Systematic's logo

december 14, 2023

Systematics CEO takker af med kanonregnskab

For regnskabsåret 2022/2023 slår softwarevirksomheden Systematics årsregnskab igen rekord med en omsætning på DKK 1,43 milliarder, et driftsresultat på DKK 264 millioner og en likviditetsbeholdning på DKK 626 millioner.

Det er med ro i maven og en vis tilfredshed, at Systematics CEO Michael Holm med virksomhedens hidtil bedste resultat overdrager direktørstolen til sin efterfølger.
Omsætningen, der er øget fra DKK 1,32 milliarder i 2021/2022 til DKK 1,43 milliarder i 2022/2023, er primært drevet af internationalt salg og af mange forskellige kontrakter, hvoraf flere af dem strækker sig ind i de kommende år.

”Det her er vores bedste regnskab til dato. Det skyldes, at det samlede resultat er skabt af mange kontrakter, som alle virksomhedens forretningsområder har bidraget til – og ikke som tidligere år, hvor nogle få store kontrakter har fyldt rigtig meget i det samlede billede,” siger Michael Holm.

Bæredygtig forretningsmodel på baggrund af massive investeringer og produktsalg

Systematic investerer fortsat massivt i sin produktportefølje og det til trods, ender årets driftsresultat på DKK 264 millioner, hvilket svarer til en EBIT-margin på 18,5% sammenlignet med 13,0% sidste år.

 

”Vi har efterhånden fået opbygget en portefølje af solide, gennemprøvede produkter, som er lige til at tage ned fra hylden og implementere på hospitaler, i forsvar, havvindmølleparker, plejesektor og på biblioteker i ind- og udland. Det giver en sund og robust forretning, at vi er gået fra at være et rent produktudviklingshus til overvejende at være et produkthus," siger Michael Holm og fortsætter:

"Vores forretningsmodel er bæredygtig i den forstand, at vi tjener pengene til innovation og udvikling gennem øget salg af produktlicenser og serviceaftaler til vores eksisterende løsninger,” forklarer Michael Holm.

Stor interesse for forsvarssoftware

Det er fortsat lige over halvdelen af virksomhedens ordrer, der kommer fra udlandet. Blandt de mange ordrer findes bl.a. en stor kontrakt med den britiske hær, som væsentligt har udvidet sin brug af Systematics SitaWare software. Polens pansrede styrker har anskaffet SitaWare Frontline som kommando-kontrol-systemet i deres nye Abrams-kampvogne. Som en del af den fortsatte digitale transformation af det tyske forsvar indgik Bundeswehr en syvårig rammeaftale med Systematic. Den tyske flåde erhvervede sig desuden en SitaWare Maritime Headquarters løsning med specielt udviklede funktioner til det maritime domæne, som skal implementeres på både de tyske fregatter og på alle land- og overvågningscentre.

Maritim innovation begrænser sig dog ikke til Systematics eget virke. Sammen med Odense Maritime Technology (OMT) har Systematic etableret et nyt joint venture, CUBEDIN A/S, der leverer et modulært software- og integrationskoncept til fremtidens fleksible flådeskibe.

I februar underskrev det danske forsvar en 20-årig rammeaftale og udbyggede dermed det lange strategiske partnerskab med Systematic. Over de næste 20 år vil Systematic dermed indtage en central rolle i digitaliseringen af det danske forsvar med udvikling af sikkerheds- og infrastrukturløsninger.

 

Den globale geopolitiske udvikling er også medvirkende til, at forsvarsforretningen fylder godt i ordrebogen, men også i de øvrige forretningsområder er der fremgang.

It-løsninger til hospitaler, havvindmølleparker og biblioteker

På sundhedsområdet fortsætter tilpasningen af den elektroniske patientjournal (EPJ), Columna CIS på alle hospitaler i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland. Med tre nye kommuner i ordrebogen bruger 36 af Danmarks 98 kommuner nu omsorgsjournalen Columna Cura i social- og sundhedssektoren. Sammen omfatter disse 36 kommuner halvdelen af Danmarks befolkning. Systematic er desuden valgt som strategisk leverandør på et stort fællesudbud om it-tjenester til sundhedsområdet i alle fem regioner.

