september 20, 2021

Siden opdateres løbende. Senest 5. november 2021

Kritik af Systematics eksport

I medierne kører der i øjeblikket kritiske historier om Systematics eksport af forsvarssoftwaren Sitaware til De Forenede Emirater. Vi har aldrig lagt skjul på, at vores engelske datterselskab har aktiviteter i De Forenede Emirater, og vi er ikke enige i mediernes udlægning af sagen.

På den baggrund har vi på denne side valgt at fremlægge en række faktuelle oplysninger, som medierne har udeladt af deres dækning.

Faktum er, at Systematic har fået tilladelser fra de relevante myndigheder til eksport af vores software, og vi er i øjeblikket i dialog med Rigspolitiet, som er den myndighed, der udsteder eksporttilladelser i Danmark.

Der er ikke i gangsat nogen politiundersøgelse, og der er heller ikke er rejst sigtelse mod Systematic.

Vores forsvarssoftware SitaWare anvendes af de fleste store NATO lande og NATO partnerlande bl.a. USA, Tyskland, England, Letland, Danmark, Finland, Australien og New Zealand, til koordinering, overblik og kommunikation mellem enheder i forsvaret.

Seneste nyt - Danwatch bringer 29. oktober en historie, hvor mediet bl.a. fremfører, at Rigspolitiet skulle have rykket Systematic for svar. Vi sætter en ære i at have en god og professionel dialog med myndighederne og overholdelse af formelle svarfrister. Dem har vi også overholdt i denne omgang. Det giver et fejlagtigt indtryk af, at vi forhaler tingene over for myndighederne. Det gør vi på ingen måde.
Der er derfor tale om en misforståelse, som vi har gjort mediet opmærksom på.

Sagen kort - kommentar fra Systematic

På baggrund af den nylige kritik af Systematics eksport, som vi mener beror på en række misforståelser, har vi valgt at dele vores syn på sagen samt en række faktuelle oplysninger herunder.

I TV2s udsendelse kritiseres Systematic for at eksportere SitaWare til Emiraterne og for at forsøge via sit engelske datterselskab at omgå en dansk politisk udmelding fra januar 2019 om suspension af Udenrigsministeriets godkendelser af anmodninger om eksport af militært udstyr til Emiraterne. Det fremføres, at Systematic ikke overholder intentionerne bag eksportreglerne. Endelig mener TV2s kilder, at det er sandsynligt, at SitaWare er anvendt i krigen i Yemen.  

Vi undrer os over kritikken, for vi har sikret os alle nødvendige tilladelser og været fuldt transparente over for myndighederne om vores aktiviteter – fra både vores danske moderselskab og vores datterselskab i England, som er vores globale salgskanal. Vi har ingen grund til at tro, at SitaWare har været anvendt i Yemen.

Der fremgik af TV2s dækning, at vi i oktober 2018 fik afslag på en ansøgning om eksport til Emiraterne. Det er faktuelt forkert. Vi har aldrig modtaget et afslag fra myndighederne, for vi havde selv trukket den pågældende ansøgning tilbage, da en ordre, som vi havde forventet at få, udeblev. TV2 har efterfølgende korrigeret fejlen. 

TV2 anfører, at de danske myndigheder i november 2018 suspenderede nye tilladelser fra Danmark til Emiraterne. Dette blev dog først meldt ud til offentligheden i januar 2019, hvilket mediet også selv berettede om.

TV2 skrev, at Systematic i vores eksportansøgning til de danske myndigheder har anført ”Slutbruger ukendt”, hvilket er faktuelt forkert. Vi har i vores ansøgning tydeligt forklaret, hvordan vores forretningsmodel fungerer – og på den baggrund har myndighederne i den udstedte tilladelse anført ”slutbruger ukendt”. TV2 har siden korrigeret fejlen. Se vores forklaring i ansøgningen her:

Det er vores klare opfattelse, at vi lever op til lovens regler, og vi indgår i en konstruktiv dialog med myndighederne, så vi kan få en afklaring af rammerne for Systematics fremtidige eksport til vores engelske datterselskab, som er Systematics globale salgskanal til lande uden for Nordeuropa.

