiske procestilgang og ikke mindst transparens i opgaveløsningen", forklarer CEO Martin Stenfeldt fra MedTrace.

Planen er lancering i Europa i 2023 – herefter på det amerikanske marked

Systematic skal med andre ord hjælpe med at udforme den relevante dokumentation for aQuant-softwaren, optimere koden og bygge en robust infrastruktur, så prototypen kan skaleres og integreres med sundhedssystemer verden over. Derudover skal Systematic sikre, at scanningsbillederne præsenteres i et brugervenligt interface, der understøtter lægernes arbejdsgange.

"For os er det en afsindigt spændende opgave, som kombinerer alt det, vi er dygtige til, med et nyt forretningsområde. Vi har bevist, at vi kan udvikle velfungerende infrastrukturer og journalsystemer til det offentlige sundhedsvæsen. Nu skal vi så også sørge for, at et medicoprodukt kan integreres med hospitalernes medicinske infrastruktur og opnå de godkendelser, der kræves for medicinsk udstyr på verdensmarkedet", fortæller Dina Myrup Raabjerg, Business Development i Systematic.

Når alt er på plads, forventer Martin Stenfeldt, at MedTrace vil være klar til godkendelse og lancering i Europa i 2023. Herefter er målet en FDA-godkendelse til det amerikanske marked. Virksomheden sigter efter at nå en omsætning på én milliard kroner efter ti år på markedet.

Interessante fremtidsperspektiver i opgaven for Systematic

"Det er et helt nyt marked, vi bevæger os ind på. Med afsæt i denne løsning kan vi skabe en generisk platform til MedTech-virksomheder, som arbejder med billeddiagnostik. Samtidig vil vi kunne understøtte produktmodning og færdigudvikling af medicoprodukter fra projekt til CE-godkendelse og salg", forklarer Dina Myrup Raabjerg.

Fakta om 15 O-water PET

Den danske virksomhed MedTrace har udviklet en unik metode til at optage scanningsbilleder af væv og blodgennemstrømning i hjerte og lunger.

Prototypen er allerede taget i brug på Aarhus Universitetshospital med positive tilbagemeldinger.
15 O-water PET og aQuant-analysesoftwaren er:

  1. En maskine, som fremstiller radioaktivt vand, der sprøjtes ind i kroppen på patienten, så en PET-scanning kan give meget præcise billeder.

  2. En softwareplatform til analytisk billedbehandling, hvormed læger med hidtil uset præcision kan identificere skader på vævet i både hjerte og lunger.

Stor succes med prototypen på AUH og flere pilotprojekter på vej

Aarhus Universitetshospital er et af de hospitaler, som bidrager til udvikling og test af prototypen. Her har den været i brug til diagnosticering af hjertepatienter siden januar 2021. Overlæge Lars Christian Gormsen fortæller til dr.dk, at man med løsningen kan gennemføre 20 gange flere undersøgelser end noget andet sted i verden. Han vurderer desuden, at chancen for at identificere forkalkninger og forsnævringer i hjertet med en almindelig CT-skanning ligger på 40-60 %, hvor den med MedTraces løsning er helt oppe på 90 %.

Efter sommerferien påbegyndes tilsvarende pilotprojekter i Sverige, Holland og USA.

Systematics bidrag til løsningen består i:

1. En integrationsplatform og infrastruktur, som skal gøre det muligt at skalere og integrere løsningen med it-systemer på hospitaler i alle lande.

2. Kvalitetssikring af software og et brugervenligt interface til visning af scanningsbillederne.

3. Optimering af koden og udarbejdelse af dokumentation med henblik på at opnå CE-godkendelse.