Internationalt fortsætter healthcare-forretningen ligeledes sin vækst med bl.a. Holland og Finland, hvor flere hospitaler har udvidet deres brug af løsningen Columna Flow.

Implementeringen af Systematics marinekoordineringsløsning til havvindmølleparker er i fuld gang i USA, hvor Dominion Energy, som den første amerikanske kunde, indgik en aftale om SITE til USA’s største offshore-vindmøllepark ud for Virginias kyst.

I Norge er bibliotekssoftwaren Cicero med stor succes taget i brug på alle biblioteker i Oslo Kommune. Hertil ses stor interesse for Cicero i resten af det norske marked og fra flere andre lande, som er blevet opmærksomme på, at Danmark er det eneste land i verden med national it-løsning til alle biblioteker.

”Vi går ind i det nye år med positive markedsudsigter. På trods af at omkostningerne vil blive presset af inflationen, vil vi fortsat investere tungt i produktudvikling, læring og udvikling af medarbejderne samt infrastruktur, så vi beholder og helst udbygger vores konkurrencefordele,” siger Michael Holm.

Den massive efterspørgsel – særligt på forsvarssoftware - har sendt Systematic på jagt efter 200 nye medarbejdere og et nyt kontor til at rumme en stor del af dem i København. I løbet af 2022/2023 har Systematic ansat 203 nye medarbejdere og flere end 80 praktikanter og studentermedhjælpere, og Michael Holm er særlig stolt af virksomhedens lave medarbejderomsætning:

”I forhold til branchen, så ligger vi ret lavt da kun 9,7% af vores medarbejdere har valgt nye græsgange. Det er vi helt okay med, for de vender ofte tilbage igen – i dette finansår var 9,6% af vores nye ansatte tidligere medarbejdere. Det fortæller mig, at vi gør noget rigtigt,” siger han.

Takker af som CEO efter 38 år i spidsen for Danmarks største privatejede softwarevirksomhed

Den 14. december bliver Michael Holms sidste dag som CEO for Systematic. Efter 38 år i spidsen for Danmarks største privatejede softwarevirksomhed overdrager han direktørposten og dermed den daglige ledelse til virksomhedens Senior Vice President for People & Culture, Nikolaj Bramsen. Selv indtræder Michael Holm herefter i bestyrelsen som arbejdende formand med fokus på strategi og international udvikling.

”Det er det helt rigtige tidspunkt at give stafetten videre på, for Systematic har aldrig stået stærkere end nu. Vi har nogle fantastisk dygtige og dedikerede medarbejdere. Vi leverer på alle vores forretningsområder, vores ordrebog er fuld, og vi har gang i mange spændende udviklingsprojekter. Det er stadig helt vildt spændende og svært at give slip på, men tidspunktet er det rigtige. Jeg vil fortsat bidrage og bruge mit internationale netværk og støtte Nikolaj i at blive en succes i rollen som CEO,” fortæller Michael Holm og sender en varm tak til alle medarbejdere, som har været en del af Systematics udvikling gennem virksomhedens 38 år:

”Jeg har været utrolig heldig med at have haft de mest kompetente og dedikerende mennesker med mig gennem årene. Det kan godt gøre en meget ydmyg at se tilbage på alt det, vi har udrettet sammen siden dengang, jeg sad ene mand i en villa og kodede for Søværnet. Uden alle de mennesker var den idé aldrig vokset til det, vi er i dag, og det er jeg meget taknemmelig over,” slutter han.

Se Systematics regnskaber her

  2022/23 mDKK. 2021/22 mDKK. Forskel
Omsætning 1.430 1.324 +8%
EBIT 264 172 +53%
Resultat efter skat 204 145 +40%
Forrentning af egenkapital 28,9%23,3 % +5,5 point

 

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder alle vores seneste nyheder her.