Så længe der verserer en dialog mellem myndighederne og Systematic, har vi ikke yderligere kommentarer.

Uddybning af sagen

Vores engelske datterselskab har siden 1992 haft det primære ansvar for salg og eksport til lande uden for Norden og Nordeuropa, herunder Emiraterne. Siden 2014 har vores engelske datterselskab haft en filial i Emiraterne, hvorfra lokale kunder betjenes.

I 2016 indgik vi en aftale med en amerikansk samarbejdspartner om et nyt projekt i Emiraterne. Samarbejdspartneren betingede sig, at softwaren blev leveret direkte fra det danske moderselskab. Det skete i 2016 med alle nødvendige tilladelser fra de danske myndigheder. Det er disse softwarelicenser, som Emiraterne fortsat anvender i dag. Det pågældende projekt sluttede i 2018. 

Som en del af projektet i Emiraterne ansatte Systematic A/S i 2016 fem soldater fra det danske forsvar under danske regerings ”Open for Business-strategi”. Aftalen forpligter det danske forsvar til at understøtte dansk forsvarsindustris aktiviteter i udlandet. De fem soldater var beskæftiget i en periode på 1 ½ år med undervisning i Emiraterne. Teknisk bistand og undervisning i landet kræver ifølge våbenloven ingen tilladelse.   

I januar 2019 meddelte den danske udenrigsminister, at Udenrigsministeriet ikke længere ville godkende anmodninger til udførsel af militært udstyr til Emiraterne i de sager, hvor de høres af Rigspolitiet. TV2’s indslag problematiserer det faktum, at vores engelske datterselskab fortsat handler med Emiraterne. Kilder i indslaget mener, at det danske midlertidige stop for nye tilladelser også burde omfatte vores britiske datterselskab. Det er vi uenige i, da vores britiske selskab opererer under gældende britisk lov.

TV2’s kilder er af den opfattelse, at Systematics software er anvendt til krigsførelse i Yemen. Det mener vi ikke er tilfældet, men vi er afskåret fra at dele konkrete informationer om kundeforhold, og derfor har vi ikke mulighed for at tilbagevise påstandene.

Helt principielt forholder det sig sådan, at når en kunde fuldt lovligt har købt vores software, så ejer de den og kan anvende den. Vores software er designet til at minimere ødelæggelser og yde beskyttelse for civile og egne soldater. Anvendes softwaren til at begå krigsforbrydelser, skal dette bringes for en domstol.

Dialogen med TV2

Hos Systematic bestræber vi os på at hjælpe journalister og besvare deres spørgsmål - både i gode og mindre gode sager. Vi har været i løbende dialog med TV2 og Danwatch siden februar 2021. Her har vi besvaret adskillige spørgsmål og leveret alle de informationer, vi kunne, inden for de fortrolighedsaftaler, vi har med vores kunder.

Vi har gjort det klart - og udleveret dokumentation for - at vi overholder alle gældende love og regler. Vi har også udtrykt bekymring for, at TV2 og deres kilder kan have misforstået en række forhold.

Systematic tilbød TV2 at deltage i et live-interview og besvare kritiske spørgsmål og bidrage med vores version af sagen. Dette blev afvist af TV2, som i stedet har valgt at bringe uddrag fra en telefonsamtale med Michael Holm, som de optog i februar 2021. På den baggrund har vi valgt at dele vores udlægning af sagen her.

Misforståelser og fejl i dækningen af historien

I dækningen af sagen om Systematics eksport til De Forenede Arabiske Emirater er der i flere medier opstået en del misforståelser og faktuelle fejl. Her bringer vi en liste over de hyppigst gentagne fejl og en korrektion af disse.

