Systematic

september 20, 2021

Siden opdateres løbende. Senest 8. juli 2022

Kritik og undersøgelse af Systematics eksport til England

Hen over efteråret 2021 har DanWatch og TV2 offentliggjort historier, hvor Systematic bl.a. kritiseres for - via sit engelske datterselskab - at omgå danske restriktioner på eksport af forsvarsteknologi til De Forenede Arabiske Emirater.

Den 15. december 2021 blev det meddelt på et politisk samråd i Folketingets Forsvarsudvalg, at Østjyllands Politi skal undersøge, om der er foregået noget uretmæssigt i forbindelse med Systematics softwareeksport til England.

Det er vigtigt at understrege, at der alene er tale om en anmeldelse, hvor Østjyllands Politi er anmodet om at vurdere en række forhold. 

Status i juli 2022 er, at sagen stadig er hos Østjyllands Politi, og Systematic er hverken sigtet eller tiltalt.

Vi er meget forundrede over anmeldelsen, da vi er af den klare overbevisning, at vi har overholdt gældende regler og været åbne og transparente over for myndighederne i alle vores ansøgninger om eksporttilladelser – ligesom vi har inviteret myndighederne til dialog.

Vi står naturligvis til rådighed for politiet i deres arbejde. Vi synes, det er positivt, at vi på den måde nu får en faktuel og juridisk vurdering af sagen. På den baggrund ser vi frem til en afklaring og forhåbentligt dermed også klare retningslinjer for vores eksport i fremtiden.

Vores eksporttilladelse til England blev trukket tilbage i december 2021, og myndighederne opfordrede os til at søge om en ny.

Myndighederne oplyste, at tilbagekaldelsen af tilladelsen ikke handler om, hvor vores software er eksporteret til fra England – men alene om, hvordan vi har sendt softwaren. Som de fleste andre softwareselskaber sender vi software digitalt, mens myndighederne er af den opfattelse, at vores overførsel af software til England skulle være foretaget fysisk – altså transporteret på enten CD, USB eller harddisk. Vi er ikke enige i den fortolkning.

Systematic har et godt samarbejde med de danske eksportmyndigheder, og vi får løbende nye eksporttilladelser til vores kunder og samarbejdspartnere til en række forskellige lande, herunder også til vores engelske datterselskab.

Herunder kan du læse en uddybning af sagen og få indblik i de faktuelle oplysninger, som flere medier har udeladt i deres dækning, og som vi mener er relevante for at forstå sagen.

Uddybning og baggrund for kritikken

Systematic kritiseres for at eksportere SitaWare til Emiraterne og for – via vores engelske datterselskab – at forsøge at omgå en dansk, politisk udmelding fra januar 2019 om, at Udenrigsministeriet fremover ville afvise nye ansøgninger om tilladelser til eksport af militært udstyr fra Danmark til Emiraterne.

Hos Systematic omgår vi hverken danske eller internationale regler. Vores engelske datterselskab - Systematic UK - har siden 1992 været vores globale salgskontor. Vi har sikret os alle nødvendige tilladelser til eksport, og vi har været fuldt transparente over for danske og engelske myndigheder om vores eksportaktiviteter fra henholdsvis Danmark og England.

Kilder har udtalt i medierne, at Systematics software ”med stor sandsynlighed” er blevet anvendt til krigsførelse i Yemen. Det mener vi ikke er tilfældet, og hverken medier eller kilder har dokumenteret disse udsagn.

Det er ikke muligt for os at tilbagevise disse påstande, da vi er afskåret fra at dele konkrete informationer om kundeforhold.

Medierne har desuden rettet fokus på en eksporttilladelse til Bahrain, som vores engelske datterselskab har søgt og fået fra de engelske myndigheder. Der er ingen gældende restriktioner for eksport til Bahrain fra England – og i øvrigt heller ikke fra Danmark.

Systematic er endvidere fejlagtigt blevet kritiseret for at have angivet ”slutbruger ukendt” i den eksportansøgning fra Danmark til England, vi indsendte i efteråret 2020 i forbindelse med forberedelsen til Brexit. Dette er faktuelt forkert. I ansøgningen forklarer vi tydeligt vores forretningsmodel og hvilken rolle, vores datterselskab Systematic UK har. På den baggrund har de danske myndigheder selv anført ”slutbruger ukendt” i den tilladelse, som de har udstedt.

Her er et uddrag af vores ansøgning til de danske myndigheder, hvor vi bl.a. skriver:

Uddrag af vores ansøgning til de danske myndigheder

Systematic har eksporteret i overensstemmelse med ordlyden i denne ansøgning, som de danske myndigheder har behandlet og udstedt eksporttilladelse på baggrund af.

Systematic har således en generel eksporttilladelse, som gælder for tre år ad gangen. Det er ikke muligt på ansøgningstidspunktet at forudse, hvilke kunder, vi tre år frem i tiden måtte indgå kontrakter med og efterfølgende ønske at eksportere til fra England. Af den grund er der ikke angivet slutkunder på den generelle eksportansøgning fra Danmark til England. Imidlertid er der klare rammer, som vi selvfølgelig overholder: enhver eksport ud af England er underlagt eksportkontrol af de engelske myndigheder, som skal give en særskilt tilladelse til hver eksport fra landet.

Vi har åbent redegjort for vores forretningsmodel, så vores måde at drive forretning på er tydeliggjort for enhver myndighed.

De engelske eksportmyndigheder er grundige i deres sagsbehandling og vurderer eksportansøgninger fra vores datterselskab i England ud fra otte kriterier, der også anvendes i EU. De skal bl.a. sikre respekt for friheds- og menneskerettigheder i det endelige bestemmelsesland og dette lands respekt for international humanitær ret. Se evt. House of Commons Hansard Ministerial Statements for 25 Mar 2014 (p.t. 0001) (parliament.uk)

Systematic UK har været vores primære salgs- og eksportkanal til lande uden for Norden og Nordeuropa siden 1992. Dette skyldes, at England historisk set er blandt de største eksportører af forsvarsmateriel i verden, og dermed har virksomheder i landet en markant større gennemslagskraft set med internationale briller.

Vi har tillid til, at både de danske og de engelske myndigheder foretager de nødvendige sikkerhedspolitiske vurderinger, som ligger til grund for myndighedernes sagsbehandling og udstedelse af tilladelser.

Hvad er SitaWare

Vores forsvarssoftware SitaWare anvendes af de fleste store NATO-lande og NATO-partnerlande, bl.a. USA, Tyskland, England, Letland, Danmark, Finland, Australien og New Zealand. SitaWare fungerer som et avanceret, digitalt kort, som giver situationsoverblik og lader enheder kommunikere og dele data med hinanden. SitaWare er udviklet til at skabe overblik og redde liv. Softwaren bliver også anvendt af flere lande til nødhjælpsaktiviteter og beredskab i forbindelse med naturkatastrofer og pandemibekæmpelse.

Illustration med forklaring af hvad SitaWare er