 • 1. ”Systematic har fundet et ”smuthul” og omgår loven ved at eksportere via et engelsk datterselskab”
 • 2. "Systematic er blevet ”afsløret” "
 • 3. ”Systematic bryder loven”
 • 4. ”Systematic har givet forkerte oplysninger og skjult, hvem den virkelige modtager af softwaren er”
 • 5. ”Systematic er Danmarks største it-virksomhed”
 • 6. “Systematic vil ikke stille op til interview”
 • 7. "Er det rigtigt, at Rigspolitiet har rejst sag mod Systematic?"

1. ”Systematic har fundet et ”smuthul” og omgår loven ved at eksportere via et engelsk datterselskab”

Der er ikke tale om et ”smuthul”, da Systematics engelske datterselskab siden etableringen i 1992 har fungeret som international salgs- og eksportkanal. Desuden har Systematic tydeligt informeret de danske myndigheder om den generelle eksport fra England til tredjelande og opnået de nødvendige tilladelser til det.

I 2016 indgik SitaWare i et større projekt med en amerikansk samarbejdspartner i Emiraterne. Projektet blev til med støtte fra de amerikanske, britiske og danske myndigheder, og samarbejdspartneren forlangte at få softwarelicenserne leveret direkte fra moderselskabet i Danmark. Alle nødvendige danske tilladelser var på plads for denne eksport, og da det pågældende projekt blev afsluttet i 2018, var der ikke længere behov for eksport direkte fra Danmark.

2. "Systematic er blevet ”afsløret” "

Der er næppe tale om en afsløring, da intet er forsøgt skjult. DanWatch’s og TV2’s historier bygger på oplysninger, som har været tilgængelige via åbne kilder som LinkedIn, stillingsannoncer, Systematics eget website og aktindsigter i eksporttilladelser, som vi i øvrigt også selv har sendt til de pågældende medier, da de efterspurgte dem. Siden Systematic UK etablerede sin filial i Abu Dhabi, har det også været synligt på Systematics hjemmeside.

3. ”Systematic bryder loven”

Nej. Systematic har sikret sig alle de nødvendige tilladelser fra alle relevante myndigheder til vores eksport.

4. ”Systematic har givet forkerte oplysninger og skjult, hvem den virkelige modtager af softwaren er”

Nej. Systematic har givet myndighederne de korrekte informationer om, hvordan Systematic UK arbejder og hvordan de eksporterer ud af England til tredjelande. Salget fra Systematic UK sker med tilladelser fra de britiske myndigheder og under britisk lov.
Det er Rigspolitiet, som har anført ”ukendt slutbruger” i de tilladelser, der er givet til Systematic.

5. ”Systematic er Danmarks største it-virksomhed”

Det er meget smigrende, men det er ikke korrekt. Vi er Danmarks største, privatejede it-virksomhed med ca. 1100 medarbejdere og kontorer i 11 lande.

6. “Systematic vil ikke stille op til interview”

Da TV2 henvendte sig og bad om at få et interview om sagen, tilbød Systematic at stille op til et live-interview. Dette blev afslået af TV2, som insisterede på et båndet interview.
Så længe der verserer en dialog mellem myndighederne og Systematic, har vi ikke yderligere kommentarer.

7. "Er det rigtigt, at Rigspolitiet har rejst sag mod Systematic?"

Nej. Rigspolitiet er den myndighed, som administrerer eksporttilladelser, og dem er vi i øjeblikket i dialog med. Der er ikke rejst sigtelser eller anlagt sag mod Systematic.

Hvad er SitaWare

Forstå SitaWare værktøjet på 5 minutter, og hvordan det hjælper Danmark og vores NATO allierede over hele verden.

Illustration med forklaring af hvad SitaWare er
 

SitaWare er et software-værktøj

Som giver overblik og binder de mennesker sammen, som  i fællesskab skal løse en kompliceret opgave. I forsvaret bliver SitaWare brugt fra den øverstbefalende i kommandocentralen til besætningen i kampvognen og soldaten i felten. Alle har adgang til de samme opdaterede informationer og kan kommunikere sikkert med hinanden.

 

Anvendes af langt de fleste NATO allierede

Og de såkaldte Five-Eyes-lande (USA, UK, Canada, Australien og New Zealand) samt nogle af deres allierede. De største kunder er den amerikanske hær, svensk, tysk, engelsk og australsk forsvar. Dansk forsvar har brugt SitaWare i mere end 15 år.

 

SitaWare redder liv

SitaWare er udviklet på baggrund af de behov, som militæret har, men løsningen anvendes også i andre kritiske situationer, fx:

 • I forbindelse med den nylige evakuering fra Kabul anvendte flere lande SitaWare.
 • Da Tyskland oplevede alvorlige oversvømmelser, og redningsaktioner, evakuering og genopbygning af store områder skulle koordineres og udføres.
 • Under COVID-19 har New Zealand, Tyskland og Irland brugt SitaWare til bekæmpelse af pandemien.
 • Ved urolighederne i forbindelse med præsidentindsættelsen i Washington gav SitaWare situationsoverblik til Nationalgarden.
 • I flere nødhjælpsindsatser udført af New Zealands forsvar efter orkaner og oversvømmelser m.v. i Polynesien og hele det Sydlige Polar- og Ishav.
 

SitaWare og lovgivningen

Da SitaWare er udviklet til forsvarsbrug, er softwaren omfattet af EU’s fælles kontrolliste og dermed også af Våbenlovens regler.

Loven siger, at al eksport af våben er tilladt, hvis der foreligger en tilladelse fra myndighederne. Dvs. når Sitaware skal sendes fra et land til et andet land, skal der være en tilladelse på plads. Lokal teknisk bistand – eks. træning kræver ikke tilladelse.  

Det betyder, at Systematic inden udførsler af software, ansøger om tilladelser. Man skal endda have en eksporttilladelse til udførsel af demonstrationssoftware.  

Systematic har et godt samarbejde med eksportkontrolmyndighederne – både i Danmark og England og har de rette tilladelser på plads.

 

Systematics handel og eksport via datterselskaber

Systematic har datterselskaber i 10 lande, hvorfra vi sælger og supporterer vores internationale kunder. Den primære salgs- og leveringskanal er Systematics datterselskab i England (Systematic UK)

Systematic UK kan derfor selv levere software og services til sine kunder.

Datterselskabet i UK har siden 1992 haft ansvaret for salg til lande uden for Norden og Nordeuropa. Dette skyldes historisk set, at England er blandt de største eksportører af forsvarsmateriel i verden og har en markant større gennemslagskraft set med internationale briller. Dette fremgår også af regeringens nye strategiudspil på for dansk forsvarsindustri.

 

Systematics aktiviteter i Emiraterne & samarbejdet med forsvaret

I forbindelse med eksporten af SitaWare til Emiraterne i 2016, fik landets forsvar leveret tidsubegrænsede softwarelicenser, hvilket betyder, at Emiraterne kan anvende software i alle værn.

Systematic DK leverede SitaWare til Emiraterne godt hjulpet af Forsvarsministeriets ’Open for Business-aftale’. Formålet med aftalen er at støtte eksporten af dansk forsvarsteknologi og derigennem skabe jobs og indtjening til Danmark. Aftalen gav Systematic mulighed for at ansætte fem danske soldater til at undervise emiraternes forsvar i brugen af SitaWare. Soldaterne fik tjenestefrihed uden løn fra forsvaret i perioden fra efteråret 2016 til maj 2018 (Se side 6 i artiklen fra bladet Interforce).

Systematic UK og filialen i Abu Dhabi har fortsat salgs- og leveranceaktiviteter i  Emiraterne. I visse tilfælde bistår kollegaer fra blandt andet Systematic UK og Systematic DK lokalt med undervisning og teknisk bistand i landet. Dette arbejde kræver ikke eksporttilladelser.